Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
5
Start
Vår 2024
Studiested
Nettstudier

Levekårsundersøkelser og andre kartlegginger viser et behov for kompetanseheving i helsevesenet og andre offentlige tjenester omkring mangfoldet av kjønn og seksualiteter. I tillegg gir nye nasjonale retningslinjer for helsehjelp ved kjønnsinkongruens føringer om kompetanseheving og utvikling av helsetjenestetilbud i både kommuner og helseforetak. Denne videreutdanningen vil gi deg kunnskap og kompetanse til å arbeide profesjonelt og faglig forsvarlig med kjønnsmangfold og seksuelt mangfold innenfor ditt eget fagfelt.

Målgrupper for dette utdanningstilbudet er fagpersoner som er i kontakt med klienter, pasienter, elever eller tjenestemottagere, eller som arbeider med planlegging og utvikling av tjenester. Eksempler på aktuelle faggrupper er helsepersonell i primærhelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste og regionale sentre for kjønnsinkongruens, pedagoger, lærere, barnehageansatte, ledere, kommunale tjenesteytere og journalister.

Utdanningen er godkjent av:

 • Den Norske Legeforening, som 30 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin (forlengelse av retten til tilleggstakst).
 • Norsk Psykologforening, som 72 timer vedlikeholdskurs.
 • Norsk Sykepleierforbund, som 30 timer meritterende til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.

Utdanningen er et samarbeid mellom fagmiljøet i sexologi ved Institutt for psykososial helse og Kompetanseenheten for kjønns- og seksualitetsmangfold ved Senter for likestilling.

Hva lærer du?

Du vil få:

 • avansert kunnskap om mangfoldet innen kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering.
 • inngående forståelse av skeive personers unike erfaringer, og betydningen av minoritetsstress og resiliensfaktorer for psykisk, fysisk og seksuell helse.
 • innsikt i hvordan forståelsen av kjønn, seksualitet og psykisk helse varierer over tid og i ulike kulturer.
 • opplæring i hvordan du kan anvende kunnskapen i utviklingen av likeverdige offentlige tjenester.
 • opplæring i å vurdere hjelpebehov og riktig omsorgsnivå hos personer som opplever utfordringer.
 • inngående kunnskap om kjønnsinkongruens og kjønnsbekreftende behandling.
 • lære hvordan du kan arbeide profesjonelt og faglig forsvarlig med kjønns- og seksualitetsmangfold innenfor ditt eget fagfelt.

Oppbygning

Du kan velge å fordype deg i ett av to områder:

1) Helsehjelp ved kjønnsinkongruens

 • Diagnosesystemet ICD-11, internasjonale standarder og nye nasjonale retningslinjer
 • Bidra i utredning og vurdering av hjelpebehov
 • Hormonell og kirurgisk behandling

2) Formidling, opplysning og ledelse

 • Påvirkningsarbeid lokalt og gjennom media
 • Mangfoldsledelse og skeive på arbeidsplassen
 • Undervisning og formidling

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst 1 års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning. Den relevante yrkespraksis skal være fra stilling som normalt krever høyere utdanning. Forkunnskap om kjønnsmangfold og seksuelt mangfold er en fordel, men ikke en forutsetning for å ha utbytte av undervisningen.

Løpende opptak

Dette kurset har løpende opptak. «Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

Pris: kr 9500,- som inkluderer digital pensumlitteratur (artikler og bokkapitler). I tillegg kommer lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden (pt kr 725,-).

Arbeidsformer og arbeidsomfang

Arbeidsomfang i emnet er 135 timer.

Det er obligatorisk å følge felles undervisning og undervisningen på din valgte fordypning. I tillegg er du velkommen til å følge undervisningen på den fordypningen som du ikke har valgt.

Emnet går over åtte uker med en halv dag digital undervisning hver uke. Undervisningen består av direktesendte videoforelesninger i Zoom som følges på angitt tidspunkt, samt en liten samling med forhåndsinnspilte forelesninger som studeres på selvvalgt tidspunkt. I tillegg vil undervisningen inneholde gruppearbeid, der du følger den samme gruppa gjennom hele emnet.

Eksamen

Individuell hjemmeeksamen over tre dager. Gradert karakter.

Timeplan

SEX901 Kjønnsmangfold og seksuelt mangfold

Datoer for undervisning og eksamen

Undervisningen er digital og foregår kl. 8:30 - 11:45, med følgende unntak:
- 2. mars: kl. 8:30 - 10:15
- 21. april: 15.15 - 18.30
- 4. mai: 12:30 - 15:45

Uke

 

Valgfri intro: Rosa Kompetanse

9

onsdag 2. mars

 

Felles undervisning

10

onsdag 9. mars

11

onsdag 16. mars

12

onsdag 23. mars

 

Fordypning 1:
Helsehjelp ved kjønnsinkongruens

Fordypning 2:
Formidling, opplysning og ledelse

13

onsdag 30. mars

tirsdag 29. mars

14

onsdag 6. april

tirsdag 5. april

15

PÅSKE

 

16

torsdag 21. april

tirsdag 19. april

17

onsdag 27. april

tirsdag 26. april

18

onsdag 4. mai

tirsdag 3. mai

 

