International Business - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Etter avtale

International Business retter seg mot ledere og ansatte i internasjonale selskap og organisasjoner, og virksomheter som samhandler med internasjonale selskap. Hovedtema i kurset er:

 • Bakgrunnen for internasjonal business, internasjonale omgivelser og internasjonaliserings- og globaliseringskrefter
 • Teorier og internasjonale institusjoner for samhandel og investeringer, og finansielle omgivelser
 • Strategi, struktur og implementering av «business plans» 
 • Organiseringen av internasjonal business og ledelse av internasjonale aktiviteter
 • Samhandling mellom teori og praksis, og utvikling av en internasjonaliseringsplan.

Hva lærer du?

Kurset gir deg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse iht. listen nedenfor:

Kunnskap

 • Beherske emneområdets terminologi
 • Ha inngående kunnskap om grunnlaget for å drive internasjonal business, både i form av formelle og uformelle institusjoner
 • Ha kunnskap om globaliseringstrender og effekter av global integrering
 • Ha kunnskap om ulike strategier knyttet til internasjonal business
 • Forstå den internasjonale konkurransemessige dynamikken og hvordan en kan utvikle globale strategier
 • Ha spesiell kunnskap om multinasjonale selskaper og hvordan disse styres

Ferdigheter

 • Kunne analysere problemstillinger innen internasjonal business ved hjelp av relevante modeller
 • Kunne være en aktiv og interessant diskusjonspartner for aktører som driver med internasjonal business
 • Kunne redegjøre for grunnleggende forutsetninger (holdninger) for internasjonalisering

Generell kompetanse

 • Kunne se emnet i en større økonomisk faglig sammenheng
 • Kunne se emnet i et større samfunnsmessig perspektiv
 • Kunne tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor ovennevnte kunnskaps- og ferdighetsområder i faget.

Oppbygging

Tre samlinger á to dager over et semester. Forelesning, case og øvelser. Nettstøttet undervisning (Fronter).

1. og 3. samling gjennomføres i Kristiansand
2. samling gjennomføres i London.

Opptakskrav

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning.

Nærmere informasjon i henhold til utfyllende regler for opptak til Executive master of Business Administration.

Praktisk info

Pris

Kurset tilbys som oppdragskurs til innovasjons- og teknologibaserte virksomheter i offentlig og privat sektor Ta kontakt for nærmere informasjon og pristilbud.
I tillegg til kursprisen må deltakerne betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Gjennomføring på deltid

Kurset gjennomføres normalt med tre samlinger á to dager innenfor et semester, hvorav en samling gjennomføres i London i samarbeid med høyt rangerte britiske universitet.

Undervisningsspråk er engelsk. Oppdragsgivere kan eventuelt avtale annen gjennomføring.
Oppdragsgiver velger selv hvem som skal delta på kurset. For tilgang til kompetansegivende eksamen og studiepoeng kreves dokumentasjon iht. opptakskravene.

Videre studier

Kurset kan innpasses som valgemne i studiet MBA - Executive Master of Business Administration.

Fakta

Søknadsperiode

Etter avtale

Spørsmål om innholdet i studiet?

Studiet tilbys av

Handelshøyskolen ved UiA

Send studiet på mail