0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Høst 2020
Studiested
Kristiansand

Innovasjon, IKT og ledelse retter seg mot ledere og ansatte i statlige og kommunale virksomheter som ønsker kunnskap om bruk av IKT i offentlig forvaltning.

Kurset gir deg innsikt i hvordan IKT har vært brukt i forvaltningen over tid og hvilken lærdom man har dratt så langt. Sentrale tema er sammenhenger mellom innføring av IKT og behov for prosess og organisasjonsendringer, hvordan IKT kan innføres på en god måte, hvilke effekter som kan forventes og hvordan man på best mulig måte kan realisere nyttepotensialet bla. ved gevinstrealisering.

Centre for eGovernment er ansvarlig for innholdet i kurset. Senteret er blant Norges fremste fagmiljø innen IKT-innovasjon i offentlig sektor og har bred og omfattende erfaring med praktiske prosjekter og forskning sammen med ledende aktører nasjonalt og internasjonalt. 

Hva lærer du?

Kurset gir deg:

  • inngående kunnskap om sammenhengen mellom offentlig nytteperspektiv og effekter av IKT
  • ferdigheter i hvordan IKT kan brukes som strategisk driver og virkemiddel i organisasjoner
  • inngående kunnskap om hvordan innovasjon med IKT kan bidra til økt offentlig nytte
  • praktisk forståelse av hvordan IKT bør innføres for å sikre høyest mulig grad av nytte
  • kunnskap om sammenhenger mellom offentlig omstilling og reform og IKT.

Oppbygning

Kurset gjennomføres med 2 samlinger à to dager. Kombinasjon av aktuelle gjesteforelesninger, forelesninger, seminarer og gruppearbeid med presentasjoner. Mellom samlingene vil det være utstrakt bruk av nettstøttet undervisning i Fronter, oppgaveløsning og veiledning. Semesteroppgave og hjemmeeksamen. Praktisk informasjon om eksamen ved UiA.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant
yrkespraksis etter avsluttet utdanning. Se utfyllende regler for opptak

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk info

I tillegg til kursprisen må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Samlinger høsten 2020

1. samling: to dager i september
2. samling: to dager i oktober/november

Fagansvarlig og foreleser i kurset er professor Leif Flak, instituttleder ved Institutt for informasjonssystemer og  leder for Centre for eGovernment.

Videre studier

Kurset inngår i studiet Master i ledelse, spesialisering IKT-innovasjon og ledelse.

Fakta

Søknadsperiode

1. mars - 1. juni 2020


Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. Det stenges for søking når kurset er fullt.

Pris

kr 13.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like