Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Vår 2024
Studiested
Kristiansand

Emnet er rettet mot ledere, HMS-ansvarlige, verneombud og personer som ønsker økt teoretisk og praktisk kunnskap om HMS.

Hva lærer du

Dette emnet inngår i studieprogram Helse, Miljø og Sikkerhet. Emnet gir grunnlag for å forstå hvordan HMS er sammensatt av faktorer som påvirker arbeidsmiljøet og hvordan disse spiller inn på hverandre. Metoder for å kartlegge, forbedre og dokumentere HMS i en bedrift vil bli gjennomgått.

 Du vil lære om:

 • begrepsavklaring og sentrale bestemmelser
 • arbeidsmiljøutfordringer i arbeidslivet
 • arbeidsmiljø og internkontroll
 • krav til arbeidsmiljø og partenes plikter og virkemidler
 • implementering av tiltak
 • psykososialt arbeidsmiljø
 • sentrale arbeidsroller som bør fylles dersom et arbeidsmiljø skal utvikles, herunder oppgaver og virkemidler i bedriftshelsetjenesten og Arbeidstilsynet
 • kvalitative og kvantitative metoder som kan benyttes for å utvikle arbeidsmiljøet.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Se hele studieplanen

Praktisk info

Samlinger

Emnet er samlingsbasert, fordelt på fire samlinger (hver på to dager) gjennom semesteret. Undervisningen blir gitt som forelesninger og obligatoriske gruppeoppgaver. Det blir arrangert ekskursjon til en valgt bedrift med dertil praktiske øvelser.

Forventet arbeidsbelastning er rundt 270 timer. Undervisningsspråk er norsk.

Datoer for samlinger

 1. samling: tirsdag 16.1 og onsdag 17.1
 2. samling: tirsdag 6.2 og onsdag 7.2
 3. samling: tirsdag 20.2 og onsdag 21.2
 4. samling: tirsdag 12.3  og onsdag 13.3

Eksamen

Ekskursjon og posterpresentasjon må være godkjente, og alle gruppeinnleveringer må være bestått. Eksamensdato 14. mars. 4 timers individuell skriftlig eksamen. Gradert karakter.

Fakta

Søknadsperiode

* Studiet er avlyst *

Pris

kr 15.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no