Internettjenester på .net plattform (DAT 219-G) - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Vår 2017
Studiested
Grimstad

Fortløpende opptak fram til 9. jan.

Fortløpende opptak fram til 9. jan.

Undervisningen blir spesielt tilrettelagt for personer som er under omstilling slik at det blir mulig å ta emnet uten å miste dagpenger fra NAV. Internettjenester på .net plattform inngår ordinært i ingeniørutdanningen (bachelor) i data. Deler av opplegget vil gå på dagtid sammen med disse studentene, mens resten vil foregå på kveldstid spesielt tilrettelagt for personer under omstilling, så det ikkje er i strid med Forskrift om dagpenger under arbeidsløshet §4-3 andre ledd, bokstav a.

Hva lærer du?

Det undervises i:

  • Grunnleggende internettprinsipper
  • Klient/server tjenestemodell
  • Utvikling av grensesnitt som benytter internettjenester
  • Utvikling av serverkomponenter som tilbyr internettjenester

Etter å ha tatt dette emnet skal studenten kunne planlegge og gjennomføre utvikling av internettjenester på en gitt plattform (produsere og konsumere internettjenester) og ha kjennskap til de grunnleggende teknologiene Internett er bygget opp av. Videre skal studenten ha innsikt i, og kunne benytte seg av, sentrale teknikker i internettjenester som autentisering og autorisasjon, permanent datalagring og datautveksling.

Oppbygging

Kurset går over 10 dager på dagtid i tillegg til 5 dager på kveldstid. I tillegg kommer 9 prosjektveiledninger (á 20 min.) på kveldstid. 

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

Samme som for ingeniører (generell studiekompetanse og R1, R2 og FYS1 eller tilsvarende eller evt. teknisk fagskole med relevant linje)

Anbefalte forkunnskaper

Programmering grunnkurs eller tilsvarende.

Fortløpende opptak så lenge det er plass fram til 9. januar. «Førstemann til mølla» blant kvalifiserte søkere.

Praktisk info

Undervisningen starter 16. januar 2017
Undervisningen foregår på Campus Grimstad og er en kombinasjon av forelesninger og labøvinger og selvstudium. I tillegg kommer arbeid med prosjekt.

Emnet inngår i studiene:

  • Ingeniørfag - Data, bachelorprogram
  • Multimedia and Educational Technology, Master's Programme

 

Det er ikke deltakeravgift på kurset, men deltakerne må betale ordinær semesteravgift. I tillegg kommer utgifter til pensum.

Fakta

Søknadsfrist

9. januar

Antall plasser

15

Send studiet på mail