Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
15
Omfang
Deltid
Start
Vår 2024
Studiested
Nettstudier

Den nettbaserte videreutdanningen Instrumentalmetode og varierte undervisningsformer i kulturskolen er et skreddersydd studietilbud for deg som underviser musikk i kulturskolen. Uansett hvor du bor i Norge, vil studiet være tilgjengelig for deg. Videreutdanningen skal bidra til å imøtekomme noen av de faglige ambisjonene i kulturskolens rammeplan Mangfold og fordypning (Norsk kulturskoleråd, 2016), omkring varierte organiserings- og undervisningsformer. Hovedtemaene i studiet vil være læringsstiler og elevforutsetninger, metodikk, læring i sosiale praksisfellesskap og refleksjon over egen praksis.

Som student vil du når det passer deg, kunne se praksisvideoer hvor du observerer andre musikkpedagoger underviser, høre podkaster og se intervjuer mellom ulike eksperter fra hele landet. Du vil samarbeide tett med andre studenter, hvor dere drøfter problemstillinger fra pensum opp mot egne erfaringer. Studieutviklingsteamet har samarbeidet med Norsk kulturskoleråd og en referansegruppe med kulturskolelærere fra feltet for å etterstrebe høy relevans mellom din arbeidshverdag og studiets innhold.

Visjonen for studietilbudet er å la elevene dine få møte en lærer med en mer variert verktøykasse, og å gi deg som lærer en mer variert undervisningshverdag.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne:

 • oppdatere og videreutvikle egen pedagogisk praksis og profesjonsforståelse  
 • formidle og drøfte erfaringer fra egen praksis med andre kulturskolelærere 
 • beskrive ulike metodiske verktøy og forklare hvordan disse kan anvendes i ulike undervisningsformer som individuell undervisning, gruppeundervisning og prosjektarbeid 
 • beskrive ulike tverrfaglige og prosjektbaserte tilnærminger for undervisning i grupper 
 • definere ulike læringsstiler og benytte dette i ulike undervisningsformer 
 • planlegge og gjennomføre undervisning av små og mellomstore grupper på ulike nivåer innenfor samme instrumentgruppe 
 • gjengi forskning på læring i sosiale praksisfellesskap og forklare dets betydning for identitet og tilhørighet  
 • bruke relevant forskning til å forklare sammenhenger mellom musikk, helse og livskvalitet 

Oppbygning og undervisning

Undervisningen er nettbasert med obligatoriske nettseminarer mellom kjernegrupper og forelesere. Det benyttes ulike former for nettbaserte aktiviteter som diskusjoner, kjernegruppemøter, samskriving av kvalifiseringsoppgaver, seminarer og lignende.  

Studentene tilegner seg pensum igjennom ulike læringsobjekter som videoforelesninger, podkaster, videosamtaler, praksis-eksempel videoer og litteratur. Undervisningen organiseres i fire arbeidsperioder over en syklus på tre uker hver. Arbeidsperiodene har samme oppbygning igjennom hele semesteret, og legger vekt på ulike temaer

Studentene blir ved semesterstart inndelt i kjernegrupper på 4-6 personer som beholdes igjennom hele semesteret og samarbeider over nett via videosamtaler, fildelingsløsninger og lignende.  

Videreutdanningen gjennomføres i hovedsak på plattformene Canvas og Zoom.

Datoer for obligatoriske nettseminarer

 • Fredag 5.januar kl.0915-1100
 • Fredag 19.januar kl.0915-1100
 • Fredag 16.februar kl.0915-1100
 • Fredag 15.mars kl.0915-1100
 • Fredag 12.april kl.0915-1100
 • Fredag 3.juni kl.0915-1000

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og ansatt i kulturskole og/eller grunnskole i stilling tilknyttet musikkfag. 

Praktisk informasjon

Pris på studiet er 3500 NOK. Du må også betale en lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden på 740 kroner og dekke utgifter til pensumlitteratur. 

Datoer for obligatoriske nettseminarer

 • Fredag 5. januar kl. 09.15-11.00
 • Fredag 19. januar kl. 09.15-11.00
 • Fredag 16. februar kl. 09.15-11.00
 • Fredag 15. mars kl. 09.15-11.00
 • Fredag 12. april kl. 09.15-11.00
 • Fredag 3. mai kl. 09.15-10.00

 

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsperiode

Utvidet søknadsfrist: 1. januar.


«Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet.

 

Pris

kr 3.500

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no