0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
½ år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Høst 2020
Studiested
Kristiansand

Human Resource (HR) i organisasjoner retter seg mot ledere og fremtidige ledere i næringslivet, og andre som arbeider med menneskelig kapital i organisasjoner.

Sentrale tema i kurset er strategisk HR, strategisk kompetanseutvikling, samskapende organisasjoner, HR og endring samt HR og ledelse.

Hva lærer du?

Etter fullført kurs skal du ha:

  • inngående kunnskap om sentrale teorier innenfor områdene strategiske HR og atferdsmessige fagfelt for utøvelse av evidensbasert HR
  • inngående kunnskap og forståelse av den menneskelige kapital og dens betydning for samskaping av verdier i organisasjoner
  • ferdigheter til å planlegge, tilrettelegge og evaluere HR tiltak
  • ferdigheter innenfor HR-FLOW fra rekruttering, trening, utvikling, resultater til avslutning av arbeidsforhold
  • kunnskapsledelse og kompetanseutvikling i organisasjoner
  • kritisk refleksjon rundt HR praksis sammenstilt med evidensbasert forskning og teori

Oppbygning

Tre samlinger a to dager, med forelesninger, case og gruppearbeid. Nettstøttet undervisning (Canvas).

Gruppebaserte oppgaver mellom samlingene.

Undervisningsspråk: norsk

Litteratur: norsk og engelsk

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning.

Nærmere informasjon i henhold til utfyllende regler for opptak til Executive master of Business Administration.

Anbefalte forkunnskaper
Det anbefales gode kunnskaper i engelsk 

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk info

I tillegg til kursprisen må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur. 

Tidspunkt for samlingene

1. samling: 2 dager i september
2. samling: 2 dager i oktober 
3. samling: 2 dager i november

Eksamensform: En ukes individuell  hjemmeeksamen i desember. Bokstavkarakterer.

Faglig ansvarlig og foreleser i kurset er førsteamanuensis Tor Geir Kvinen ved institutt for strategi og ledelse. Kvinen har over 25 års erfaring som kursleder og konsulent innen organisasjon og lederutvikling for privat og offentlig sektor. Gjesteforelesere fra næringslivet på utvalgte tema. 

Videre studier

Kurset kan innpasses som valgemne i studiet  MBA - Executive Master of Business Administration.

Fakta

Søknadsperiode

Søknadsperioden: 1. mars - 1. juni 2020


«Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. Det stenges for søking når kurset er fullt.

Pris

kr 19.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like