Gjeldsrådgivning - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Vår 2018
Studiested
Kristiansand

Gjeldsrådgivning retter seg mot personer som arbeider med gjeldsrådgivning i private og offentlige virksomheter. Sentrale tema i kurset er praktisk gjeldsrådgivning, gjeldsordningsloven og vilkår rundt loven. Du får innsikt i årsaker til gjeldsproblemer, praktisk gjeldsrådgivning og rettigheter ved inkasso og annen gjeldsinnkreving.

Hva lærer du?

Kurset gir deg kunnskap om:

  • grunnleggende prinsipper for planlegging av den personlige økonomi og ansvar i gjeldsforhold
  • praktisk fremgangsmåte ved forsøk på løsning av gjeldsproblemer
  • saksbehandlingsregler for den offentlige gjeldsrådgiver, herunder habilitet, veiledningsplikt og taushetsplikt
  • konsekvenser ved ikke å betale forfalt gjeld
  • utenrettslig-  og rettslig inkasso
  • regler som beskytter den private skyldner med hovedvekt på beskyttelse av inntekt og eiendeler samt beskyttelse mot uakseptable innkrevningsmåter
  • muligheter for avkorting av gjeld
  • gjeldsordning etter gjeldsordningsloven

Oppbygging

Kurset gjennomføres på deltid, med 2 samlinger a 2 dager over et semester. Arbeidsform er felles forelesning, oppgaver og drøftinger i grupper. Obligatorisk innleveringsoppgave. Selvstudium mellom samlingene.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse.

Søkere over 25 år blir tatt opp til utdanningen uten dokumentasjon. (Dette gjelder bare etter- og videreutdanningstilbud, ikke ordinære tilbud ved UiA). Det forutsettes at den som søker har den realkompetansen og bakgrunnen som skal til for å gjennomføre utdanningen.

Søkere under 25 år må dokumentere studiekompetanse eller realkompetanse.   

Praktisk info

I tillegg til kursprisen må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Tidspunkt for samlingene

  1. samling: 2 dager i februar 2018
  2. samling: 2 dager i mars/april 2018

Videre studier

Kurset kan innpasses som valgemne i  Bachelor i økonomi og administrasjon

Fakta

Søknadsfrist

1. desember 2017

Pris

kr 15.000

Spørsmål om opptak til studiet?

Chat er åpen man- fre fra 10 - 14 evuopptak@uia.no

Send studiet på mail