0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Etter avtale
Studiested
Kristiansand

Gjeldsrådgivning retter seg mot personer som arbeider med gjeldsrådgivning i private og offentlige virksomheter. Sentrale tema i kurset er praktisk gjeldsrådgivning, gjeldsordningsloven og vilkår rundt loven.

Kurset har fokus på årsaker til gjeldsproblemer, virkemidler mot gjeldsproblemer, økonomisk familierett, økonomisk rådgivning, skyldnerbeskyttelse i lovverket, rettigheter ved inkasso og annen gjeldsinnkreving mm.

Hva lærer du?

Kurset gir deg kunnskap om:

  • grunnleggende prinsipper for planlegging av den personlige økonomi og ansvar i gjeldsforhold
  • praktisk fremgangsmåte ved forsøk på løsning av gjeldsproblemer
  • saksbehandlingsregler for den offentlige gjeldsrådgiver, herunder habilitet, veiledningsplikt og taushetsplikt
  • konsekvenser ved ikke å betale forfalt gjeld
  • utenrettslig-  og rettslig inkasso
  • regler som beskytter den private skyldner med hovedvekt på beskyttelse av inntekt og eiendeler samt beskyttelse mot uakseptable innkrevningsmåter
  • muligheter for avkorting av gjeld
  • gjeldsordning etter gjeldsordningsloven

Oppbygning

Kurset gjennomføres på deltid, med 2 samlinger a 2 dager over et semester. Arbeidsform er felles forelesning, oppgaver og drøftinger i grupper. Obligatorisk innleveringsoppgave. Selvstudium mellom samlingene.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Løpende opptak
Dette tilbudet har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk info

Kurset kan tilbys som oppdragskurs. Ta kontakt for pristilbud.

Gjennomføring parallelt med jobb

Kurset gjennomføres normalt med to samlinger a to dager over et semester, og avsluttes med en 4 timers skriftlig individuell skoleeksamen.

Fakta

Søknadsperiode

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Andre studier du kanskje vil like

Send studiet på mail