Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
15
Omfang
Deltid
Start
Høst 2022
Studiested
Kristiansand

Denne videreutdanningen er en del av Kunnskapsdepartementets strategi Yrkesfaglærerløftet – for fremtidens fagarbeidere, som skal gi yrkesfaglærere den kompetansen de trenger for å undervise i et arbeidsliv i utvikling. Ønsker du å delta på emner gjennom denne ordningen må du først søke om deltakelse via Utdanningsdirektoratets nettsider. Når Utdanningsdirektoratet har tildelt deg plass, vil du motta beskjed fra din skoleeier og deretter motta en e-post fra oss med videre informasjon om søknadsprosessen ved UiA.

Hvordan bedre gjennomføringsgraden i videregående opplæring?

Emnet retter seg mot lærere som underviser i programfagene på yrkesfaglige utdanningsprogram.

Emnet skal gi en innføring i problemstillinger knyttet til frafall i videregående opplæring og hvordan frafallet kan reduseres gjennom klasseledelse og relasjonsbygging. Som lærer har du et særskilt ansvar og en utfordrende oppgave.

Hva lærer du?

Gjennom emnet skal du få innføring i fire temaområder

  • gjennomføringsgrad – forskning og forebygging av frafall
  • klasseledelse
  • relasjoner og relasjonsbygging
  • lærerens didaktiske kompetanse

Oppbygning

Høsten 2022 er det to fysiske samlinger og én nettbasert, og våren 2023 blir det én fysisk samling og én nettbasert. 

Hver samling vil ha ti undervisningstimer. I periodene mellom samlingene skal studentene arbeide med skriftlige og praktiske oppgaver knyttet til gjennomgått og kommende fagstoff.

Undervisning høsten 2022

Samling 1: 15. og 16. september. Fysisk samling
Samling 2: 28. oktober. Digital samling. OBS! Flyttes til 11. november kl. 0915.
Samling 3: 1. og 2. desember. Fysisk samling. OBS! Utsatt til våren 2023.

Torsdager er undervisningen kl. 16.15-20.00 og fredager kl. 9.15-15.00.

Emnet avsluttes med individuell, muntlig eksamen.

Praktisk informasjon om eksamen ved UiA.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Les om hvordan du oppnår generell studiekompetanse på grunnlag av høyere utdanning her.

Søkere må være ansatt i videregående skole og undervise i programfag på yrkesfaglige utdanningsprogram.

Praktisk informasjon

Det oppfordres til at flere fra samme skole deltar. 

Emnet er finansiert av Utdanningsdirektoratet og har derfor ingen studieavgift, kun en lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden p.t. kr 790.

Dette sier studentene

Ole Henrik Heidenberg
Lærer på teknologi- og industrifag ved Sam Eyde videregående skole

Fakta

Søknadsperiode

Søknadsperioden er utløpt.
Lokalt opptak til ledige plasser utenom Utdanningsdirektoratets ordninger er avsluttet.

 

Antall plasser

25

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like