0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
15
Omfang
Deltid
Start
Vår 2021
Studiested
Kristiansand

I videreutdanningen Improvisasjon i barnehagen – lek og ledelse, vil du lære ulike improvisatoriske innganger til lek og ledelse av lek, samt teori om hva det vil si å arbeide med improvisasjon på ett individuelt, gruppe- og ledelsesnivå. Gjennom praktisk og teoretisk undervisning vil du få innsikt i det å tilrettelegge egen praksis i barnehagen gjennom skapende og kreative prosesser, drama- og teaterøvelser, spontanitetsøvelser og fortellerteknikker.

Oppbygning

Videreutdanningen er organisert rundt fellessamlinger, nettbasert undervisning, praktiske øvelser, veiledning, utvikling og gjennomføring av egne prosjekter i barnehagen, samt skriftlige arbeider. Mellom samlingene arbeider studentene individuelt og i mindre grupper. Dette tilbudet er praksisrettet, og forutsetter aktiv deltakelse fra studenten.

Det faglige innholdet deles opp i fire sentrale hovedområder:

  • Lek
  • Fortelling
  • Ledelse 
  • Improvisasjon og de minste

Opptakskrav

Godkjent barnehagelærerutdanning. Søkere må være tilsatt i barnehage i året videreutdanningen gjennomføres.

Dette tilbudet har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

Undervisningsdatoer våren 2021:

29.01.2021 14:15 – 19:00
Samling på Campus i Kristiansand. Tema «Improvisasjon og lek».

30.01.2021 10:00 – 15:00
Samling på Campus i Kristiansand. Tema «Improvisasjon og lek».

09.02.2021 18:00 – 20:00
Digital gjesteforelesning på Zoom med Sveinung Næss

17.02.2021 19:00 – 21:00
Åpen digital veiledning på Zoom

12.03.2021 13:00 – 18:00
Samling på Campus i Kristiansand. Tema «Improvisasjon og fortelling»

13.03.2021 10:00 – 15:00
Samling på Campus i Kristiansand. Tema «Improvisasjon og fortelling»

17.03.2021 18:00 – 20:00
Digital gjesteforelesning på Zoom med Mimesis Heidi Dahlsveen

I tillegg blir det lagt opp til at dere som studenter gjennomfører egne prosjekter i barnehagen mellom samlingene.

Informasjon om datoer for høstsemester blir tilgjengeliggjort før uke 22.

Fakta

Søknadsperiode

Søknadsfristen er forlenget til 15. januar 2021


«Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet.

Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet.

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

madsh
Administrativ kontaktperson