Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
7,5
Omfang
Deltid
Start
Høst 2024
Studiested
Kristiansand

Har du et ønske om å jobbe med ulike økonomioppgaver, men liten eller ingen kompetanse på økonomi?

Dette kurset gir deg trygghet i å ta økonomiske beslutninger. Du vil blant annet lære om sentrale økonomiske begreper, finansiell rapportering og budsjettoppfølging. Kurset passer for deg som er eller ønsker å bli ansatt i privat næringsliv og/eller offentlig sektor, og for deg som er på vei til nye utfordringer.

Hva lærer du?

Etter gjennomført kurs skal du

 • ha grunnleggende kunnskaper og sentrale økonomiske begreper og problemstillinger
 • ha god kunnskap om sentrale problemstillinger og viktige begreper knyttet til finansiell rapportering
 • kunne gjennomføre enkel økonomisk analyse av bedriften
 • kunne trekke selvstendige konklusjoner basert på økonomiske analyser og vurdere konsekvensene av beslutningene
 • kunne identifisere ressurssløsing og iverksette korrektive tiltak
 • kunne implementere enkle evalueringssystemer
 • kunne forstå hvordan digitale verktøy bidrar til økt lønnsomhet

Se hele studieplanen.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse og minst to års arbeidserfaring.

Løpende opptak
Dette tilbudet har løpende opptak. «Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

I tillegg til studieavgiften må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Kurset gjennomføres med en kombinasjon av fysiske og digitale samlinger.

De fysiske samlingene gjennomføres med forelesning, case og gruppediskusjoner fordelt over fire dager:

 1. samling: 16. september
 2. samling: 23. september
 3. samling: 21. oktober
 4. samling: 25. november

Mellom samlingene vil du jobbe videre med casene og praktiske oppgaver, supplert med 90 minutters digitale samlinger med veiledning. De digitale samlingene legges til formiddager følgende dager:

 • 7., 14. og 28. oktober 
 • 4., 11. og 18. november 
 • 2. og 9. desember

For å få størst mulig utbytte av kurset anbefaler vi at du deltar både på fysiske og digitale samlinger.

Kurset avsluttes med en 3 timers individuell skriftlig hjemmeeksamen i desember. Ved gjennomført og bestått eksamen får du 7,5 studiepoeng fra UiA.

Fagansvarlig

Fagansvarlig og foreleser i kurset er universitetslektor Glenn Qvam Håkonsen ved Institutt for økonomi ved Handelshøyskolen, UiA. Håkonsen har en delt stilling mellom UiA og Konsesjonskraft IKS hvor han er daglig leder. Håkonsen har alltid likt koblingen mellom næringsliv og akademia og har mer enn 15 års erfaring som foreleser. Han er bla. kåret til årets foreleser ved tidligere ansettelse hos BI, Kristiansand, og har stort fokus på formidlingen av faget bla ved å knytte innholdet opp til kjente og aktuelle tema for studentene.

Videre studier
Tilbudet kan tas som enkeltkurs, eller inngå i Lederprogrammet – en modulbasert lederutdanning for deg som ønsker formell utdanning eller faglig påfyll.

Lederprogrammet passer for deg som har noen års erfaring fra arbeidslivet, som mangler formalkompetanse, eller som ønsker å bygge din faglige utvikling til en fremtidig grad.

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsperiode

1. mars – 1. juni 2024


«Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for opptak når tilbudet er fulltegnet. 


Pris

kr 16.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like