Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Høst 2023
Studiested
Kristiansand

Karriereveiledning retter seg mot ledere og ansatte i offentlig-, privat- og frivillig sektor som ønsker å utvikle sin faglige kunnskap og praktiske kompetanse i karriereveiledning. 

Emnet Karriereveiledning gir deg både faglig og praktisk kunnskap om ulike prinsipper og veiledningsmetoder som gjør seg gjeldende i utøvelsen av individuell og gruppebasert karriereveiledning. Videre gir emnet deg innsikt i nye roller for karriereveilederen og i ulike måter å drive karriereplanlegging og koordinering på. I tillegg vil du kunne utvikle dine praktiske ferdigheter for karriereveiledning og få innsikt i ulike kartleggingsverktøy.

Hva lærer du?

Emnet gir deg:

  • inngående kunnskap om fremveksten av karriereveiledning som et teoretisk felt
  • inngående kunnskap om ulike prinsipper og veiledningstradisjoner
  • ferdigheter i å drive strategisk yrkes- og utdanningsveiledning, både individuell og organisasjonsmessig.

Oppbygning

Undervisningen blir gitt som 3 samlinger med forelesninger og fellesarbeider. Nettstøttet undervisning i Canvas. Arbeid mellom samlingene. Totalt arbeidsomfang er 270 timer.

Eksamensform: 5 timers individuell skriftlig eksamen. Praktisk informasjon om eksamen ved UiA.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskravet er bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst 2 års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning. Den relevante yrkespraksis skal være fra stilling som normalt krever høyere utdanning. Se utfyllende regler for opptak til masterprogrammet.

Løpende opptak
Studietilbudet har løpende opptak. «Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/osv.) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

Emnet har oppstart høsten 2023. Nærmere avklaring om datoer for samlinger sendes til studenter i god tid før oppstart.

Pris: Emnet har en studieavgift på kr. 13.000, -. I tillegg til studieavgiften kommer lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Forelesere
Emneansvarlig er professor Morten Øgård ved Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag. Øgård er professor i offentlig administrasjon og ledelse ved UiA, og har i tillegg en professorstilling ved UC Berkeley. Han er faglig leder ved Senter for anvendt kommunalforskning (SAKOM), senteret arbeider med samskapende forskning innenfor det kommunale og regionale styringsnivå. Øgård har deltatt i flere offentlige utredninger og er bla. rådgiver for Europarådet knyttet til demokratispørsmål.

Morten Austdal jobber som lærer ved Fagskolen i Agder, der han underviser i faget Veiledning av lærlinger. Han har bakgrunn fra skole, radio og mange år som veileder ved arbeids- og inkluderingsbedriften Avigo i Lillesand. Morten har holdt en rekke sertifiseringskurs i karriereveiledning rundt i Norge. Siden 2014 har han forelest i karriereveiledning ved UiA. I 2017 hadde han også hovedansvar for undervisningen i Et arbeidsliv i endring ved UiA.

Videre studier
Emnet kan tas som enkeltemne eller kan inngå som spesialiseringsemne i studiet Master i ledelse, spesialisering i Arbeidsliv og karriereveiledning.

Fakta

Søknadsperiode

1. mars - 1. juni 2023


Dette kurset har løpende opptak. «Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. Det stenges for søking når kurset er fullt.

Pris

kr 13.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like