Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Studiepoeng
5
Omfang
Deltid
Start
Etter avtale
Studiested
Grimstad

Introduksjon til robotikk er et nytt videreutdanningstilbud for deg som jobber i industien og ønsker å heve din kompetanse. Kunnskap om digitalisering er avgjørende for at bedrifter kan ta i bruk ny teknologi. Ved å heve egen kompetanse bidrar du også til å kunne utvikle og forbedre egen arbeidsplass. I kurset vil du få demonstrasjon og mulighet til utprøving av ny digital teknologi for industrien.

Tematikk i kurset:

 • Grunnleggende begreper og introduksjon til roboter
 • Industriroboter
 • Kollaborative roboter
 • Service-roboter
 • Gripere, verktøy, sensorer og annet tilbehør
 • Maskinsyn for roboter
 • Sikkerhet og systemintegrasjon/implementering

Dette tilbudet er en del av kompetansehevingspakken Industriell digitalisering og kunstig intelligens. Du kan velge om du tar ett eller flere kurs.  

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal studenten

 • Oppnå grunnleggende forståelse for automasjon med roboter
 • Kjenne til ulike robot-typer, deres karakteristika og anvendelser, herunder industriroboter, service-roboter og kollaborative roboter
 • Kjenne til ulike typer gripere/løftere, verktøy, sensorer og annet tilbehør og forstå hvordan dette kan anvendes sammen med roboter
 • Oppnå grunnleggende forståelse for bruk av maskinsyn sammen med roboter
 • Oppnå grunnleggende forståelse for systemintegrasjon og implementering av enkle robotceller
 • Kjenne til overordnet sikkerhetskrav og standarder for robotceller/-systemer
 • Oppnå grunnleggende forståelse for programmering av roboter, herunder kollaborative og mobile roboter, for ulike applikasjoner

Praktisk informasjon

Det  er ingen studieavgift, men du må betale lovpålagt semesteravgift pt 740 kr.

Studiet er støttet av Kompetanse Norge og er et samarbeid mellom Digin, NCE iKuben, Eyde Cluster, GCE NODE, Sinpro, MIL og UiA.

Undervisningsdager

Undervisningen gjennomføres på torsdager i november og desember 2021.
Undervisningssted: Campus Grimstad:

Uke 44 - 4. november
Uke 45 - 11. november
Uke 46 - 18. november
Uke 47 -  25. november
Uke 48 - 2. desember
Uke 49 - 9. desember

Gjennomføringen av kurstilbudet justeres etter gjeldende anbefalinger så lenge koronasituasjonen pågår.

Undervisnings- og læringsformer:
Forelesninger, øvinger og laboratorieoppgaver. Øvinger og laboratorieoppgaver er obligatoriske. Antall øvinger og oppgaver gis ved modulens oppstart.

Vilkår for å gå opp til eksamen:
Øvinger og laboratorieoppgaver er innlevert og godkjent.

Eksamen 
3 timers individuell skriftlig eksamen i uke 50. 
Karakter: bestått/ikke bestått.

Fakta

Søknadsperiode

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Vitenskapelig kontaktperson

Andre studier du kanskje vil like