Eksamen

19

tirsdag 10. mai kl. 14:00 - fredag 13. mai kl. 14:00

Foreløpig timeplan vår 2022

Valgfri introduksjon for studenter med mindre forkunnskaper

Onsdag 2. mars 2022

Valgfri introduksjonsforelesning Rosa Kompetanse
E-læring: Helse for alle - skeive som streite!
E-læring: Mikrokurs i normkritikk 

Felles undervisning

Onsdag 9. mars 2022

Normkritikk: Hva er forskjellen på vanlig og normal? Silje-Håvard Bolstad
Presentasjon av studenter
Gruppearbeid
Kjønnsidentitet og minoritetsstress. Silje-Håvard Bolstad 

Onsdag 16. mars 2022

Levekår, livssituasjon og livskvalitet. Elanor Halvorsen Brendmo
Skeives opplevelser i helse-Norge.
Skeive linjer i norsk historie – kampen for like rettigheter. Åsta Lovise H. Einstabland 

Onsdag 23. mars 2022

Seksuell orientering. Anders Røyneberg
Gruppearbeid
Hvordan hjelpe personer som opplever utfordringer knyttet til seksuell orientering. Anders Røyneberg
Interseksjonalitet. Etniske minoriteter. Elanor Halvorsen Brendmo

Videoopptak som studeres på selvbestemt tidspunkt

Skeive diagnoser - en kritisk historiefortelling. Silje-Håvard Bolstad
Hvordan blir tokjønnsmodellen utfordret? Elsa Almås
Nettverksarbeid med barn som transer. Esben Esther P. Benestad
Hva er kjønn og hvilke kulturelle og historiske forskjeller i forståelse av kjønn finner vi?  Elanor Halvorsen Brendmo
Likeverdige offentlige tjenester. Åsta Lovise H. Einstabland

 

Fordypning 1: Helsehjelp ved kjønnsinkongruens

Onsdag 30. mars 2022: Kjønnsinkongruens

Kjønnsinkongruens, ICD-11 og nasjonale retningslinjer. Silje-Håvard Bolstad
Utforsking eller utredning av kjønnsinkongruens? Silje-Håvard Bolstad
Gruppearbeid
Standards of Care versjon 8. Eli Coleman

Onsdag 6. april 2022: Endokrinologisk behandling

Kjønnsbekreftende hormonbehandling. Ole-Petter R. Hamnvik
Gruppearbeid
Pubertetsutsettende behandling. Ole-Petter R. Hamnvik

Onsdag 20. april 2022: Barn og ungdom

Autisme og kjønnsinkongruens. Anna van der Miesen
The gender creative child. Diane Ehrensaft

Onsdag 27. april 2022: Erfaringer fra praksisfeltet

NBTK barn og unge, Oslo Universitetssykehus. Linda David og Elen Røger
NBTK voksen, Oslo Universitetssykehus. Cathrine Tennebø Jacobsen 
Aalborg Universitetshospital. Astrid Højgaard
Helsestasjon for kjønn og seksualitet, Oslo Kommune. Ingun Wik
Fastlege. Thomas Tønseth
Oppsummering. Silje-Håvard Bolstad

Onsdag 4. mai 2022

Kjønnsbekreftende kirurgi. Devin O’Brien-Coon
Kjønnsinkongruens og seksualitet, fertilitet. Esben Esther P. Benestad
Gruppearbeid
Oppsummering. Silje-Håvard Bolstad

 

Fordypning 2: Formidling, opplysning og ledelse 

Tirsdag 29. mars 2022: Kritisk mangfoldskompetanse

«Hvis gutter hadde kommet i skjørt hadde det vært spesielt» - En inngang til kritisk mangfoldskompetanse med case fra skolen. Åse Røthing
Gruppearbeid
Majoritetsprivilegier – hva er det man ikke ser som en del av majoriteten og hvordan jobbe aktivt med sine egne blindflekker. Elanor Halvorsen Brendmo

Tirsdag 5. april 2022: Kjønns- og seksualitetsmangfold i skolen

En lærers erfaring - hvordan inkludere uten å markere. Thea Litschi
Gruppearbeid
Normkritisk språk – inkluderings- og ekskluderingsmekanismer. (navn kommer)

Tirsdag 19. april 2022: Mangfoldskompetanse og mangfoldsledelse på arbeidsplassen

Mangfoldsledelse – om anerkjenning og implementering av mangfold. Åsta Lovise H. Einstabland
Gruppearbeid
Om å skape en inkluderende kultur på arbeidsplassen. Tonje Moser

Tirsdag 26. april 2022: Skeive ungdommers identitetsarbeid

Skeive ungdommers identitetsarbeid - om utvikling av forståelser for kjønn, seksualitet og språk. Stine H. Bang Svendsen
Gruppearbeid
Skeive ungdommers identitetsarbeid - om utvikling av forståelser for kjønn, seksualitet og språk. Stine H. Bang Svendsen

Tirsdag 3. mai 2022: Veien videre

Hvordan spre kunnskap om kjønn og seksualitet uansett nivå. Inge Alexander Gjestvang
Gruppearbeid
Oppsummering om utviklingen av forståelser og begrepsapparat rundt kjønn og seksualitet og konsekvensene for praksis. Elanor Halvorsen Brendmo
Informasjon om eksamen. Elanor Halvorsen Brendmo

Fakta

Søknadsperiode

1. oktober – 1. desember 2023

Antall plasser

40

Pris

kr 9.500

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like