Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Høst 2023
Studiested
Kristiansand

Internasjonale kontrakter retter seg mot ledere og fremtidige ledere i næringslivet (privat og offentlig sektor).

Sentrale tema i kurset er Supply Contract Forms, Key Terms, Payment terms and financing, Chartering, Purchase and new buildings.

Hva lærer du?

Etter fullført kurs skal du:

  • kunne anvende ulike standardkontrakter som benyttes i forbindelse med prosjekter
  • kunne identifisere sentrale risikofaktorer i et kontraktsforhold og hvordan risiko fordeles mellom partene i ulike typer kontraktsforhold
  • ha innsikt i særlige utfordringer knyttet til inngåelse av kontrakter i internasjonale forhold

Se hele studieplanen.

Oppbygning

Tre samlinger a to dager, med forelesninger, case og gruppearbeid. Nettstøttet undervisning (Canvas).

Gruppebaserte oppgaver mellom samlingene.

Undervisningsspråk: norsk
Litteratur: norsk og engelsk

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning.

Nærmere informasjon i henhold til  utfyllende regler for opptak til Executive master of Business Administration.

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales gode kunnskaper i engelsk

Løpende opptak

Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk info

I tillegg til kursprisen må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Tidspunkt for samlingene
1. samling: 2 dager i september
2. samling: 2 dager i oktober 
3. samling: 2 dager i november

Eksamensform: En ukes  hjemmeeksamen (individuelt eller gruppe inntil 3 personer) i desember. Bokstavkarakterer.

Institutt for rettsvitenskap, Handelshøyskolen ved UiA har det faglige ansvaret for kurset. 

Videre studier
Kurset kan innpasses som valgemne i studiet  MBA - Executive Master of Business Administration.

Fakta

Søknadsperiode

1. mars – 1. juni 2023


"Først til mølla"-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet. 

Pris

kr 20.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?