Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
5
Omfang
Deltid
Start
Vår
Studiested
Nettstudier

Tilbudet er dessverre avlyst.

For best mulig treningsutbytte spiller blant annet ernæring en avgjørende rolle.

Har du lyst til å lære mer om blant annet:

 • kostholdsanbefalinger for personer som trener,
 • betydningen av individets ernæringsstatus for treningsutbytte
 • hvordan idrettsernæringsmessige utfordringer kan håndteres

I denne videreutdanningen legger vi vekt på kunnskap om, og ferdigheter knyttet til, idrettsernæring. Denne kompetansen oppnås gjennom teoretisk tilnærming i form av selvstudie, oppgaveløsning og nettbaserte forelesninger.

Hva lærer du?

Videreutdanningen gir deg en kort innføring i faget idrettsernæring. Videreutdanningen vil inkludere sentrale temaer som danner grunnlaget for anbefalingene for kostholdet til idrettsutøvere, herunder grunnleggende ernærings- og treningslære, samt ernæringsmessige behov innen ulike idrettsgrener. Det vil også inkludere sentrale problemstillinger knyttet til prestasjonsernæring og idrettsernæringsmessige utfordringer.

Hovedinnhold:

 • Energi og energigivende næringsstoffer (makronæringsstoffer)
 • Vitaminer, mineraler og sporstoffer (mikronæringsstoffer) i mat og drikke
 • Fordøyelse, absorpsjon og metabolisme
 • Sentrale tema i faget idrettsernæring
 • Kostholdsanbefalinger til idrettsutøvere med fokus på ulike særidretter
 • Prestasjonsernæring (kosthold før, under og etter trening/konkurranse) og periodisering

Oppbygning

Videreutdanningen er nettbasert. Undervisnings- og læringsformene er nettdiskusjon, veiledning, tilbakemelding på obligatoriske innleveringer og selvstudium. Studenter og lærere kommuniserer via læringsplattformen Canvas, der leksjoner blir lagt ut, obligatoriske oppgaver leveres inn, og faglige diskusjoner foregår. En leksjon åpnes om gangen, og studenten har to uker på å arbeide med denne leksjonen og levere inn de tilknyttede oppgavene

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og minst to års arbeidserfaring.

Anbefalte forkunnskaper: IDR936 Idrettsfaglig basisemne eller liknende.

Praktisk informasjon

Pris: Kr 7000,-

I tillegg kommer en lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden (pt kr 710/750), samt utgifter til pensumlitteratur.

Undervisningsdatoer (8 uker + eksamen)

 • Oppstart (åpning av første modul): 8. januar 2024
 • Eksamen: 11. mars 2024

Vilkår for å gå opp til eksamen 

 •  Nettbaserte leksjoner må være gjennomført.
 •  Obligatoriske oppgaver må være bestått.

Eksamen

To timers individuell skriftlig hjemmeeksamen.

Med forbehold om endringer

Fakta

Søknadsperiode

Tilbudet er avlyst.


«Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet

Antall plasser

40

Pris

kr 7.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no