Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
5
Start
Vår 2024
Studiested
Nettstudier

Levekårsundersøkelser og andre kartlegginger viser et behov for kompetanseheving i helsevesenet og andre offentlige tjenester omkring mangfoldet av kjønn og seksualiteter. I tillegg gir nye nasjonale retningslinjer for helsehjelp ved kjønnsinkongruens føringer om kompetanseheving og utvikling av helsetjenestetilbud i både kommuner og helseforetak. Denne videreutdanningen vil gi deg kunnskap og kompetanse til å arbeide profesjonelt og faglig forsvarlig med kjønnsmangfold og seksuelt mangfold innenfor ditt eget fagfelt.

Målgrupper for dette utdanningstilbudet er fagpersoner som er i kontakt med klienter, pasienter, elever eller tjenestemottagere, eller som arbeider med planlegging og utvikling av tjenester. Eksempler på aktuelle faggrupper er helsepersonell i primærhelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste og regionale sentre for kjønnsinkongruens, pedagoger, lærere, barnehageansatte, ledere, kommunale tjenesteytere og journalister.

Utdanningen er godkjent av:

 • Den Norske Legeforening, som 30 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin (forlengelse av retten til tilleggstakst).
 • Norsk Psykologforening, som 72 timer vedlikeholdskurs.
 • Norsk Sykepleierforbund, som 30 timer meritterende til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.

Utdanningen er et samarbeid mellom fagmiljøet i sexologi ved Institutt for psykososial helse og Kompetanseenheten for kjønns- og seksualitetsmangfold ved Senter for likestilling.

Hva lærer du?

Du vil få:

 • avansert kunnskap om mangfoldet innen kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering.
 • inngående forståelse av skeive personers unike erfaringer, og betydningen av minoritetsstress og resiliensfaktorer for psykisk, fysisk og seksuell helse.
 • innsikt i hvordan forståelsen av kjønn, seksualitet og psykisk helse varierer over tid og i ulike kulturer.
 • opplæring i hvordan du kan anvende kunnskapen i utviklingen av likeverdige offentlige tjenester.
 • opplæring i å vurdere hjelpebehov og riktig omsorgsnivå hos personer som opplever utfordringer.
 • inngående kunnskap om kjønnsinkongruens og kjønnsbekreftende behandling.
 • lære hvordan du kan arbeide profesjonelt og faglig forsvarlig med kjønns- og seksualitetsmangfold innenfor ditt eget fagfelt.

Oppbygning

Du kan velge å fordype deg i ett av to områder:

1. Helsehjelp ved kjønnsinkongruens

 • Diagnosesystemet ICD-11, internasjonale standarder og nye nasjonale retningslinjer.
 • Bidra i utredning og vurdering av hjelpebehov.
 • Hormonell og kirurgisk behandling.

2. Formidling og undervisning

 • Innføring i mangfoldskompetanse
 • Hvordan møte manglende kompetanse og fordommer rundt kjønns- og seksualitetsmangfold?
 • Strategier for endringsprosesser ved egen arbeidsplass

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst 1 års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning. Den relevante yrkespraksis skal være fra stilling som normalt krever høyere utdanning. Forkunnskap om kjønnsmangfold og seksuelt mangfold er en fordel, men ikke en forutsetning for å ha utbytte av undervisningen.

Løpende opptak

Dette kurset har løpende opptak. «Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

Pris: kr 9500,- som inkluderer digital pensumlitteratur (artikler og bokkapitler). I tillegg kommer lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden (pt kr 710/750,-).

Arbeidsformer og arbeidsomfang

Arbeidsomfang i emnet er 135 timer.

Det er obligatorisk å følge felles undervisning og undervisningen på din valgte fordypning. I tillegg er du velkommen til å følge undervisningen på den fordypningen som du ikke har valgt.

Emnet går over åtte uker med en halv dag digital undervisning hver uke. Undervisningen består av direktesendte videoforelesninger i Zoom som følges på angitt tidspunkt, samt en liten samling med forhåndsinnspilte forelesninger som studeres på selvvalgt tidspunkt. I tillegg vil undervisningen inneholde gruppearbeid, der du følger den samme gruppa gjennom hele emnet.

Eksamen

Individuell hjemmeeksamen over tre dager. Gradert karakter.

Timeplan

Datoer og ytterligere informasjon kommer.

Fakta

Søknadsperiode

1. oktober – 1. desember 2023

Antall plasser

40

Pris

kr 9.500

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like