0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Høst 2019
Studiested
Kristiansand

Gjeldsrådgivning retter seg mot personer som arbeider med gjeldsrådgivning i private og offentlige virksomheter. Sentrale tema i kurset er praktisk gjeldsrådgivning, gjeldsordningsloven og vilkår rundt loven.

Kurset har fokus på årsaker til gjeldsproblemer, virkemidler mot gjeldsproblemer, økonomisk familierett, økonomisk rådgivning, skyldnerbeskyttelse i lovverket, rettigheter ved inkasso og annen gjeldsinnkreving mm.

Hva lærer du?

Kurset gir deg kunnskap om:

  • grunnleggende prinsipper for planlegging av den personlige økonomi og ansvar i gjeldsforhold
  • praktisk fremgangsmåte ved forsøk på løsning av gjeldsproblemer
  • saksbehandlingsregler for den offentlige gjeldsrådgiver, herunder habilitet, veiledningsplikt og taushetsplikt
  • konsekvenser ved ikke å betale forfalt gjeld
  • utenrettslig-  og rettslig inkasso
  • regler som beskytter den private skyldner med hovedvekt på beskyttelse av inntekt og eiendeler samt beskyttelse mot uakseptable innkrevningsmåter
  • muligheter for avkorting av gjeld
  • gjeldsordning etter gjeldsordningsloven

Oppbygging

Kurset gjennomføres på deltid, med 2 samlinger a 2 dager over et semester. Arbeidsform er felles forelesning, oppgaver og drøftinger i grupper. Obligatorisk innleveringsoppgave. Selvstudium mellom samlingene.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse.

Søkere over 25 år kan bli tatt opp til utdanningen uten dokumentasjon. (Dette gjelder bare etter- og videreutdanningstilbud, ikke ordinære tilbud ved UiA). Det forutsettes at den som søker har den realkompetansen og bakgrunnen som skal til for å gjennomføre utdanningen.

Søkere under 25 år må dokumentere generell studiekompetanse eller realkompetanse.   

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk info

I tillegg til studieavgiften må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Tidspunkt for samlingene

1. samling: 2 dager i september

2. samling: 2 dager i november

4 timers skriftlig individuell skoleeksamen i desember.

Andre studier du kanskje vil like

Fakta

Søknadsperiode

Søknadsfrist 1.juni 2019

Pris

kr 15.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Hjelper mennesker ut av økonomisk uføre

Jeg hadde aldri fått jobben jeg har uten dette kurset. Som gjeldsrådgiver prøver jeg å være på tilbudssiden for å kunne hjelpe folk tidligst mulig. Det skal ikke mer til enn å be om en samtale, så kan man få råd og hjelp i en situasjon som er tøff for mange.

Otto Geheb

Gjeldsrådgiver ved NAV Lillesand

Send studiet på mail