Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
5
Start
Vår 2024
Studiested
Nettstudier

Les nyhetssaken: - En videreutdanning for alle som jobber med mennesker

Denne heldigitale videreutdanningen vil gi deg kunnskap og kompetanse til å arbeide profesjonelt og faglig forsvarlig med kjønnsmangfold og seksuelt mangfold innenfor ditt eget fagfelt.

Levekårsundersøkelser og andre kartlegginger viser et behov for kompetanseheving i helsevesenet og andre offentlige tjenester omkring mangfoldet av kjønn og seksualiteter. I tillegg gir nye nasjonale retningslinjer for helsehjelp ved kjønnsinkongruens føringer om kompetanseheving og utvikling av helsetjenestetilbud i både kommuner og helseforetak.

Studiet er delt inn i to fordypningsområder:

1) Helsehjelp ved kjønnsinkongruens
Målgrupper for dette fordypningsområdet er psykologer, leger, sykepleiere, sosionomer og annet helsepersonell, for eksempel i primærhelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste og regionale sentre for kjønnsinkongruens.

2) Formidling og undervisning
Målgrupper for dette fordypningsområdet er pedagoger, lærere, barnehageansatte, sosionomer, journalister, og andre kommunale tjenesteytere.

For mange yrkesgrupper vil begge fordypningene være relevante. Dersom du ønsker, kan du følge undervisningen på begge fordypningene.

Utdanningen er godkjent av:

 • Den Norske Legeforening, som 30 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin (forlengelse av retten til tilleggstakst).
 • Norsk Psykologforening, som 72 timer vedlikeholdskurs.
 • World Professional Association for Transgender Health, som valgfritt kurs til GEI-sertifisering (elective course for GEI certification)
 • Utdanningen kan brukes i henhold til kurstimekravet i Norsk Sykepleierforbund sin godkjenningsordning for klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie

Utdanningen er et samarbeid mellom fagmiljøet i sexologi ved Institutt for psykososial helse og Kompetanseenheten for kjønns- og seksualitetsmangfold ved Senter for likestilling.

Hva lærer du?

Du vil få:

 • avansert kunnskap om mangfoldet innen kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering.
 • inngående forståelse av skeive personers unike erfaringer, og betydningen av minoritetsstress og resiliensfaktorer for psykisk, fysisk og seksuell helse.
 • innsikt i hvordan forståelsen av kjønn, seksualitet og psykisk helse varierer over tid og i ulike kulturer.
 • opplæring i hvordan du kan anvende kunnskapen i utviklingen av likeverdige offentlige tjenester.
 • opplæring i å vurdere hjelpebehov og riktig omsorgsnivå hos personer som opplever utfordringer.
 • inngående kunnskap om kjønnsinkongruens og kjønnsbekreftende behandling.
 • lære hvordan du kan arbeide profesjonelt og faglig forsvarlig med kjønns- og seksualitetsmangfold innenfor ditt eget fagfelt.

Oppbygning og fordypningsområder

Du kan velge å fordype deg i ett av to områder:

Helsehjelp ved kjønnsinkongruens

 • Diagnosesystemet ICD-11, internasjonale standarder og nye nasjonale retningslinjer
 • Bidra i utredning og vurdering av hjelpebehov
 • Hormonell og kirurgisk behandling

Formidling og undervisning

 • Innføring i mangfoldkompetanse
 • Hvordan møte manglende kompetanse og fordommer rundt kjønns- og seksualitetsmangfold?
 • Strategier for endringsprosesser ved egen arbeidsplass

Se hele studieplanen

Datoer og forelesere

Datoer for undervisning og eksamen

Last ned fullstendig timeplan (pdf)

Emnet går over ca. to måneder med en halv dag digital undervisning hver uke. Undervisningen består av direktesendte videoforelesninger i Zoom som følges på angitt tidspunkt, samt en liten samling med forhåndsinnspilte forelesninger som studeres på selvvalgt tidspunkt. I tillegg vil undervisningen inneholde digitalt gruppearbeid, der du følger den samme gruppa gjennom hele emnet.

Valgfri introduksjon

onsdag 28. februar *

Felles undervisning

onsdag 6. mars
onsdag 13. mars
onsdag 20. mars

Fordypning 1:
Helsehjelp ved kjønnsinkongruens

onsdag 3. april
onsdag 10. april *
onsdag 17. april *
onsdag 24. april
tirsdag 30. april *

Fordypning 2:
Formidling og undervisning

tirsdag 2. april
tirsdag 9. april
tirsdag 16. april
tirsdag 23. april
tirsdag 30. april

Felles lunsj, quiz og informasjon om eksamen

tirsdag 30. april kl. 12:00-12:30

Skriftlig hjemmeeksamen

mandag 13. mai kl. 14:00 - torsdag 16. mai kl. 14:00

Undervisningen foregår kl. 8:30 - 11:45, men med enkelte unntak:

* onsdag 28. februar kl. 8:30-10:15

* onsdag 10. april kl. 17:00-20:15

* onsdag 17. april kl. 12:30-15:45

* tirsdag 30. april kl. 12:45-16:00 (fordypning 1)

Dersom du ønsker, kan du følge undervisningen på begge fordypningene.

