Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
5
Omfang
Deltid
Start
Vår 2024
Studiested
Nettstudier

For best mulig treningsutbytte spiller blant annet ernæring en avgjørende rolle.

Har du lyst til å lære mer om blant annet:

 • kostholdsanbefalinger for personer som trener,
 • betydningen av individets ernæringsstatus for treningsutbytte
 • hvordan idrettsernæringsmessige utfordringer kan håndteres

I denne videreutdanningen legger vi vekt på kunnskap om, og ferdigheter knyttet til, idrettsernæring. Denne kompetansen oppnås gjennom teoretisk tilnærming i form av selvstudie, oppgaveløsning og nettbaserte forelesninger.

Hva lærer du?

Videreutdanningen gir deg en kort innføring i faget idrettsernæring. Videreutdanningen vil inkludere sentrale temaer som danner grunnlaget for anbefalingene for kostholdet til idrettsutøvere, herunder grunnleggende ernærings- og treningslære, samt ernæringsmessige behov innen ulike idrettsgrener. Det vil også inkludere sentrale problemstillinger knyttet til prestasjonsernæring og idrettsernæringsmessige utfordringer.

Hovedinnhold:

 • Energi og energigivende næringsstoffer (makronæringsstoffer)
 • Vitaminer, mineraler og sporstoffer (mikronæringsstoffer) i mat og drikke
 • Fordøyelse, absorpsjon og metabolisme
 • Sentrale tema i faget idrettsernæring
 • Kostholdsanbefalinger til idrettsutøvere med fokus på ulike særidretter
 • Prestasjonsernæring (kosthold før, under og etter trening/konkurranse) og periodisering

Oppbygning

Videreutdanningen er nettbasert. Undervisnings- og læringsformene er nettdiskusjon, veiledning, tilbakemelding på obligatoriske innleveringer og selvstudium. Studenter og lærere kommuniserer via læringsplattformen Canvas, der leksjoner blir lagt ut, obligatoriske oppgaver leveres inn, og faglige diskusjoner foregår. En leksjon åpnes om gangen, og studenten har to uker på å arbeide med denne leksjonen og levere inn de tilknyttede oppgavene

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: IDR936 Idrettsfaglig basisemne eller liknende.

Praktisk informasjon

Pris: Kr 7000,-

I tillegg kommer en lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden (pt kr 710/750), samt utgifter til pensumlitteratur.

Undervisningsdatoer (8 uker + eksamen)

 • Oppstart: 9. januar
 • Digital fagsamling: 23. januar og 13. februar 
 • Eksamen: 6. mars 

Vilkår for å gå opp til eksamen 

 •  Nettbaserte leksjoner må være gjennomført.
 •  Obligatoriske oppgaver må være bestått.

Eksamen

To timers individuell skriftlig hjemmeeksamen.

Videre utdanning 

Idrettsernæring 1 kan inngå i studieprogrammet Personlig trener. Personlig trenerutdanning har studieavgift.

Les mer om personlig trenerutdanning eller se alle etter- og videreutdanninger fra Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving.

Med forbehold om endringer

Fakta

Søknadsperiode

1. oktober - 1. desember


 

Antall plasser

40

Pris

kr 7.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no