Internasjonalt sveiseingeniørdiplom (IWE) - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
30
Omfang
Deltid
Start
Etter avtale
Studiested
Nettstudier Online/Grimstad

For å møte industriens behov for dokumentert kompetanse i kvalitetsstyring av sveising og materialutfordringer, tilbyr Universitetet i Agder landets eneste godkjente opplæring for IWE-Internasjonal Sveiseingeniør. IWE programmet er tilrettelagt for ingeniører som ønsker å bli sertifisert som sveisekoordinatorer. IWE utdannelsen er hovedsakelig web-basert, med fire modulbaserte helgesamlinger ved UiAs Campus Grimstad, slik at sveiseingeniørutdannelsen kan kombineres med fulltidsjobb.

Ved hjelp av en problemorientert  læringsmodell med mer enn 200 problemstillinger fra bl. a. offshoreindustrien, får studentene kunnskap, ferdigheter og kompetanse for å oppfylle kriteriene for sveisekoordinatorer "med omfattende teknisk kunnskap" som gitt i ISO 14731 "Sveisekoordinering - Oppgaver og ansvarsområder", punkt 6.2. Problemstillingene presenteres i en interaktiv modell, og håndteres ved hjelp av dataprogram utviklet for dette formål. 

Kravene til sveisekoordinatorer med IWE-kvalifikasjoner kan finnes i flere standarder:

NORSOK standard M-601 ­– Welding and inspection of piping
NORSOK standard M-101 – Structural steel fabrication
NS-EN 1090-2 – Technical requirements for steel structures (in force since 01.07.2014 in Norway)
NS-EN ISO 17660-1 – Welding of reinforcing steel

Det anbefales at byggebransjen øker oppmerksomheten til de nye kravene knyttet til sveisesamordning i bransjen. Den typiske brukeren av NS-EN 1090 og NS-EN ISO 17660-1 kan være entreprenører, ingeniørselskaper og konstruktører.

Studieprogrammet for sveiseingeniører-IWE ved UiA er utviklet i henhold til retningslinjene fra International Institute of Welding (IIW). Kravene og pensum for IWE-programmet er samkjørt på verdensbasis.

Kandidater som er godkjent for opptak av Norsk Sveiseteknisk Forbund (NSF), vil etter å ha fullført IWE-programmet, være kvalifisert for International Welding Engineer Diploma, utstedt av NSF/IIW.

Hva lærer du?

Etter gjennomføring av programmet, skal kandidaten være i stand til å arbeide i industrielle prosjekter som sveisekoordinator med omfattende teknisk kunnskap innen områdene:

- Sveiseprosesser og utstyr

- Materialers sveiseegenskaper

- Konstruksjon og utforming

- Fabrikasjon og prosedyrer

Typiske oppgaver for en sveiseingeniør er kvalifisering av sveiseprosedyrer, identifisering av krav i spesifikasjoner og standarder, vurdering av kvalifikasjoner, inspeksjon og vurdering av materialer samt utstyr og fasiliteter. Sveiseingeniøren vil jobbe tett sammen med konstruktør og inspeksjons-personell og vil ofte kunne foreslå bedre og/eller billigere løsninger. 

Oppbygging

Kurset består av seks deler:
- En modul med praktisk sveising og demonstrasjoner (Modul 0)
- Fire teorimoduler (Modul 1-4)
- En prosjektoppgave

Teorienmodulene er:
- Sveiseprosesser og utstyr
- Materialers sveise-egenskaper
- Konstruksjon og utforming
- Fabrikasjon og prosedyrer 

Modul 0, praktisk sveising og demonstrasjoner, utføres i samarbeid med skoler og bedrifter i Grimstad.

Teorimodulene
Teorimodulene blir undervist i løpet av fire helger. Etter hver enkelt teorimodul er det en individuell skriftlig eksamen. Før start av prosjektoppgaven vil det være en harmonisert prøve i henhold til IIWs retningslinjer.

Tidsplan for aktivitetene:

Tidsplan for kurs med oppstart fredag 19. januar 2018:

Undervisningsmetoder
IWE-programmet er et nettbasert kurs med fire helgesamlinger på Campus Grimstad, slik at deltakerne kan kombinere studier med en fulltidsjobb. I teorimodulene benyttes forelesninger som undervisningsmetode. Eksterne gjeste-forelesere fra industrien kan brukes for visse emner. Studentene oppfordres til å ta opp relevante problemstillinger i disse samlingene. 

Det vil være en individuell prosjektoppgave etter at modul fire er fullført. Studentene oppfordres til å foreslå egnede prosjektoppdrag/problemstillinger som er relevante for selskapene de jobber for.

Læringsportalen Fronter brukes som informasjonskanal, og for distribusjon av  pensumlitteratur og øvelser. Fronter benyttes også som kommunikasjonskanal mellom studenter og forelesere. Øvelser og programpakke lastes ned fra Fronter til studentens egen datamaskin. Quiz'er i kahoot blir brukt gjennom forelesningene.

Undervisningsspråk
Engelsk

Varighet
Januar til desember 2018, med sommerferie. Vennligst se kursplanen for mer informasjon.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

Studieprogrammet International Welding Engineer (IWE) har følgende opptakskrav:

  1. Ingeniørfaglig bachelorgrad, innenfor, bygg, maskin, kjemi eller liknende. 
  2. Godkjenning som kandidat, fra Norsk Sveiseteknisk Forbund (NSF).

Praktisk informasjon

Kursavgifter:

  • Kursavgift UiA: kr 90.000,- (80.000,- for ansatte i GCE NODE-bedrifter)
  • Semesteravgift ved UiA: kr 750,- per semester
  • NSF godkjennings-avgift: kr 5.000,-
  • NSF diplomavgift: kr 2.000,-

For søkere som ønsker IWE diplom, se www.sveis.no for informasjon om hvordan du søker NSF-godkjenning av opptak.

Annet:
For dager med praktisk sveising og demonstrasjoner studentene er pålagt å ta med sitt eget standard personlig verneutstyr: Hjelm, vernesko, hansker, vernebriller og kjeledress.

Fakta

Antall plasser

45

Pris

kr 90.000

Spørsmål om innholdet i studiet?

Send studiet på mail