Forelesere

Valgfri introduksjon

Onsdag 28. februar

 • Rosa Kompetanse: Valgfri introduksjon for studenter med mindre forkunnskaper om kjønns- og seksualitetsmangfold
 • E-læring: Helse for alle - skeive som streite!
 • E-læring: Mikrokurs i normkritikk

Felles undervisning         

Onsdag 6. mars

 • Silje-Håvard Bolstad: Hva er forskjellen på vanlig og normal?
 • Silje-Håvard Bolstad: Kjønnsidentitet og minoritetsstress

Onsdag 13. mars             

 • Norman Anderssen: Levekår, livssituasjon og livskvalitet blant skeive i Norge
 • Tone Hellesund: Fortiden er ikke så streit som man tror. Introduksjon til norsk skeiv historie

Onsdag 20. mars             

 • Anders Røyneberg: Hvordan hjelpe personer som opplever utfordringer knyttet til seksuell orientering
 • Helga Eggebø: Skeiv, men ikke bare skeiv – å leve med sammensatte identiteter

Videoopptak som studeres på selvbestemt tidspunkt

 • Silje-Håvard Bolstad: Skeive diagnoser - en kritisk historiefortelling
 • Elsa Almås: Hvordan blir tokjønnsmodellen utfordret?
 • Esben Esther P. Benestad: Nettverksarbeid med barn som transer
 • Elanor Halvorsen Brendmo: Hva er kjønn og hvilke kulturelle og historiske forskjeller i forståelse av kjønn finner vi?
 • Åsta Lovise H. Einstabland: Likeverdige offentlige tjenester

Fordypning 1: Helsehjelp ved kjønnsinkongruens

Onsdag 3. april 

 • Silje-Håvard Bolstad: Kjønnsinkongruens, ICD-11 og Standards of Care 8
 • Silje-Håvard Bolstad: Utforsking eller utredning av kjønnsinkongruens?
 • Runa Kongsvik: Organisere samtalegrupper om kjønnsidentitet

Onsdag 10. april              

 • Diane Ehrensaft: The gender creative child
 • Anna van der Miesen: Autisme og kjønnsinkongruens

Onsdag 17. april              

 • Ole-Petter R. Hamnvik: Kjønnsbekreftende hormonbehandling
 • Ole-Petter R. Hamnvik: Pubertetsutsettende behandling

Onsdag 24. april: Erfaringer fra praksisfeltet

 • Elen Ingeborg Røger: NBTK barn og unge, Oslo Universitetssykehus
 • Alexander Cannistraci: NBTK voksen, Oslo Universitetssykehus
 • Martin Rosmo Hansen og Even Tyr Bjerkeli: Regionalt senter for kjønnsinkongruens, Sykehuset Vestfold
 • Ingun Wik: Helsestasjon for kjønn og seksualitet, Oslo kommune
 • Astrid Højgaard: Center for Kønsidentitet, Aalborg Universitetshospital

Tirsdag 30. april               

 • Devin O’Brien-Coon: Kjønnsbekreftende kirurgi
 • Elsa Almås: Seksuell helse ved kjønnsinkongruens

Fordypning 2: Formidling og undervisning

Tirsdag 2. april

 • Stine H. Bang Svendsen: Kjærlighetens pedagogikk - en inngang til arbeid med ungdom, kjønnsidentitet og seksuell identitet

Tirsdag 9. april

 • Åse Røthing: Kritisk mangfoldskompetanse - med vekt på perspektiver på kjønn- og seksualitetsmangfold i skolen

Tirsdag 16. april: Mangfoldskompetanse i arbeidslivet 

 • Kristin Gregers Eriksen: Å jobbe maktkritisk med egne privilegier og fordommer som fagperson
 • LDO: Innføring i LOS-plikten (likeverdige offentlige tjenester)

Tirsdag 23. april: Inkluderende praksis og kommunikasjon

 • Thea Litschi: En lærers erfaring - hvordan inkludere uten å markere?
 • Thea Litschi: Normkritisk språk: inkluderings- og ekskluderingsmekanismer

Tirsdag 30. april: Å jobbe med endringsprosesser

 • Hilde Arntsen: Hvordan spre kunnskap om kjønn og seksualitet uansett nivå
 • Tonje Moser: Om å skape en inkluderende kultur på arbeidsplassen

Felles informasjon

Tirsdag 30. april

 • Silje-Håvard Bolstad: Felles lunsj, quiz og informasjon om eksamen

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang. Det kreves to års arbeidserfaring, hvorav minst 1 år må være relevant yrkespraksis etter fullført utdanning. Den relevante yrkespraksis skal være fra stilling som normalt krever høyere utdanning.

Forkunnskap om kjønnsmangfold og seksuelt mangfold er en fordel, men ikke en forutsetning for å ha utbytte av undervisningen.

Praktisk informasjon

Pris: kr 9500,- som inkluderer digital pensumlitteratur. I tillegg kommer lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden (pt kr 710/750,-).

Arbeidsformer og arbeidsomfang

Arbeidsomfang i emnet er 135 timer.

Det er obligatorisk å følge felles undervisning og undervisningen på din valgte fordypning. I tillegg er du velkommen til å følge undervisningen på den fordypningen som du ikke har valgt.

Pensum

Pensumlitteraturen består av utvalgte bokkapitler og artikler, som er tilgjengelig for nedlastning i Canvas. Utgifter til pensumlitteratur er altså inkludert i studieavgiften.

Eksamen

Individuell hjemmeeksamen over tre dager. Gradert karakter.

Fakta

Søknadsperiode

Utvidet søknadsfrist: 15. januar.


«Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet.

Antall plasser

40

Pris

kr 9.500

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like