Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
30
Omfang
Deltid
Start
Høst 2023
Studiested
Grimstad

Studiet har noen ledige plasser og det åpnes for søking til lokaltopptak utenom Utdanningsdirektoratets ordninger i tidsrommet 16. – 23. juni. Les mer under Opptakskrav.

Denne videreutdanningen er en del av Kunnskapsdepartementets strategi Yrkesfaglærerløftet – for fremtidens fagarbeidere, som skal gi yrkesfaglærere den kompetansen de trenger for å undervise i et arbeidsliv i utvikling. Ønsker du å delta på emner gjennom denne ordningen må du først søke om deltakelse via Utdanningsdirektoratets nettsider. Når Utdanningsdirektoratet har tildelt deg plass, vil du motta beskjed fra din skoleeier og deretter motta en e-post fra oss med videre informasjon om søknadsprosessen ved UiA.

Emnet retter seg mot yrkesfaglærere som underviser i programfagene på yrkesfaglige utdanningsprogram.

Emnet vil legge vekt på både praktisk, yrkesdidaktisk og profesjonsfaglig digital kompetanse. I tillegg vil studiet bidra til å skape praksisnære situasjoner slik at det blir enkelt for studentene å overføre kompetansen de tilegner seg til det yrkesfaglige praksisfeltet. Emnet vil ha stor oppmerksomhet på det tverrfaglige temaet «folkehelse og livsmestring». Her vil problemstillinger rundt dataspill og brukt av sosiale medier være sentralt. Emnet vil også sette søkelys på arbeidsformer, vurderingsformer og bruk av teknologi for å kunne lage egne læringsressurser innen sine fagemner.

Hva lærer du

IKT og e-læring i klasserom og på nett 1
Etter fullført emne skal studenten blant annet:

 • kjenne til ulike teorier rundt digital pedagogikk og e-læring og ha innsikt i og forståelse for bruk av teknologi i undervisningen
 • kunne planlegge, gjennomføre og vurdere undervisningsopplegg med bruk av digitale teknologier i eget yrkesfaglig utdanningsprogram
 • kunne se sammenhenger mellom skolens mål og bruken av teknologi for å fremme disse
 • kunne se sammenhenger mellom skolens mål og bruken av teknologi for å fremme disse
 • kunne analysere og bidra til kunnskapsutvikling hos medarbeidere i eget praksisfelt, ved bruk av erfaringslæring (lære ved å oppdage)

IKT og e-læring i klasserom og på nett 2

Etter fullført emne skal studenten blant annet:

 • ha innsikt i hvordan bruken av ulike digitale verktøy og teknologi kan tilpasses brukeren og kjenne til de regler tilknyttet universell utforming som foreligger
 • kjenne til de etiske problemstillingene som oppstår ved innføring av ny teknologi, bruk av internett og sosiale medier
 • ha kunnskap om hvordan bruk av IKT har betydning i forhold til livsmestring og folkehelse
 • kunne bruke digitale verktøy på en slik måte at det fremmer kunnskap om bærekraftig utvikling i yrkesfagene
 • kunne utøve klasseledelse i et teknologirikt klasserom
 • kunne identifisere nye måter å samskape, kommunisere, vurdere, distribuere og formidle undervisning knyttet til eget programfag

Oppbygging

Hvert semester består av tre fysiske samlinger og to nettbaserte samlinger. og det legges opp til varierte arbeidsformer med søkelys på aktivitet og engasjement. Arbeidet knyttes tett opp til Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020 (LK20) og det profesjonsfaglige digitale rammeverket (PfDk).

Det legges opp til konkrete læringssituasjoner som egenproduksjon av instruksjonsvideoer.

Arbeidsformen er dynamisk og interaktiv, og den enkelte blir utfordret i plenum, gruppevis og individuelt. Studentene organiseres i undervisningsgrupper hvor bruk av verktøy, teori, erfaringsutveksling, trening og samspill står sentralt.

Samlinger høsten 2023

PED9004

Dato

Klokkeslett

Samling 1

 

Fysisk

 

07.09.2023

12:00-16:00

08.09.2023

09:15-15:00

Samling 2

Zoom

22.09.2023

09:15

Samling 3

 

Fysisk

 

12.10.2023

12:00-16:00

13.10.2023

09:15-15:00

Samling 4

Zoom

27.10.2023

09:15

Samling 5

 

Fysisk

 

09.11.2023

12:00-16:00

10.11.2023

09:15-15:00

Eksamen

24.11.2023

 

Opptakskrav

Vil du søke på ledige studieplasser utenom Utdanningsdirektoratets ordninger, kan du registrere søknad og laste opp dokumentasjon på din utdanning ihht opptakskravet og praksis ((bekreftelse på at du er ansatt i videregående skole og underviser i programfag på yrkesfaglige utdanningsprogram eller programområder), i tidsrommet 16. – 23. juni.

Det er begrenset antall plasser og søkere vil bli rangert etter søknadstidspunkt. Dersom du har spørsmål i forbindelse med din søknad, ta kontakt med opptakskontoret: evuopptak@uia.no

Søkere må ha yrkesfaglærerutdanning og være ansatt i videregående skole hvor de underviser i programfag på yrkesfaglige utdanningsprogram eller programområder.

For å kunne ta PED9005, må søker ha bestått PED9004: IKT og e-læring i klasserom og på nett 1 (15 studiepoeng) eller tilsvarende.

Fakta

Søknadsperiode

Søk lokalt opptak fra 16. juni til og med 23. juni

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no