Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Etter avtale

Tvangsfullbyrdelse og selskapsrett tilbys som oppdragskurs til private, statlige og kommunale virksomheter over hele landet. Kurset retter seg mot personer som arbeider med innfordring av pengekrav.

Sentrale tema ved tvangsfullbyrdelse er inhabilitet, taushetsplikt, tvangsgrunnlag, utlegg, klagebehandling og klagefrister. Sentrale tema i selskapsretten er ulike selskapsformer, stiftelse av selskaper, selskapsorganer og ansvar i selskapsforhold.

Innholdet i kurset vil ved avtale om oppdragskurs bli spisset til målgruppen, f.eks. ansatte i skatteetaten, NAV, andre.

Hva lærer du?

Etter gjennomført kurs skal du 

  • ha grunnleggende kunnskap om namsmyndighetene og de mest sentrale saksbehandlingsreglene som gjelder for disse
  • ha grunnleggende kunnskap om etablering av tvangsgrunnlag og tvangskraft og sikring av krav gjennom utlegg
  • ha grunnleggende kunnskap om klagebehandling og klagefrister
  • ha grunnleggende kunnskap om stiftelse av selskaper 
  • ha grunnleggende kunnskap om selskapsorganenes oppgaver og kompetanse og ansvarsregler for selskapsledelsen og medlemmer av selskapsorganene
  • kunne anvende rettsområder som har betydning for arbeidet med innkreving av gjeld
  • kunne gjennomføre praktiske drøftelser i tilknytning til rettsregler som er nevnt ovenfor
  • kunne identifisere rettsområdene i et samfunnsmessig perspektiv
  • kunne reflektere over etiske problemstillinger innenfor rettsområdene.

Oppbygning

Kurset gjennomføres med to samlinger a to dager med forelesninger, case og fellesarbeid. Nettstøttet undervisning. Obligatorisk oppgave (individuelt eller gruppe) og selvstudium mellom samlingene. 

 

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Løpende opptak
Dette tilbudet har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

Pris

Kurset tilbys som oppdragskurs til ansatte i privat-, statlig- og kommunal virksomhet.
Ta kontakt for nærmere informasjon og pristilbud.

I tillegg til kursprisen kommer lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur (for eksamenskandidater).

Deltakelse og eksamen  

Oppdragsgiver velger selv hvem som skal delta på kurset. For tilgang til kompetansegivende eksamen og studiepoeng kreves dokumentasjon iht. opptakskravene.

Gjennomføring på deltid

Kurset gjennomføres normalt med to samlinger a to dager over ett semester. Samlingene tilbys til oppdragsgivere over hele landet, og gjennomføres på avtalt sted. Alternativt kan samlingene også gjennomføres på UiAs campus i Kristiansand eller Grimstad.

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende kunnskap om pengekravsrett, mislighold og panterett, se
Innfordring 1 – Pengekravsrett, mislighold og panterett

Mulig påbygging
Innfordring 3 - Tvangsfullbyrdelse (realisasjon), gjeldsforhandling og konkurs, 10 sp
Gjeldsrådgivning, 10 sp

Fakta

Søknadsperiode

Etter avtale