0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
5
Omfang
Deltid
Start
Vår 2023
Studiested
Nettstudier

Har du lyst til å lære mer om blant annet:

 • Kostholdsregistrering og kostholdsplanlegging
 • Veiledning og evaluering knyttet til idrettsernæring
 • Målinger og regulering av kroppssammensetning
 • Aktuelle idrettsernæringsmessige utfordringer

Denne videreutdanningen bygger på IDR 947 Idrettsernæring 1.

Hva lærer du?

Videreutdanningen vil inkludere sentrale temaer som er nyttige for å kunne gi kostholdsråd for friske utøvere, mosjonister og andre som trener målrettet. Den vil også inkludere innføring i å bruke elektroniske verktøy for kostholdsregistrering.

Etter å ha fullført videreutdanningen skal du:

 • ha kjennskap til symptomer på - og konsekvenser av relativ energimangel i idrett og spiseforstyrrelser hos en utøver
 • kunne bruke elektroniske verktøy for kostholdsregistrering og tolke resultatene
 • kunne planlegge, gjennomføre og evaluere en individuell kostholdsveiledning til en idrettsutøver, herunder gi individuelle kostholdsanbefalinger til utøvere i ulike idretter
 • kunne diskutere fordeler og ulemper ved anvendelse av ulike målemetoder for kroppssammensetning
 • kunne diskutere fordeler og ulemper ved bruk av kosttilskudd i idrett
 • kunne bistå innen rehabiliteringsernæring for idrettsutøvere
 • kunne bistå innen idrettsernæringsmessige utfordringer for en idrettsutøver

Opptakskrav

Ut over generell studiekompetanse er grunnlag for opptak til videreutdanningen bestått eksamen i IDR 947 Idrettsernæring 1.

Løpende opptak
Dette tilbudet har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Oppbygning

Undervisnings- og læringsformene er nettdiskusjon, veiledning, tilbakemelding på obligatoriske innleveringer og selvstudium.

Studenter og lærere kommuniserer via læringsplattformen Canvas, der leksjoner blir lagt ut, obligatoriske oppgaver leveres inn, og faglige diskusjoner foregår. En leksjon åpnes om gangen, og studenten har to uker på å arbeide med denne leksjonen og levere inn de tilknyttede oppgavene.

Praktisk informasjon

Idrettsernæring 2 bygger på Idrettsernæring 1.

Pris: Kr 7000,-
Du må også betale en lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden p.t. kr 740

Idrettsernæring 2 (8 uker inkl. eksamen)

Informasjon om undervisningsdatoer kommer. 

Vilkår for å gå opp til eksamen

 • Nettbaserte leksjoner må være gjennomført
 • Obligatoriske oppgaver må være bestått
Eksamen

Skriftlig individuell hjemmeeksamen over ett døgn. Vurderingsuttrykk er gradert karakter.

Fakta

Søknadsperiode

1. oktober – 1. desember 2022


Dette tilbudet har løpende opptak. «Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet. 

Pris

kr 7.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?