0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
15
Omfang
Deltid
Start
Høst 2020
Studiested
Kristiansand

Dette studiet er en del av kunnskapsdepartementets strategi Yrkesfaglærerløftet – for fremtidens fagarbeidere, som skal gi yrkesfaglærere den kompetansen de trenger for å undervise i et arbeidsliv i utvikling. Ønsker du å delta på studier gjennom denne ordningen må du først søke om deltakelse via Utdanningsdirektoratets nettsider. Når Utdanningsdirektoratet har tildelt deg plass, vil du motta beskjed fra din skoleeier og deretter motta en e-post fra oss med videre informasjon om søknadsprosessen ved UiA.

Hvordan bedre gjennomføringsgraden i videregående opplæring?

Kurset retter seg mot lærere som underviser i programfagene på yrkesfaglige utdanningsprogram.

Kurset skal gi en innføring i problemstillinger knyttet til frafall i videregående opplæring og hvordan frafallet kan reduseres gjennom klasseledelse og relasjonsbygging. Som lærer har du et særskilt ansvar og en utfordrende oppgave.

Hva lærer du?

Gjennom kurset skal du få innføring i fire temaområder

  • gjennomføringsgrad – forskning og forebygging av frafall
  • klasseledelse
  • relasjoner og relasjonsbygging
  • lærerens didaktiske kompetanse

Oppbygning

Høsten 2020 er det to fysiske samlinger og én nettbasert, og våren 2021 blir det én fysisk samling og én nettbasert. 

Hver samling vil ha ti undervisningstimer. I periodene mellom samlingene skal studentene arbeide med skriftlige og praktiske oppgaver knyttet til gjennomgått og kommende fagstoff.

Kurset avsluttes med individuell, muntlig eksamen.

Praktisk informasjon om eksamen ved UiA.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Les om hvordan du oppnår generell studiekompetanse på grunnlag av høyere utdanning her.

Søkere må være ansatt i videregående skole og undervise i programfag på yrkesfaglige utdanningsprogram.

Praktisk informasjon

Det er et krav at minimum tre deltakere fra samme skole deltar på kurset. Unntak kan gjøres for mindre skoler.

Kurset er finansiert av Utdanningsdirektoratet og har derfor ingen kursavgift, kun en lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden p.t. kr 790.

Fakta

Søknadsperiode

1. februar - 1. mars 2020

Antall plasser

25

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Andre studier du kanskje vil like