Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
30
Omfang
Deltid
Start
Høst/vår 2024
Studiested
Nettstudier

FLOW er et videreutdanningsprogram på bachelornivå som tilbys av Universitetet i Agder, i samarbeid med Equinor, GCE NODE og Windport. Programmet er finansiert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

FLOW er fremtidsrettet og gir store karrieremuligheter innen havvind. FLOW er designet og utviklet for fagpersoner som ønsker å omskolere seg mot havvindsektoren, samt nyutdannede som ønsker å bygge karrieren sin innen havvind-næringen.

Programmet har en fleksibel oppbygging og kan lett kombineres med jobb. Programmet har fire hovedmoduler på 7,5 studiepoeng hver, som omfatter ulike aspekter av teknologi for havvindenergi. Hver hovedmodul er videre delt inn i tre  delmoduler på 2,5 studiepoeng.

Programmet er nettbasert, og modulene og delmodulene kan tas uavhengig eller i kombinasjoner. Alle emner undervises på engelsk.

Hva lærer du

I modul 1 og modul 2 lærer du om grunnleggende vindenergi og havvindkonstruksjoner. Modul 3 og 4 omfatter planlegging, design og utvikling av havvindprosjekter, samt drift og forvaltning av havvindparker.

Bakgrunn for programmet

Norge har ambisiøse planer for storstilt utvikling av havvind. Med store havområder og store vindressurser, kvalifisert arbeidskraft med ekspertise innen offshore teknologi og sterk støtte fra regjeringen og industrielle miljøer, har Norge fordelaktige  forutsetninger for omfattende utvikling av havvindnæring. 

Med dette for øye har Norge som mål å utvikle 30 GW havvindkapasitet innen 2040 for å erstatte forbrenning og bruk av karbonbaserte energikilder. Den elektriske energien fra disse vindparkene vil  bidra omtrent like mye som det nåværende nasjonale elektrisitetsforbruket. Disse storstilte utviklingene innen havvind kan gjøre Norge i stand til fortsatt ha et kraftregime for konkurransefordelaktig næringsliv gjennom  et grønt skifte i samfunnet og i tillegg bidra til lønnsom eksport av teknologi og kraft.

Kvalifisert arbeidskraft, godt trent innen ulike sektorer av havvind, er avgjørende for en vellykket planlegging, utvikling og drift av de kommende storstilte prosjektene innen havvindenergi. En effektiv måte å utvikle denne arbeidskraften på, er å gi den eksisterende arbeidsstyrken ferdighetene som kreves for prosjekter innen havvindenergi gjennom fokuserte og strukturerte etter- og videre-utdanningsprogrammer. Unge fagpersoner som ønsker å bygge karrieren sin innen havvindnæringen kan også dra nytte av slike programmer. I denne sammenheng blir et studieprogram for "Fleksibel Læring for Offshore Vind (FLOW)" igangsatt.

Oppbygging

Modulene tilbys gjennom nettbaserte klasser. Praktisk opplæring og prosjektbasert evaluering blir vektlagt.

Programmet utformes med fleksible timeplaner for å imøtekomme behovene til yrkesaktive. Kursene er designet og gjennomført i nært samarbeid med industrien.

Modul 1 – Grunnleggende om vindenergi

 • Undermodul 1: Grunnleggende om vindenergi
 • Undermodul 2: Vindressursanalyse
 • Undermodul 3: Vindturbinsystemer

Modul 2 - Havvindkonstruksjoner

 • Undermodul 1: Designpraksis og miljøbelastninger
 • Undermodul 2: Bunnfaste og flytende støttekonstruksjoner
 • Undermodul 3: Numerisk modellering og simulering

Modul 3 - Planlegging, design og utvikling av havvindprosjekter

 • Undermodul 1: Sosioøkonomiske, miljømessige og juridiske aspekter
 • Undermodul 2: Vindparkdesign og mikroplassering
 • Undermodul 3: Installasjonsmetoder og logistikk

Modul 4 - Drift og forvaltning av havvindparker

 • Undermodul 1: Dataanalyse og digitalisering
 • Undermodul 2: Tilstandsovervåkning og vedlikehold
 • Undermodul 3: Energilagring, transport og nett- og markedsintegrasjon

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Studiet tilbys på bachelornivå ved universiteter/høyskoler. Kandidater med nødvendige kvalifikasjoner for å bli tatt opp til et bachelorstudium i naturvitenskap eller teknologi ved UiA vil være kvalifiserte til å delta i programmet. Andre teknologer vil også kunne delta på kursene dersom det er ledig kapasitet.

Opptakskrav er ett av følgende:

 1. Generell studiekompetanse med Matematikk R1, R2 og Fysikk 1 eller tilsvarende.
 2. Ettårig forkurs for ingeniørutdanning.
 3. Toårig teknisk fagskole. Søkere med nyere godkjent 2-årig fagskoleutdanning i tekniske fag må dokumentere kunnskaper i matematikk og fysikk tilsvarende R1, R2 og Fysikk 1.
 4. Fagbrev som bygger på VG1 Elektrofag eller Teknologi og industrifag. Søkerne må ha Matematikk R1, R2 og Fysikk 1 eller tilsvarende i tillegg til fagbrevet.

Studieprogrammet undervises på engelsk. Søkerne må dokumentere at de oppfyller språkkrav i engelsk. Søkerne må også ha bostedsadresse i Norge.

Praktisk informasjon

Nettstudium, der undervisningsspråk er engelsk. Modul 1 og 2 starter 12. februar 2024. Modul 3 og 4 starter 2. september 2024.

Videreutdanningen gjennomføres i årene 2024, 2025 og 2026.

Fakta

Søknadsperiode

Studiet er fullt.

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no