0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
7,5
Omfang
Deltid
Start
Vår 2020
Studiested
Kristiansand

Det tidligere kurstilbudet «Økonomi for ikke-økonomer» er nylig revidert og oppdatert, og tilbys nå med ny tittel og noe justert innhold.

Tilbudet retter seg mot deg som har noen års praksis fra arbeidslivet, og som ønsker mer kunnskap om:

 • sentrale økonomiske begreper og sammenhenger
 • sammenhengen mellom de ulike elementene i finansiell rapportering
 • hvordan tolke og leser finansielle rapporter
 • stryke din evne til å fatte lønnsomme og ansvarlige beslutninger
 • lære hvordan lønnsomhet og likviditet kan følges opp på en effektiv måte
 • målstyring og effektiv budsjettoppfølgning
 • skybaserte systemer og digitale verktøy i økonomistyringen

Hva lærer du?

Etter gjennomført kurs skal du

 • ha grunnleggende kunnskaper og sentrale økonomiske begreper og problemstillinger
 • ha god kunnskap om sentrale problemstillinger og viktige begreper knyttet til finansiell rapportering
 • kunne gjennomføre enkel økonomisk analyse av bedriften
 • kunne trekke selvstendige konklusjoner basert på økonomiske analyser og vurdere konsekvensene av beslutningene
 • kunne identifisere resursløsning og iverksette korrektive tiltak
 • kunne implementere enkle evalueringssystemer
 • kunne forstå hvordan digitale verktøy bidrar til økt lønnsomhet

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Løpende opptak
Dette tilbudet har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

I tillegg til studieavgiften må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Tidspunkt for samlingene
1. samling: 13.-14. februar
2. samling: 12.-13. mars
3. samling: 16.-17. april

Eksamensform: 3 timer individuell skriftlig skoleeksamen i mai

Fagansvarlig og foreleser i kurset er universitetslektor Glenn Qvam Håkonsen ved Institutt for økonomi, Handelshøyskolen, UiA. Håkonsen har en delt stilling mellom UiA og  Konsesjonskraft IKS hvor han er daglig leder. Håkonsen har alltid likt koblingen mellom næringsliv og akademia og har mer enn 15 års erfaring som foreleser. Han er bla. kåret til årets foreleser ved tidligere ansettelse hos BI, Kristiansand, og har stort fokus på formidlingen av faget bla ved å knytte innholdet opp til kjente og aktuelle tema for studentene.

Videre studier

Grunnleggende bedriftsøkonomi inngår i en samling kurs innen ledelse og styring utviklet for deg som har noen års erfaring fra arbeidslivet. Kursene retter seg mot ledere, mellomledere og fremtidige ledere i privat-, offentlig- og frivillig sektor. Du kan velge et enkelt kurs eller sette sammen en rekke som gjennomføres over ett eller flere semester. 

Oversikt over øvrige kurs under dette tilbudet finner du her: Ledelse og styring.

Fakta

Søknadsperiode

1. oktober til 1. desember 2019


Dette emnet har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. Det stenges for søking når kurset er fullt.

Pris

kr 13.000,00

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like