Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Høst 2023
Studiested
Kristiansand

Arbeider du som økonomisk rådgiver eller veileder for personer med gjeld eller økonomiske forpliktelser? Da bør du ha kunnskap om hvordan gjeldsproblemer og andre økonomiske problemer kan forebygges og avhjelpes, og hvordan du kan veilede enkeltpersoner gjennom profesjonell og kunnskapsbasert gjeldsrådgivning.

Kurset har fokus på de viktigste juridiske, økonomiske og praktiske spørsmål rundt gjeldsrådgivning for privatpersoner. Kurset retter seg mot økonomiske rådgivere ved NAV-kontor, namsmenn, innkrevingsmyndigheter, ansatte i bank og inkassovirksomheter og andre som er i kontakt med personer med økonomiske problemer.

Sentrale tema i kurset er årsaker til gjeldsproblemer, virkemidler mot gjeldsproblemer, økonomisk familierett, økonomisk rådgivning, skyldnerbeskyttelse i lovverket, rettigheter ved inkasso og annen gjeldsinnkreving.

Hva lærer du?

Etter gjennomført emne skal du ha kunnskap om:

 • grunnleggende prinsipper for planlegging av den personlige økonomi og ansvar i gjeldsforhold
 • praktisk fremgangsmåte ved forsøk på løsning av gjeldsproblemer/arbeid som økonomisk rådgiver
 • saksbehandlingsregler for den offentlige gjeldsrådgiver, herunder habilitet, veiledningsplikt og taushetsplikt
 • konsekvenser ved ikke å betale forfalt gjeld
 • utenrettslig-  og rettslig inkasso
 • tvangsfullbyrdelse og foreldelse av pengekrav
 • regler som beskytter den private skyldner med hovedvekt på beskyttelse av inntekt og eiendeler samt beskyttelse mot uakseptable innkrevningsmåter
 • muligheter for avkorting av gjeld
 • gjeldsansvar i samlivsforhold
 • gjeldsordning etter gjeldsordningsloven og utenrettslige gjeldsordninger
 • systemene for gjeldsinformasjon og kredittopplysning

Oppbygning

Kurset gjennomføres på deltid, med to-tre samlinger á 2 dager over et semester. Arbeidsform er felles forelesning, oppgaver og drøftinger i grupper. Obligatorisk innleveringsoppgave. Selvstudium mellom samlingene.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Løpende opptak
Dette tilbudet har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

I tillegg til studieavgiften må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Undervisningen gjennomføres med tre fysiske samlinger høsten 2023:

 1. samling: 26.-27. september
 2. samling: 24.-25. oktober
 3. samling: 21.-22. november

Det legges opp til at samlingene gjennomføres uten streaming. For å få størst mulig utbytte av studietilbudet er det derfor viktig at du møter til samlingene og deltar aktivt i undervisningen.

Eksamensform:
4 timers individuell skriftlig skoleeksamen 12. desember.

Fagansvar
Kurset er faglig forankret ved Institutt for rettsvitenskap ved Handelshøyskolen, UiA. Foreleser i kurset er Egil Rokhaug som til daglig er ansatt i Barne- og familiedepartementet med fagansvar for gjeldsordningsloven og andre regelverk knyttet til gjeldsproblemer og personlig økonomi. Han arbeider også med gjeldsinformasjonsloven ("gjeldsregister") og kredittopplysningsloven. I tillegg er han forfatter av flere fagbøker innen gjeldsrådgivning og gjeldsordning. Rokhaug er utdannet jurist fra UiO og gjesteforeleser ved flere universitet og høyskoler. Han er en populær og etterspurt foredragsholder.

Fakta

Søknadsperiode

1. mars – 1. juni 2023


"Først til mølla"-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. 

Pris

kr 16.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like