Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Etter avtale

Innovasjonsledelse retter seg mot ledere og ansatte i innovasjons- og teknologibaserte virksomheter i offentlig- og privat sektor. 

Kursets tema er hvordan kunnskapsoppbygging, læring og innovasjon foregår i virksomheter og hvordan innovativ aktivitet kan organiseres og ledes.
Sentralt i kurset står:

  • Teoretisk innføring i innovasjonsfaglige begreper og teorier.
  • Modeller og perspektiver på innovasjonsprosesser og innovasjonsresultater. 
  • Ressurser som er sentrale for å lykkes med innovasjon. 
  • Et utvalg innovasjonsledelsesfaglige temaer: strategi og innovasjon, porteføljeledelse, måling av innovasjon, innovasjon og organisatorisk ytelse, åpen innovasjon, medarbeiderdrevet innovasjon, regionale innovasjonssystemer, innovasjonspolitikk, innovasjon og organisatorisk læring, organisasjonskultur og innovasjon, tjenesteinnovasjon, forretningsmodellinnovasjon, disruptiv innovasjon, innovasjon på norsk og innovasjon tilpasset ulike situasjoner.  

Hva lærer du?

Du får grunnleggende perspektiver som gjør deg i stand til å håndtere utfordringene du vil møte i innovasjonsrelatert arbeid i ulike virksomheter.

Du får kunnskap til å:

  • analysere og presentere innovasjonsteorier og innovasjonsfaglige begreper og perspektiver
  • karakterisere, beskrive og forklare innovasjon og innovasjonsprosesser i virksomheter
  • vurdere hvordan bedrifter kan organisere lære- og innovasjonsprosesser på en hensiktsmessig måte
  • identifisere strategiske innovasjonsressurser som er relevant for virksomheter
  • ta innovasjonsrelaterte beslutninger i situasjoner preget av usikkerhet

Oppbygging

Tre samlinger á to dager med forelesninger, gruppearbeid, fagdiskusjoner og semesteroppgave.

Nettstøttet undervisning (Fronter).

Undervisningsspråk: norsk 
Litteratur: norsk og engelsk

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning.

Nærmere informasjon i henhold til utfyllende regler for opptak til Executive master of Business Administration.

Praktisk info

Pris

Kurset tilbys som oppdragskurs til klynger, bedrifter og andre interesserte. Ta kontakt for nærmere informasjon og pristilbud.
I tillegg til tilbudt kurspris må studentene betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Gjennomføring på deltid

Kurset gjennomføres normalt med tre samlinger á to dager innenfor et semester.
Oppdragsgivere kan eventuelt avtale annen gjennomføring, samt sted for samlingene. 
Oppdragsgiver velger selv hvem som skal delta på kurset. For tilgang til kompetansegivende eksamen og studiepoeng kreves dokumentasjon iht. opptakskravene.

Fagansvarlig

Faglig ansvarlig for kurset er førsteamanuensis Tor Helge Aas ved institutt for strategi og ledelse. 

Videre studier

Kurset kan innpasses som valgemne i studiet MBA - Executive Master of Business Administration.