Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
7,5
Omfang
Deltid
Start
Høst 2025
Studiested
Kristiansand

Ønsker du å videreutvikle deg som mentor, veileder eller coach? 

Kurset gir deg kompetanse til å planlegge, begrunne og gjennomføre veiledning og coaching av grupper. Formålet med tilbudet er å øke veiledning- og coachingkompetansen i grupper i helsesektoren og andre hjelpetjenester i privat og offentlig sektor.

Kurset vil gi deg oversikt over ulike veiledningsteorier og metoder, og en innføring i hvordan grupper kan ledes i læringsprosesser. Forhold som trygghet, relasjon, gjensidig påvirkning, etiske utfordringer og gruppens læringsprosesser er sentrale tema i praktisk gruppeveiledning. Dine tidligere erfaringer og kontekst vil vektlegges som ramme for prosessen og læringen som skjer i en gruppe.

Hva lærer du

Etter gjennomført kurs skal du:

  • ha grunnleggende innsikt i veiledningsteori og ulike veiledningsmetoder
  • kunne analysere og lede gruppeprosesser som fremmer utvikling og læring.
  • kunne organisere og gjennomføre gruppeveiledning som fremmer relasjoner, trygghet og læring.
  • ha en teoretisk og praktisk forståelse av hvordan refleksjon og refleksive prosesser bidra til læring og utvikling individuelt og i grupper.
  • ha en etisk forståelse av de utfordringer og dilemmaer i gruppeveiledning, herunder en bevissthet om hvordan egne erfaringer påvirker egen rolleutøvelse.
  • kunne beherske ulike måter å fasilitere og intervenere i gruppeveiledning.
  • kunne gjennomføre gruppeveiledning ved bruk av ulike typer metoder i praksis.

Oppbygning

Kurset gjennomføres med tre samlinger à to dager med forelesninger, øvelser, veiledning og studentbidrag. For å få tilgang til eksamen og studiepoeng kreves 80% fremmøte til samlingene, samt beståtte arbeidskrav.

Forventet arbeidsomfang er ca. 200 timer.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Løpende opptak
Dette tilbudet har løpende opptak. «Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

I tillegg til studieavgiften må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Kurset gjennomføres med tre helgesamlinger:

1. samling: to dager i september
2. samling: to dager i oktober
3. samling: to dager i november

Eksamen gis som individuell hjemmeeksamen (prosjektoppgave)med innleveringsfrist 14 dager etter siste samling.

Fagansvarlig og foreleser i kurset er Inge Bergdal, universitetslektor ved institutt for strategi og ledelse ved UiA og spesialpsykolog ved RVTS Sør. Bergdal er en etterspurt foreleser med lang undervisningserfaring bla. innen motivasjonell ledelse, lederskap i praksis, veiledning, coaching og mentoring for offentlige og private virksomheter.

Videre studier
Komplementerende tilbud innen mentoring og veiledning: ORG991 Individuell mentoring og veiledning (7,5 sp)

Fakta

Søknadsperiode

1. mars – 1. juni 2025


«Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravene.

Pris

kr 16.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?