Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Etter avtale

Pengekravsrett, mislighold og panterett tilbys som oppdragskurs til private, statlige og kommunale virksomheter over hele landet. Kurset retter seg mot personer som arbeider med innfordring av pengekrav.

Sentrale tema er rettskildelære, juridisk metode, pengekrav, kreditors beslagsrett og panterett.

Innholdet i kurset vil ved avtale om oppdragskurs bli spisset til målgruppen, f.eks. ansatte i skatteetaten, NAV, andre.

Hva lærer du?

Etter fullført kurs skal du 

  • ha grunnleggende kunnskap om rettskildelære og juridisk metode
  • ha grunnleggende kunnskap om sentrale regler om stiftelse, forfall, mislighold, oppfyllelse og annet bortfall av pengekrav, herunder også motregning og foreldelse
  • ha grunnleggende kunnskap om sentrale regler om kreditorenes beslagsrett og herunder også regler som skal ivareta debitorenes interesser
  • ha grunnleggende kunnskap om sentrale regler om pant (avtalepant, utleggspant og legalpant), herunder også regler om rettsvern, prioritet og bortfall av rettsvern og panterett
  • kunne anvende rettsområder som har betydning for arbeidet med innkreving av gjeld
  • kunne gjennomføre praktiske drøftelser i tilknytning til rettsregler som er nevnt ovenfor
  • kunne identifisere rettsområdene i et samfunnsmessig perspektiv
  • kunne reflektere over etiske problemstillinger innenfor rettsområdene
  • ha generell kompetanse i pengekravsrett, mislighold og panterett.

Oppbygning

Kurset gjennomføres med to samlinger a to dager med forelesninger, case og fellesarbeid. Nettstøttet undervisning. Obligatorisk oppgave (individuelt eller gruppe) og selvstudium mellom samlingene. 

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Løpende opptak
Dette tilbudet har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk info

Pris

Kurset tilbys som oppdragskurs til ansatte i privat-, statlig- og kommunal virksomhet.
Påmelding krever avtale om tildelt plass med oppdragsgiver. 
Ta kontakt for nærmere informasjon og pristilbud.

I tillegg til kursprisen kommer lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur (for eksamenskandidater).

Deltakelse og eksamen  

Oppdragsgiver velger selv hvem som skal delta på kurset. For tilgang til kompetansegivende eksamen og studiepoeng kreves dokumentasjon iht. opptakskravene.

Gjennomføring på deltid

Kurset gjennomføres normalt med to samlinger a to dager over ett semester. Samlingene tilbys til oppdragsgivere over hele landet, og gjennomføres på avtalt sted. Alternativt kan samlingene også gjennomføres på UiAs campus i Kristiansand eller Grimstad.

Mulig påbygging

Innfordring 2 - Tvangsfullbyrdelse og selskapsrett, 10 sp
Innfordring 3 - Tvangsfullbyrdelse (realisasjon), gjeldsforhandling og konkurs, 10 sp
Gjeldsrådgivning, 10 sp

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsperiode

Etter avtale

Spørsmål om innholdet i studiet?