0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
15
Omfang
Deltid
Start
Etter avtale
Studiested
Kristiansand

Emnet i flerkulturell forståelse henvender seg til lærere, barnehagelærere og ledere i barnehage og skole. Gjennom emnet skal deltakerne utvikle kunnskap om og forståelse for kompleksiteten i prosesser som omhandler kommunikasjon, tilhørighet, identitet og læring i det flerkulturelle samfunn.

De skal utvikle kunnskap om hvordan de selv kan legge til rette for økt kulturelt mangfold i skole og barnehage og håndtere vanskelige situasjoner som kan ha med kulturforskjeller å gjøre.

Emnet bygger på sosiologiske forståelser, men trekker inn bidrag også fra andre disipliner og profesjoner. Den flerkulturelle skolen og barnehagens utfordringer og muligheter står i sentrum for emnet.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal studentene ha:

  • kunnskap om skolens og barnehagens rolle i det flerkulturelle samfunn
  • kunnskap om sosiologiske forståelser av sosial interaksjon
  • kunnskap om hvordan man kan arbeide for å skape økt rom for kulturelt mangfold i skole og barnehage
  • kunnskap om hvordan man som lærer og barnehagelærer kan håndtere vanskelige situasjoner som kan oppstå i skole- og barnehage og som kan ha med kulturforskjeller å gjøre
  • ferdigheter til å kunne anvende denne kunnskapen i praksis i skole og barnehage

Oppbygning

Emnet vil gis som tre samlinger à to dager over ett semester, med forelesninger, case og gruppediskusjoner. Det legges vekt på stor grad av egenaktivitet og deltakelse med utgangspunkt i erfaring/praksis.

Det legges opp til erfaringsbaserte diskusjoner om hvilke implikasjoner kunnskapen som formidles gjennom kurset får for hverdagsliv i skole- og barnehage.

Deltakerne oppfordres til å komme med egne erfaringsbaserte caser for diskusjon i grupper og i plenum, og til å koble case til litteratur og forelesninger.

Nettstøttet undervisning. Arbeid med oppgaver mellom samlingene. Totalt arbeidsomfang er ca. 400 timer.

Undervisningsspråk: norsk
Litteratur: norsk og engelsk

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Treårig bachelorgrad eller tilsvarende pluss to års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning.

Det anbefales gode kunnskaper i engelsk.

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk info

Det er ingen studieavgift på emnet, men du må betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Fagansvarlig og hovedforelesere i kurset er May-Linda Magnussen ved institutt for sosiologi og sosialt arbeid, UiA.

Eksamen

5-timers skriftlig eksamen. Gradert karakter.

Praktisk informasjon om eksamen ved UiA.

 

Fakta

Søknadsperiode


Ta kontakt for interesse.

Spørsmål om innholdet i studiet?

juliep
Administrativ kontaktperson

Andre studier du kanskje vil like