Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Vår 2024
Studiested
Kristiansand

Ønsker du å lære mer om hvordan fysisk aktivitet kan brukes i behandling og forebygging av psykiske problemer? Da kan denne videreutdanningen være noe for deg.

Formålet med videreutdanningen er å bidra til anerkjennelse, økt kompetanse og flere ansatte innen psykisk helsearbeid som er kvalifiserte for å tilrettelegge for fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid. Målet er å bidra til økt implementering av fysisk aktivitet som en del av behandlingen i psykisk helsearbeid.

Målgruppen for denne videreutdanningen er deg som ønsker å benytte tilrettelagt fysisk aktivitet i forebyggende, helsefremmende, behandlende og rehabiliterende arbeid innen psykisk helsearbeid.

Hva lærer du?

Innhold:

 • Sentrale begreper som helse, fysisk aktivitet, trening, tilrettelagt trening, fysisk form, livsstil og folkehelse
 • Kroppens anatomi og fysiologi og hvordan fysisk aktivitet påvirker kroppens funksjon
 • Helsemessige fordeler av å være fysisk aktiv, sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse
 • Treningsprinsipper, treningsmetoder og treningsplanlegging
 • Fysisk aktivitet i et forebyggende og helsefremmende perspektiv
 • Bakgrunn og aktualitet for fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid
 • Offentlige føringer for fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid
 • Fysisk aktivitet for personer med psykiske lidelser, hva er effekter på symptomene
 • Fysisk aktivitet for personer med psykiske helseutfordringer– hva er erfaringene
 • Fysisk aktivitet for personer med psykiske helseutfordringer - en kompleksitet av barrierer
 • Aktivitetsarenaer/tilbud og tiltak med fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid
 • Tilretteleggende faktorer for fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid
 • Valg av aktiviteter
 • Brukerperspektivet
 • Pårørende
 • Sentrale motivasjonsstrategier og helsepedagogiske prinsipper knyttet til fysisk aktivitet og psykisk helse
 • Planlegging og gjennomføring av fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid, og tilrettelagt trening

Du vil få:

 • kunnskap om sentrale begreper som helse, fysisk aktivitet, trening, livsstil og folkehelse
 • kjennskap til sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse
 • kjennskap til offentlige føringer for fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid
 • kjennskap til forskning og utviklingsarbeid innen fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid
 • kunnskap om effekter av og erfaringer med fysisk aktivitet som behandlingstiltak i psykisk helsearbeid
 • kunnskap om treningsprinsipper, treningsmetoder og treningsplanlegging
 • kunnskap om kompleksiteten av barrierer for fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid
 • kunnskap om sentrale motivasjonsstrategier knyttet til fysisk aktivitet og psykisk helse
 • kunnskap om tilrettelegging av tiltak med fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid
 • kjennskap til ulike tiltak med og arenaer for fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid
 • kunnskap om hvordan man kan anvende kunnskaper og ferdigheter, og derigjennom tilrettelegge for fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid

Du vil lære å:

 • planlegge og gjennomføre tilrettelagt fysisk aktivitet på individ- og gruppenivå
 • anvende ulike motivasjonsstrategier og helsepedagogiske prinsipper i tilrettelegging av fysisk aktivitet
 • anvende relevante veiledningsverktøy i endring av livsstil på individ - og gruppenivå
 • tilrettelegge varierte aktivitetsopplegg for personer med ulikt funksjonsnivå, interesser, behov og muligheter
 • presentere sentralt fagstoff, er bevisst sin egen rolle og kan bidra til nytenkning

Oppbygning

Videreutdanningen er på deltid og går over ett semester.

Undervisnings- og læringsformer:

 • Forelesninger
 • Digital undervisning
 • Gruppearbeid
 • Praktiske aktivitetsøkter
 • Veiledning
 • Obligatoriske arbeidskrav
 • Lesing av pensum/selvstudium

Arbeidsomfanget er ca. 270 timer totalt.

Videreutdanningen gjennomføres over tre samlinger á to dager, der to av samlingene er fysiske (UiA Kristiansand) og en er digital.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse(GSK) og minimum ett års relevant arbeidserfaring. Eksempler på relevant arbeidserfaring:

 • psykisk helsearbeid innenfor institusjon, aktivitetshus, helsehus, skole/barnehage, rusomsorg, habilitering, helsesykepleie, NAV
 • treningskontakt/støttekontakt, FOU-assistent og lignende
 • trener/tilrettelegger av fysisk aktivitet for tilpassede grupper med psykiske helseutfordringer i ulike sammenhenger

Praktisk informasjon

Studieavgift kr 16 000,-. I tillegg kommer utgifter til pensumlitteratur og lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden p.t. kr 710,-.

Vilkår for å gå opp til eksamen

 • Godkjent deltakelse i obligatorisk undervisning. Det kreves 80 % tilstedeværelse på samlingene.
 • Godkjent obligatoriske arbeidskrav.

Eksamen

Skriftlig individuell hjemmeeksamen over 14 dager. Eksamen vurderes med gradert karakter.

Undervisningsdatoer

 • Samling 1: torsdag og fredag i uke 5 (fysisk undervisning)
 • Samling 2: onsdag, torsdag og fredag i uke 11 (digital undervisning kl. 12–17)
 • Samling 3: torsdag og fredag i uke 17 (fysisk undervisning)

Med forbehold om endringer.

Fakta

Søknadsperiode

1. oktober - 1. desember


Dette tilbudet har løpende opptak. «Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet.

Antall plasser

50

Pris

kr 16.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like