0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
Deltid
Studiepoeng
5
Omfang
1/2 år
Start
Vår 2019
Studiested
Kristiansand

Ønsker du å få nye ideer til aktivitet ved funksjonsnedsettelser? I denne videreutdanningen lærer du blant annet hvordan du kan gi elever med funksjonsnedsettelser aktive og meningsfylte kroppsøvingstimer.

Målgruppe
Ansatte i skole, SFO eller barnehage.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Søkere over 25 år som søker opptak til grunnutdanning der kravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse, kan bli tatt opp uten dokumentasjon. Dette gjelder studietilbud som bare blir gitt som etter- og videreutdanning, ikke ordinære tilbud. Det forutsettes at du som søker har den realkompetansen og bakgrunnen som skal til for å gjennomføre utdanningen.

Det er en forutsetning at du arbeider i skole, SFO eller barnehage. Dette må kunne dokumenteres.

Hva lærer du?

  • Du vil få kompetanse i å  gi elever med funksjonsnedsettelser aktive og meningsfylte kroppsøvingstimer
  • Du vil få kunnskap om ulike funksjonsnedsettelser
  • Du vil få kunnskap om betydningen av begreper som fritak, integrering og inkludering
  • Du vil få kunnskap om lover, regler og rettigheter relatert til feltet
  • Du vil få kunnskap om hva inkluderende kroppsøving krever
  • Du vil lære om den psykiske og sosiale verdien av å være inkludert

Oppbygging

Samlingsbasert med teoretiske og praktiske økter.

Praktisk informasjon

Pris
Undervisningen er gratis for ansatte i skole, SFO og barnehage. Reise og opphold i forbindelse med samlingen dekkes av studenten
Lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden, samt utgifter til pensumlitteratur.

Kursdeltakere som trekker seg fra kurset etter at opptak er foretatt vil bli belastet med kr 1000,-.

Arbeidsformer og arbeidsomfang
Emnet er samlingsbasert med 3- 4 undervisningsdager. Samlingene vil bestå av teoretiske og praktiske økter. Undervisningen er obligatorisk.

Vilkår for å gå opp til eksamen
Deltakelse på obligatorisk undervisning.

Eksamen
Kommer mer informasjon

NB! Med forbehold om godkjenning i Fakultetsstyret.

Andre studier du kanskje vil like

Fakta

Søknadsperiode

OBS! Det er fremdeles ledige plasser. Søknadsfristen er forlenget fra 1.desember til 10. januar.

Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. Det stenges for søking når kurset er fullt.

Antall plasser

15

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

ninafk

Kontaktperson administrasjon

Send studiet på mail