0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Vår 2020
Studiested
Kristiansand

Gjeldsrådgivning retter seg mot personer som arbeider med gjeldsrådgivning i private og offentlige virksomheter. Sentrale tema i kurset er praktisk gjeldsrådgivning, gjeldsordningsloven og vilkår rundt loven.

Kurset har fokus på årsaker til gjeldsproblemer, virkemidler mot gjeldsproblemer, økonomisk familierett, økonomisk rådgivning, skyldnerbeskyttelse i lovverket, rettigheter ved inkasso og annen gjeldsinnkreving mm.

Hva lærer du?

Etter å ha gjennomført dette emnet skal studentene ha kunnskap om:

  • grunnleggende prinsipper for planlegging av den personlige økonomi og ansvar i gjeldsforhold
  • praktisk fremgangsmåte ved forsøk på løsning av gjeldsproblemer/arbeid som økonomisk rådgiver
  • saksbehandlingsregler for den offentlige gjeldsrådgiver, herunder habilitet, veiledningsplikt og taushetsplikt
  • konsekvenser ved ikke å betale forfalt gjeld
  • utenrettslig-  og rettslig inkasso
  • regler som beskytter den private skyldner med hovedvekt på beskyttelse av inntekt og eiendeler samt beskyttelse mot uakseptable innkrevningsmåter
  • muligheter for avkorting av gjeld
  • gjeldsordning etter gjeldsordningsloven

Oppbygning

Kurset gjennomføres på deltid, med 2 samlinger a 2 dager over et semester. Arbeidsform er felles forelesning, oppgaver og drøftinger i grupper. Obligatorisk innleveringsoppgave. Selvstudium mellom samlingene.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Løpende opptak
Dette tilbudet har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk info

I tillegg til studieavgiften må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Tidspunkt for samlingene våren 2020

1. samling: 11.-12 februar

2. samling: 24.-25. mars

Eksamensform: 4 timers individuell skriftlig skoleeksamen 29. april.

Fagansvar

Kurset er faglig forankret ved Institutt for rettsvitenskap ved Handelshøyskolen, UiA. Foreleser i kurset er Egil Rokhaug, en av landets fremste fagpersoner på gjeldsordning og gjeldsrådgivning. 

 

Fakta

Søknadsperiode

Den ordinære søknadsfristen har gått ut, men vi har åpnet for å søke på ledige plasser frem til 26. januar. Det stenges for opptak når tilbudet er fulltegnet. 


"Førstemann til mølla"-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. 

Pris

kr 15.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like