Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Vår
Studiested
Kristiansand

Tilbudet er dessverre avlyst.

Ønsker du å lære mer om hvordan fysisk aktivitet kan brukes i behandling og forebygging av psykiske problemer? Da kan denne videreutdanningen være noe for deg.

Formålet med videreutdanningen er å bidra til anerkjennelse, økt kompetanse og flere ansatte innen psykisk helsearbeid som er kvalifiserte for å tilrettelegge for fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid. Målet er å bidra til økt implementering av fysisk aktivitet som en del av behandlingen i psykisk helsearbeid.

Målgruppen for denne videreutdanningen er deg som ønsker å benytte tilrettelagt fysisk aktivitet i forebyggende, helsefremmende, behandlende og rehabiliterende arbeid innen psykisk helsearbeid.

Hva lærer du?

Innhold:

 • Sentrale begreper som helse, fysisk aktivitet, trening, tilrettelagt trening, fysisk form, livsstil og folkehelse
 • Kroppens anatomi og fysiologi og hvordan fysisk aktivitet påvirker kroppens funksjon
 • Helsemessige fordeler av å være fysisk aktiv, sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse
 • Treningsprinsipper, treningsmetoder og treningsplanlegging
 • Fysisk aktivitet i et forebyggende og helsefremmende perspektiv
 • Bakgrunn og aktualitet for fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid
 • Offentlige føringer for fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid
 • Fysisk aktivitet for personer med psykiske lidelser, hva er effekter på symptomene
 • Fysisk aktivitet for personer med psykiske helseutfordringer– hva er erfaringene
 • Fysisk aktivitet for personer med psykiske helseutfordringer - en kompleksitet av barrierer
 • Aktivitetsarenaer/tilbud og tiltak med fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid
 • Tilretteleggende faktorer for fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid
 • Valg av aktiviteter
 • Brukerperspektivet
 • Pårørende
 • Sentrale motivasjonsstrategier og helsepedagogiske prinsipper knyttet til fysisk aktivitet og psykisk helse
 • Planlegging og gjennomføring av fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid, og tilrettelagt trening

Du vil få:

 • kunnskap om sentrale begreper som helse, fysisk aktivitet, trening, livsstil og folkehelse
 • kjennskap til sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse
 • kjennskap til offentlige føringer for fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid
 • kjennskap til forskning og utviklingsarbeid innen fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid
 • kunnskap om effekter av og erfaringer med fysisk aktivitet som behandlingstiltak i psykisk helsearbeid
 • kunnskap om treningsprinsipper, treningsmetoder og treningsplanlegging
 • kunnskap om kompleksiteten av barrierer for fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid
 • kunnskap om sentrale motivasjonsstrategier knyttet til fysisk aktivitet og psykisk helse
 • kunnskap om tilrettelegging av tiltak med fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid
 • kjennskap til ulike tiltak med og arenaer for fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid
 • kunnskap om hvordan man kan anvende kunnskaper og ferdigheter, og derigjennom tilrettelegge for fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid

Du vil lære å:

 • planlegge og gjennomføre tilrettelagt fysisk aktivitet på individ- og gruppenivå
 • anvende ulike motivasjonsstrategier og helsepedagogiske prinsipper i tilrettelegging av fysisk aktivitet
 • anvende relevante veiledningsverktøy i endring av livsstil på individ - og gruppenivå
 • tilrettelegge varierte aktivitetsopplegg for personer med ulikt funksjonsnivå, interesser, behov og muligheter
 • presentere sentralt fagstoff, er bevisst sin egen rolle og kan bidra til nytenkning

Oppbygning

Videreutdanningen er på deltid og går over ett semester.

Undervisnings- og læringsformer:

 • Forelesninger
 • Digital undervisning
 • Gruppearbeid
 • Praktiske aktivitetsøkter
 • Veiledning
 • Obligatoriske arbeidskrav
 • Lesing av pensum/selvstudium

Arbeidsomfanget er ca. 270 timer totalt.

Videreutdanningen gjennomføres over tre samlinger á to dager, der to av samlingene er fysiske (UiA Kristiansand) og en er digital.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse (GSK). Søker må ha minimum to års arbeidserfaring, hvorav minst ett år må være relevant arbeidserfaring. Eksempler på relevant arbeidserfaring:

 • psykisk helsearbeid innenfor institusjon, aktivitetshus, helsehus, skole/barnehage, rusomsorg, habilitering, helsesykepleie, NAV
 • treningskontakt/støttekontakt, FOU-assistent og lignende
 • trener/tilrettelegger av fysisk aktivitet for tilpassede grupper med psykiske helseutfordringer i ulike sammenhenger

Praktisk informasjon

Studieavgift kr 16 000,-. I tillegg kommer utgifter til pensumlitteratur og lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden p.t. kr 710,-.

Vilkår for å gå opp til eksamen

 • Godkjent deltakelse i obligatorisk undervisning. Det kreves 80 % tilstedeværelse på samlingene.
 • Godkjent obligatoriske arbeidskrav.

Eksamen

Skriftlig individuell hjemmeeksamen over 14 dager. Eksamen vurderes med gradert karakter.

Undervisningsdatoer

 • Samling 1: torsdag og fredag i uke 5 (fysisk undervisning)
 • Samling 2: onsdag, torsdag og fredag i uke 11 (digital undervisning kl. 12–17)
 • Samling 3: torsdag og fredag i uke 17 (fysisk undervisning)

Med forbehold om endringer.

Fakta

Søknadsperiode

Tilbudet er avlyst


Dette tilbudet har løpende opptak. «Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet.

Antall plasser

50

Pris

kr 16.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like