Fransk 1 (5.-10. trinn) - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
30
Omfang
Deltid
Start
Høst 2017
Studiested
Nettstudier

Løpende opptak frem til 18. august

Løpende opptak frem til 18. august

Dette tilbudet er del av programmet Kompetanse for kvalitet, Kunnskapsdepartementets strategi for etter- og videreutdanning for lærere. Det skal gi skoleeiere mulighet til å la lærere delta på videreutdanning, samtidig som lærerne frigjøres fra deler av sine ordinære arbeidsoppgaver. Formålet med strategien er å styrke elevens læring og motivasjon i grunnopplæringen ved å øke læreres og skolelederes kompetanse.

Fransk 1 retter seg mot lærere som underviser eller ønsker å undervise i fransk på 5.-10. trinn, og som har mindre enn 30 sp fransk i fagkretsen sin. Det fokuseres på å videreutvikle lærernes egne språklige ferdigheter og samtidig styrke deres kunnskaper om språk, kultur, litteratur og fagdidaktikk slik at de får et godt grunnlag for å undervise i faget, i skolen.

 

Hva lærer du?

Videreutdanningen skal gjøre læreren kvalifisert for undervisning i fransk i grunnskolen. Franskpånett 1 inneholder språk, kultur og litteratur, og det legges vekt på det kontrastive aspektet. Lærerens egne språkferdigheter står i fokus. Franskpånett 2 utdyper lærerens kunnskaper i språk, kultur og litteratur. Lærerens egne språkferdigheter står i fokus i enda større grad enn i Franskpånett 1.

I begge emnene legges det vekt på undervisning og arbeidsmåter som har overføringsverdi.

Oppbygging

Videreutdanningen består av to emner av 15 sp, som bygger på hverandre. Undervisningen starter på et nivå som forutsetter fransk fra videregående skole eller tilsvarende.
Videreutdanningen bygges opp på en digital læringsplattform. Presentasjoner av fagstoff, arbeidsoppgaver og informasjon vil bli lagt ut på læringsplattformen, og det legges opp til jevnlige møter i Adobe Connect med drøfting av pensum og oppgaver.

Lærerne skal arbeide med ulike typer skriftlige, muntlige og praktiske oppgaver gjennom studieåret.

Detaljert studiebeskrivelse:

1. semester: Franskpånett 1 (15 sp)

2. semester: Franskpånett 2 (15 sp)

Studiet har avsluttende eksamen hvert semester.

Opptakskrav

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning eller barnehagelærerutdanning og minimum 60 sp tilleggsutdanning. Søkere må være tilsatt i undervisningsstilling i studieåret videreutdanningen gjennomføres.

Lærere som ikke har fast undervisningsstilling, må dokumentere skriftlig avtale med en skole om at arbeidskrav knyttet til undervisning kan gjennomføres ved skolen.

Anbefalte forkunnskaper

Fransk fra videregående skole eller tilsvarende.

Praktisk informasjon

Videreutdanningen har noen ledige plasser. Løpende opptak fra 16. juni til 18. august!

Den ordinære søknadsfristen til Utdanningsdirektoratet var 1. mars. Om du vil søke på ledige studieplasser utenom Utdanningsdirektoratets støtteordninger, kan du registrere søknad og laste opp dokumentasjon i henhold til opptakskravet (utdanning og skole). Velg ‘Kompetanse for kvalitet’ i søknadsweben. Søknadene vil bli behandlet løpende frem til 18. august. Dersom du har spørsmål i forbindelse med din søknad, ta kontakt med opptakskontoret på e-post evuopptak@uia.no/ telefon 38142413. 

Betaling av semesteravgift til Studentsamskipnaden og semesterregistrering må gjøres innen fastsatt frister 1. september og 1. februar, for å få tilgang til læringsplattformen og for å kunne avlegge eksamen i emnene.

Studenter som er bosatt utenfor Agder, kan søke om å avlegge eksamen i FRANSKpånett 2 ved en utdanningsinstitusjon nærmere bostedet.

Fakta

Søknadsfrist

18. august

Spørsmål om opptak til studiet?

Chat er åpen man- fre fra 10 - 14 evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

brithl

Fagansvarlig språk og litteratur

Send studiet på mail