Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Høst 2026
Studiested
Kristiansand

Ønsker du større trygghet om kontraktsrettslige spørsmål?

Kurset «Internasjonale kontrakter» gir innsikt i standardkontrakter som brukes i det norske og internasjonale markedet innenfor ulike bransjer. Det gir også kunnskap om generell avtalerett og forståelse for kontrakters rolle i virksomheten.

Kurstilbudet retter seg mot ledere og fremtidige ledere i næringslivet (privat og offentlig sektor), og passer både for deg som arbeider med kontraktsrettslige spørsmål , og deg som ønsker å arbeide med avtaler og kontrakter i næringslivet. 

Sentrale tema i kurset er avtaleinngåelse, avtaleforhandlinger og oppfølging av inngåtte kontrakter. Kontraktsbestemmelser og kontraktsmekanismer gjennomgås og illustreres ved regulering i utvalgte standardkontrakter og gjennom eksempler fra ulike prosjekter.

Undervisningen er praktisk rettet og det legges opp til diskusjon og erfaringsutveksling under samlingene.

Hva lærer du?

Etter fullført kurs skal du:

  • kunne anvende ulike standardkontrakter som benyttes i forbindelse med prosjekter
  • kunne identifisere sentrale risikofaktorer i et kontraktsforhold og hvordan risiko fordeles mellom partene i ulike typer kontraktsforhold
  • ha innsikt i særlige utfordringer knyttet til inngåelse av kontrakter i internasjonale forhold

Se hele studieplanen.

Oppbygning

Tre samlinger a to dager, med forelesninger, case og gruppearbeid. Nettstøttet undervisning (Canvas).

Gruppebaserte oppgaver mellom samlingene.

Undervisningsspråk: norsk
Litteratur: norsk og engelsk

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning.

Nærmere informasjon i henhold til  utfyllende regler for opptak til Executive master of Business Administration.

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales gode kunnskaper i engelsk

Løpende opptak

Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

I  tillegg til kursprisen må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Undervisningen i kurset er praktisk rettet, og gjennomføres med tre samlinger a to dager. På samlingene legges det opp til diskusjon og erfaringsutveksling, forelesning og oppgaveløsning. Deltakelse på alle samlingene forventes.

Tidspunkt for samlingene

  1. samling: to dager i september
  2. samling: to dager i oktober
  3. samling: to dager i november

Eksamensform: En ukes hjemmeeksamen (individuelt eller gruppe inntil 3 personer) i desember. Bokstavkarakterer.

Institutt for rettsvitenskap ved Handelshøyskolen, UiA har det faglige ansvaret for kurset.

Kurset tilbys i samarbeid med Advokatfirmaet Thommessen. Foreleser er Ellen Karina Sødal Marstad, senioradvokat hos Thommessen. Hun arbeider med utbyggingsprosjekter innen fornybar energi, olje og gass, industri, infrastruktur og næringseiendom. Hun har lang erfaring med utarbeidelse av kontrakter, kontraktsforhandlinger og oppfølging av leveranse- og entreprisekontrakter.

I tillegg vil senioradvokatene Henrik Fabian Torgrimsby og Emilie Christiansen forelese på utvalgte tema. Torgrimsby arbeider med en rekke ulike energi- og infrastrukturprosjekter, forsikringsspørsmål og prosjektfinansiering, nasjonalt og internasjonalt. Christiansen arbeider med kontrakter knyttet til shipping og offshore, og er kvalifisert både som norsk og engelsk advokat.

Videre studier

Kurset kan tas som enkeltemne, eller innpasses som valgemne i studiet  MBA - Executive Master of Business Administration.

Fakta

Søknadsperiode

1. mars – 1. juni 2026


"Først til mølla"-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet. 

Pris

kr 20.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?