Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
½ år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Vår 2025
Studiested
Kristiansand

Hvordan kan du bidra til gode holdninger, høy motivasjon og positive organisatoriske resultat? Og hvordan kan kunnskap og forståelse av virksomhetens menneskelige ressurser bidra til samskaping av verdier i organisasjoner?

Næringsliv og offentlig sektor er i endring, og nye oppgaver må løses med stadig færre ressurser. I dette kurset får du kunnskap om strategisk HR, strategisk kompetanseutvikling, samskapende organisasjoner, faktorer og strategier for organisatorisk endring og kunnskap om ulike lederroller og lederfunksjoner.

Kurset retter seg mot deg som er personalansvarlig, leder eller fremtidig leder, og andre som arbeider med HR og ansattressurser i næringsliv og offentlige virksomheter.

Hva lærer du?

Etter gjennomført emne skal du ha kompetanse på:

  • etisk og ansvarlig anvendelse av HR i bærekraftige samfunn
  • sentrale teorier innenfor områdene strategiske HR og atferdsmessige fagfelt
  • den menneskelige kapital og dens betydning for samskaping av verdier
  • å planlegge, tilrettelegge og evaluere HR tiltak
  • HR-FLOW fra rekruttering, trening, utvikling og avslutning av arbeidsforhold
  • kritisk refleksjon rundt HR praksis sammenstilt med evidensbasert forskning og teori

Oppbygning

Tre samlinger a to dager, med forelesninger, case og gruppearbeid. Nettstøttet undervisning (Canvas).

Gruppebaserte oppgaver mellom samlingene.

Undervisningsspråk: norsk

Litteratur: norsk og engelsk

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning.

Nærmere informasjon i henhold til  utfyllende regler for opptak til Executive master of Business Administration.

Anbefalte forkunnskaper
Det anbefales gode kunnskaper i engelsk 

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

I tillegg til kursprisen må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur. 

Tidspunkt for samlingene
1. samling: to samlinger i februar
2. samling: to samlinger i mars
3. samling: to samlinger i april

Eksamen gis som en ukes individuell hjemmeeksamen med innlevering i mai. Bokstavkarakterer.

Faglig ansvarlig og foreleser i kurset er førsteamanuensis Tor Geir Kvinen ved institutt for strategi og ledelse. Kvinen har over 25 års erfaring som kursleder og konsulent innen organisasjon og lederutvikling for privat og offentlig sektor. Gjesteforelesere fra næringslivet på utvalgte tema. 

Kurset gis neste gang høsten 2026.

Videre studier
Kurset kan tas som enkeltemne, eller inngå som valgemne i studiet  MBA - Executive Master of Business Administration.

Fakta

Søknadsperiode

1. oktober – 1. desember 2024                     


«Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet.

Pris

kr 20.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like