Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
5
Omfang
Deltid
Start
Høst 2023
Studiested
Nettstudier

Har du lyst til å lære mer om blant annet:

 • Kostholdsregistrering og kostholdsplanlegging
 • Veiledning og evaluering knyttet til idrettsernæring
 • Målinger og regulering av kroppssammensetning
 • Aktuelle idrettsernæringsmessige utfordringer

Denne videreutdanningen bygger på IDR 947 Idrettsernæring 1.

Hva lærer du?

Videreutdanningen vil inkludere sentrale temaer som er nyttige for å kunne gi kostholdsråd for friske utøvere, mosjonister og andre som trener målrettet. Den vil også inkludere innføring i å bruke elektroniske verktøy for kostholdsregistrering.

Etter å ha fullført videreutdanningen skal du:

 • ha kjennskap til symptomer på - og konsekvenser av relativ energimangel i idrett og spiseforstyrrelser hos en utøver
 • kunne bruke elektroniske verktøy for kostholdsregistrering og tolke resultatene
 • kunne planlegge, gjennomføre og evaluere en individuell kostholdsveiledning til en idrettsutøver, herunder gi individuelle kostholdsanbefalinger til utøvere i ulike idretter
 • kunne diskutere fordeler og ulemper ved anvendelse av ulike målemetoder for kroppssammensetning
 • kunne diskutere fordeler og ulemper ved bruk av kosttilskudd i idrett
 • kunne bistå innen rehabiliteringsernæring for idrettsutøvere
 • kunne bistå innen idrettsernæringsmessige utfordringer for en idrettsutøver

Opptakskrav

Ut over generell studiekompetanse er grunnlag for opptak til videreutdanningen bestått eksamen i IDR 947 Idrettsernæring 1.

Løpende opptak
Dette tilbudet har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Oppbygning

Videreutdanningen er nettbasert uten samlinger. Undervisnings- og læringsformene er nettdiskusjon, veiledning, tilbakemelding på obligatoriske innleveringer og selvstudium.

Studenter og lærere kommuniserer via læringsplattformen Canvas, der leksjoner blir lagt ut, obligatoriske oppgaver leveres inn, og faglige diskusjoner foregår. En leksjon åpnes om gangen, og studenten har to uker på å arbeide med denne leksjonen og levere inn de tilknyttede oppgavene.

Se hele studieplanen

Praktisk informasjon

Pris: Kr 5500,-

I tillegg kommer en lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden (pt kr 710/750), samt utgifter til pensumlitteratur.

Undervisningsdatoer

 • Oppstart: mandag 14. august
 • Første digitale fagsamling: mandag 28. august kl. 15-16
 • Andre digitale fagsamling: mandag 18. september kl. 15-16

Vilkår for å gå opp til eksamen

 • Nettbaserte leksjoner må være gjennomført
 • Obligatoriske oppgaver må være bestått

Eksamen

Skriftlig individuell hjemmeeksamen over ett døgn. Vurderingsuttrykk er gradert karakter. Eksamensdato: 9. oktober - 10. oktober

Videre utdanning 

Idrettsernæring 2 kan inngå i studieprogrammet Personlig trener. Personlig trenerutdanning har studieavgift.

Les mer om personlig trenerutdanning eller se alle etter- og videreutdanninger fra Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving.

Med forbehold om endringer.

Fakta

Søknadsperiode

1. mars - 1. juni 2023


Dette tilbudet har løpende opptak. «Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet. 

Antall plasser

40

Pris

kr 5.500

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no