0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
5
Omfang
Deltid
Start
Høst 2021
Studiested
Nettstudier

Mange ansatte innen folkehelse og helse- og omsorgstjenesten er usikre på hvordan plan- og utredningsoppgaver skal løses i praksis. Dette er en videreutdanning som vil gi grunnleggende kunnskap om hvor man finner relevante data og hvordan disse behandles og presenteres.

Videreutdanningen gjennomføres digitalt i løpet av fem dagssamlinger. Deltakerne vil bli delt inn i grupper som skal løse praktiske oppgaver i løpet av og mellom samlingene. Vi anbefaler at flere fra samme kommune søker opptak.

Hva lærer du?

Denne videreutdanningen vil gi deg kunnskap om behandling av offentlig statistikk og presentasjon av slike data i utredninger og planer. Videreutdanningen består av to deler. Den ene delen handler om økt forståelse for moderne samfunnsplanlegging. Den andre delen handler om hvordan data fra offentlige databaser som Statistisk Sentralbyrå, Folkehelseinstituttet og andre kan behandles for å få fram lokal kunnskap.

 1. Grunnleggende statistikk-kompetanse

Du vil lære å:

  • finne relevante data i offentlig tilgjengelig registre
  • anvende relevant statistiske verktøy til grunnleggende statistisk databehandling
  • bruke statistiske verktøy til å presentere data til bruk i utredninger og planarbeid.

2. Grunnleggende plankompetanse

Du vil lære å reflektere over ulike teorier omkring moderne samfunnsplanlegging og benytte disse i ditt arbeid i kommunen.

Innhold

  • Generell planteori
  • Oppbygning og struktur av Statistisk Sentralbyrås databank, samt andre relevante offentlige registre (eks. Husbanken, Vegvesenet, UDI mm.)
  • Innføring i bruk av MS Excel
  • Nedlastning av data fra offentlige registre til MS Excel og grunnleggende kodebruk

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen skjer som synkron nettbasert undervisning med 5 studiedager á 7,5 timer. Obligatoriske hjemmeoppgaver er en sentral læringsform i videreutdanningen.

Dersom dere er flere studenter fra samme kommune/region, kan det være naturlig at dere gjennomfører oppgavene i gruppe. Oppgavene vil bli gjennomgått av andre grupper/studenter og lagt fram i plenum på neste undervisningsdag.

Det legges opp til tre hjemmeoppgaver der to av oppgavene er obligatoriske.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Løpende opptak

Dette tilbudet har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

Pris

Studieavgiften er på kr 3000,- I tillegg til studieavgiften må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden (pt kr 740) og utgifter til pensumlitteratur.

Eksamen

3-timers individuell hjemmeeksamen. Vurderingsuttrykk: Bestått/Ikke bestått
Eksamensdato: 18. oktober
Vilkår for å gå opp til eksamen: Minimum to godkjente hjemmeoppgaver

Undervisningsdatoer

Samlingene gjennomføres på mandager i september/oktober:

13. sep. 2021
20. sep. 2021
27. sep. 2021
4. okt. 2021
11. okt. 2021 

Fakta

Søknadsperiode

AVLYST


Pris

kr 3.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no