Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Etter avtale

Tvangsfullbyrdelse, gjeldsforhandling og konkurs tilbys som oppdragskurs til private, statlige og kommunale virksomheter over hele landet. Kurset retter seg mot personer som arbeider med innfordring av pengekrav.

Sentrale tema ved tvangsfullbyrdelse er realisasjon av løsøre og realregistrerte formuesgoder som tvangsgrunnlag og tvangssalg mv. Sentrale tema ved fellesforfølging, gjeldsforhandling og konkurs er åpning av gjeldsforhandling, innholdet i forhandlingene, frivillig og tvungen gjeldsforhandling, endring og omgjøring.

Innholdet i kurset vil ved avtale om oppdragskurs bli spisset til målgruppen, f.eks. ansatte i skatteetaten, NAV, andre.

Hva lærer du?

Etter gjennomført kurs skal du  

  • ha grunnleggende kunnskap om sentrale regler om grunnlaget for realisasjon av realregistrerte formuesgoder, herunder også om varslingsregler og partsforholdet
  • ha grunnleggende kunnskap om gjennomføring av tvangssalg, stadfestelse og fordeling av kjøpesummen
  • ha grunnleggende kunnskap om sentrale regler om åpning, gjennomføring og avslutning av gjeldsforhandlinger etter gjeldsordningsloven, herunder også om endring og omgjøring
  • ha grunnleggende kunnskap om åpning av konkurs og konkursbehandlingen
  • ha grunnleggende kunnskap om konkursboets beslagsrett, herunder også konkursdebitors kontrakter og omstøtelse
  • kunne anvende rettsområder som har betydning for arbeidet med innkreving av gjeld
  • kunne gjennomføre praktiske drøftelser i tilknytning til rettsregler som er nevnt ovenfor
  • kunne identifisere rettsområdene i et samfunnsmessig perspektiv
  • kunne reflektere over etiske problemstillinger innenfor rettsområdene.

Oppbygning

Kurset gjennomføres med to samlinger a to dager med forelesninger, case og fellesarbeid. Nettstøttet undervisning. Obligatorisk oppgave (individuelt eller gruppe) og selvstudium mellom samlingene. 

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Løpende opptak
Dette tilbudet har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk info

Pris

Kurset tilbys som oppdragskurs til ansatte i privat-, statlig- og kommunal virksomhet.
Påmelding krever avtale om tildelt plass med oppdragsgiver. 
Ta kontakt for nærmere informasjon og pristilbud.

I tillegg til kursprisen kommer lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur (for eksamenskandidater).

Deltakelse og eksamen   

Oppdragsgiver velger selv hvem som skal delta på kurset. For tilgang til kompetansegivende eksamen og studiepoeng kreves dokumentasjon iht. opptakskravene.

Gjennomføring på deltid

Kurset gjennomføres normalt med to samlinger a to dager over ett semester. Samlingene tilbys til oppdragsgivere over hele landet, og gjennomføres på avtalt sted. Alternativt kan samlingene også gjennomføres på UiAs campus i Kristiansand eller Grimstad.

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende kunnskap om sikring av pengekrav  - se:
Innfordring 1 – Pengekravsrett, mislighold og panterett, 10 sp og
Innfordring 2 – Tvangsfullbyrdelse og selskapsrett, 10 sp

Mulig påbygging

Gjeldsrådgivning, 10 sp

Fakta

Søknadsperiode

Etter avtale

Spørsmål om innholdet i studiet?