Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2
Omfang
Deltid
Start
Høst 2016
Studiested
Kristiansand

GründerLAB er en innovativ læringsarena, som kobler teori og praksis i spennende pedagogiske undervisningsformer. GründerLAB er en iverksetterarena, som bidrar med kompetanse, erfaring og mentoring, samtidig som det er en nettverksplattform for bærekraftige relasjoner.

Opplegget vil primært gå på dagtid som heldagssamlinger med oppstart kl. 09.15 på tirsdager fra og med 23. august 2016. Undervisningen foregår sammen med ordinære studenter, men blir spesielt tilrettelagt for personer som er under omstilling slik at det blir mulig å ta emnet uten å miste ledighetstrygd fra NAV.

Målgruppe

Faglig dyktige og motiverte personer som er i en konjunkturbetinget omstillingsprosess. og som har interesse for idéutvikling, nyskaping og iverksettelse.

Opptakskrav: generell studiekompetanse.

Hva lærer du ?

GründerLAB er en treningsarena, som skal bidra til at egne ideer og konsepter utvikles og bedre treffer markedet og kunders behov. Som student vil du oppleve å få verdifulle innspill, som gjør salg og presentasjon av nettopp ditt konsept tilpasset og bedre. GründerLAB har fokus på hvordan du kan lykkes bedre med din idé. GründerLAB bidrar med inspirasjon, motivasjon, kompetanse og ressurser som gir studentene nøkkelen til nye muligheter og samtidig gjør gründere og etablerere til bedre iverksettere.

Læringsutbytte

Som student og deltaker på GründerLAB får du kompetanse i entreprenørskap og iverksetting til å etablere egen virksomhet, nye og innovative konsepter, spennende prosjekter eller utvikle nye forretningsområder i etablerte bedrifter. Solid faglig kompetanse er en viktig grunnstein, men bærekraftig vekst og verdiskaping skjer når kunnskap på høyt nivå gjøres om til innovative konsepter, produkter og tjenester.

Praktiske opplysninger

Studiestart 23. august. Kurset er nå fullt.

Det er ikke deltakeravgift på kurset, men deltakerne må betale ordinær semesteravgift. I tillegg kommer utgifter til pensum.

Siste samling med gruppevis sluttpresentasjon foran ekspertpanel tirsdag 15. november. Individuell skriftlig eksamen deretter. Dato ennå ukjent. Begrenset antall deltakere.

Fakta

Søknadsfrist

FULLT

Studiepoeng

7,5