Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
7,5
Omfang
Deltid
Start
Etter avtale

Kurset retter seg mot deg som arbeider med veiledning og mentoring og som ønsker å utvikle deg i rollen som relasjonsbygger og prosessleder.

Kurset fokuserer på ulike veilednings- og mentoringteorier, og gir også en innføring i hjelpesystemer og relevante lover. Det gjennomføres praktiske veilednings- og mentoringsamtaler hvor forhold rundt trygghet, relasjon, makt, etiske utfordringer og individuelle læringsproseesser inngår.

Kurset tilbys som et tverrfaglig samarbeid mellom Handelshøyskolen ved UiA og RVTS Sør.

Hva lærer du?

Etter gjennomført kurs skal du

  • ha grunnleggende innsikt i teorier omkring mentoring og individuell veiledning
  • kunne analysere veilandens behov ut fra den konteksten han/hun befinner seg i
  • kunne organisere og gjennomføre veilednings-/mentorsamtaler som fremmer relasjoner, trygghet og læring
  • ha en teoretisk forståelse av hvordan hjelpesystemer og lovverk legger føringer og rammer for veiledning og mentoring
  • ha en etisk forståelse av de utfordringer som er relevante i mentoring og veiledning, herunder en bevissthet omkring hvordan egne erfaringer påvirker egen rolleutøvelse

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse og minst to års arbeidserfaring.

Løpende opptak

Dette tilbudet har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fullt. 

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

Kurset tilbys som oppdragskurs til virksomheter/samarbeidspartnere som ønsker å styrke kompetansen hos egne ansatte. Ta kontakt for nærmere informasjon og pristilbud.

I tillegg til kursprisen kommer lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Deltakelse og eksamen
Deltakelse på kurset krever avtale om tildelt plass med oppdragsgiver. For tilgang til kompetansegivende eksamen og studiepoeng kreves dokumentasjon iht. opptakskravene. 

Eksamensform og vilkår for å gå opp til eksamen fremgår av studieplanen.

Gjennomføring på deltid
Kurset gjennomføres normalt med tre samlinger a to-tre dager over et semester, med forelesninger, øvelser, veiledning og studentbidrag.

Tid og sted for samlingene avtales med oppdragsgiver.

Kurset tilbys som et tverrfaglig samarbeid mellom Handelshøyskolen ved UiA og RVTS Sør. Fagansvarlig for kurset er universitetslektor Inge Bergdal ved institutt for strategi og ledelse, UiA.

Fakta

Søknadsperiode

Søknadsperiode: etter avtale

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Omtale av samarbeid med Forsvaret

Andre studier du kanskje vil like