Gjeldsrådgivning - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Høst 2018
Studiested
Kristiansand

Gjeldsrådgivning retter seg mot personer som arbeider med gjeldsrådgivning i private og offentlige virksomheter. Sentrale tema i kurset er praktisk gjeldsrådgivning, gjeldsordningsloven og vilkår rundt loven. Du får innsikt i årsaker til gjeldsproblemer, praktisk gjeldsrådgivning og rettigheter ved inkasso og annen gjeldsinnkreving.

Hva lærer du?

Kurset gir deg kunnskap om:

  • grunnleggende prinsipper for planlegging av den personlige økonomi og ansvar i gjeldsforhold
  • praktisk fremgangsmåte ved forsøk på løsning av gjeldsproblemer
  • saksbehandlingsregler for den offentlige gjeldsrådgiver, herunder habilitet, veiledningsplikt og taushetsplikt
  • konsekvenser ved ikke å betale forfalt gjeld
  • utenrettslig-  og rettslig inkasso
  • regler som beskytter den private skyldner med hovedvekt på beskyttelse av inntekt og eiendeler samt beskyttelse mot uakseptable innkrevningsmåter
  • muligheter for avkorting av gjeld
  • gjeldsordning etter gjeldsordningsloven

Oppbygging

Kurset gjennomføres på deltid, med 2 samlinger a 2 dager over et semester. Arbeidsform er felles forelesning, oppgaver og drøftinger i grupper. Obligatorisk innleveringsoppgave. Selvstudium mellom samlingene.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse.

Søkere over 25 år blir tatt opp til utdanningen uten dokumentasjon. (Dette gjelder bare etter- og videreutdanningstilbud, ikke ordinære tilbud ved UiA). Det forutsettes at den som søker har den realkompetansen og bakgrunnen som skal til for å gjennomføre utdanningen.

Søkere under 25 år må dokumentere studiekompetanse eller realkompetanse.   

Praktisk info

I tillegg til studieavgiften må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Tidspunkt for samlingene

  1. samling: 2 dager i september 2018
  2. samling: 2 dager i oktober/november 2018

4 timers skriftlig individuell eksamen: desember 2018.

Interesseliste

MERK at kurset åpnes for opptak våren 2018. Dersom du ønsker å registrere deg på en uforpliktende interesseliste: send en epost til hilde.vik@uia.no merket «Gjeldsrådgivning», så vil UiA sende deg nærmere informasjon om tilbudet så snart dager for samlingene er avklart og opptak er åpnet.

Fakta

Søknadsperiode

1. juni 2018

Pris

kr 15.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Send studiet på mail