0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Høst 2020
Studiested
Kristiansand

Karriereveiledning retter seg mot ledere og ansatte i offentlig-, privat- og frivillig sektor som ønsker en grunnleggende innsikt i faglig og praktisk karriereveiledning. 

Kurset retter seg mot deg som ønsker kunnskap og ferdigheter til å drive profesjonell veiledning i utdannings- kvalifiserings- og rekrutteringsarbeid. Sentrale tema er veiledningsmetoder, nye roller, karriereplanlegging og koordinering, ferdigheter for karriereveiledning og ulike kartleggingsverktøy.

Hva lærer du?

Kurset gir deg:

  • inngående kunnskap om fremveksten av karriereveiledning som et teoretisk felt
  • inngående kunnskap om ulike prinsipper og veiledningstradisjoner
  • ferdigheter i å drive strategisk yrkes- og utdanningsveiledning, både individuell og organisasjonsmessig.

Oppbygning

Kurset gjennomføres med 2 samlinger a to dager med forelesninger og fellesarbeid. Nettstøttet undervisning i Fronter. Individuell arbeidsoppgave mellom samlingene. Skriftlig eksamen. Praktisk informasjon om eksamen ved UiA.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant
yrkespraksis etter avsluttet utdanning. Se utfyllende regler for opptak

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

I tillegg til kursprisen må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Samlinger høsten 2020

1. samling: to dager i september
2. samling: to dager i oktober/november

Faglig ansvarlig for innholdet i kurset er Institutt for strategi og ledelse ved UiA.

Videre studier

Kurset inngår som spesialiseringsemne i studiet Master i ledelse, spesialisering Arbeidsliv og karriereveiledning.

Fakta

Søknadsperiode

1. mars - 1. juni 2020

Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. Det stenges for søking når kurset er fullt.

Pris

kr 13.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like