0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
5
Omfang
Deltid
Start
Høst 2019
Studiested
Kristiansand/Grimstad

Digitale ferdigheter er en grunnleggende ferdighet i dagens samfunn. Bevisst bruk av IKT i barnehagen, gir barna ferdigheter i å leke, utforske, skape og lære på nye måter, som støtter opp under barnehagens digitale praksis. En god, grunnleggende digital kompetanse vil utvide barnehagelærerens pedagogiske verktøykasse.

Tilbudet er utviklet på bakgrunn av prosjekt Fra brettspill til digital læring som inngår barnehagelærerutdanningen. UiA ønsker å tilby den samme kompetansen til ferdig utdannede barnehagelærere. 

Hva lærer du?

Gjennom innføring, bruk og erfaringer skal du få et grunnlag til å benytte deg av teknologi i arbeidet i barnehagen og forstå virkningen av denne teknologien. Kurset skal også gi noe innsikt i historien bak fremveksten av spill som motivasjonsfaktor og digitale verktøy i denne sammenheng. Du vil også lære hvordan du kan legge til rett for spill som læringsform innenfor ulike fagområder.

Oppbygning

Kurset er nett- og samlingsbasert. Det legges opp til to samlinger på campus. Du skal arbeide med oppgaver tilknyttet egen virksomhet, både individuelt og i grupper. I gruppene er bruk av verktøy, teori, erfaringsutveksling, trening og samspill sentralt.

Læringsplattformen er sentral i veiledning, samhandling og annen digital kommunikasjon.

Undervisning
Fredag 6. september kl. 09.15-16 i Kristiansand
Fredag 25. oktober kl.09.15-16 i Grimstad

Kurset avsluttes med en produksjon av et eget spill, utprøving og refleksjonsnotat, som leveres innen 10. januar 2020.

Se detaljert studieplan her

Opptakskrav

Barnehagelærerutdanning eller tilsvarende.

Praktisk informasjon

Studenter som skal avlegge eksamen, må semesterregistrere seg og betale semesteravgift innen 1. september 2019.

Videreutdanningen legges opp slik at alle barnehagelærere skal kunne delta, uavhengig av forkunnskaper.

Fakta

Søknadsperiode

MERK:

Dette tilbudet har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. Det stenges for søking når studiet er fulltegnet, eller senest 1.juni.

Antall plasser

20

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Andre studier du kanskje vil like

Send studiet på mail