Helse, miljø og sikkerhet – teori og praksis (ORG124-G) - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Vår 2017
Studiested
Grimstad

Forløpende opptak til 15. feb.

Forløpende opptak til 15. feb.

NB. Nye og mindre strenge opptakskrav. Ny søknadsfrist er 15. februar.

Kurset er tilrettelagt for personer under omstilling og skal kunne kombineres selv om man mottar dagpenger fra NAV. Det vil si at opplegget tilfredsstiller Forskrift om dagpenger under arbeidsløshet §4-3 andre ledd, bokstav a (maksimalt 10 dagers undervisning på dagtid og maksimalt 50 % studiebelastning).

Alle norske virksomheter i offentlig og privat sektor som har ansatte, er pålagt å drive et systematisk forbedringsarbeid innen helse, miljø og sikkerhetsarbeid (HMS). Kravene er omfattende og komplekse. Kurset dekker myndighetenes krav om opplæring for den som leder bedriften. Systematisk og godt HMS-arbeid kan også bidra til å gi bedriften konkurransefortrinn. 

Målgruppe

Kurset passer for ingeniører eller andre med relevant bakgrunn som vil ha økt kompetanse innen HMS. Deltakerne skal få grunnlag for å lede HMS-arbeid i en bedrift eller i prosjekter.

Hva lærer du?

Studentene skal få kjennskap til de lovmessige og forskriftsmessige krav som stilles til HMS-arbeidet. Kurset gjennomgår modeller og verktøy for å kartlegge HMS-sitasjonen og gir eksempler og maler for å iverksette forbedringsarbeid. 

Oppbygging

Kurset er organisert med undervisning konsentrert til 6 hele dager (totalt 50 timer undervisning). 

Det vil bli undervisning i tre to-dagers samlinger torsdager og fredager våren 2017.
Første samling blir 2. og 3. mars kl. 08.15 – 17.00. 

Kurset gjennomføres med forelesninger, gruppeoppgaver, egeninnsats og bedriftsbesøk. I tillegg til avsluttende 4 timers skriftlig eksamen skal det leveres en obligatorisk hjemmeoppgave.

Opptakskrav

Opptakskrav

Opptakskravene har blitt endret, og det er ikke lenger krav om R1, R2 og FYS1.

Søkerne må oppfylle ett av kravene enten:

  1. Generell studiekompetanse
    eller
  2. Toårig teknisk fagskole
    eller
  3. Ettårig forkurs for ingeniørutdanning

Søknadsfristen er utvidet til 15. februar. 

Praktisk info

Det vil bli undervisning i tre to-dagerssamlinger våren 2017:

Torsdag 2. mars kl. 08.15-17.00
Fredag 3. mars kl. 08.15-17.00

Torsdag 9. mars kl. 08.15-17.00
Fredag 10. mars kl. 08.15-16.00

Torsdag 30. mars kl. 08.15-17.00
Fredag 31. mars kl. 08.15-16.00

Det er ikke deltakeravgift på kurset, men deltakerne må betale ordinær semesteravgift. I tillegg kommer utgifter til pensum.

Det tas forbehold om godkjenning i fakultetsstyret og om tilstrekkelig antall deltakere.

Fakta

Søknadsfrist

15. februar 2017

Spørsmål om innholdet i studiet?

Send studiet på mail