Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Etter avtale

Finansregnskap og røde flagg retter seg mot ledere og ansatte i innovasjons og teknologibaserte virksomheter i offentlig og privat sektor. Tilbudet er særlig rettet mot styremedlemmer, økonomiansvarlige, regnskapsførere og revisorer.

Sentrale tema i kurset er utarbeidelse av balanse og resultat, sentrale regnskapsprinsipper, noter, kontantstrømanalyse, konsernregnskap, analyser, identifikasjon av «røde flagg», fiktive inntekter og «oppblåste» verdier, transaksjoner, ikke-balanseførte forpliktelser mm.

Hva lærer du?

Du får:

  • kunnskap om utarbeidelse av resultat, balanse og kontantstrømanalyse
  • kunnskap om utarbeidelse av resultatkvalitetsanalyse med vekt på identifikasjon av «røde flagg»
  • ferdigheter og kritisk refleksjon knyttet til oppfølging og evaluering av regnskapet
  • kunnskap om konsekvensene av å ikke følge formelle bestemmelser i aksjeloven

Oppbygning

Tre samlinger á en til to dager med forelesninger, case og gruppediskusjoner. Nettstøttet undervisning (Fronter). Arbeid med oppgaver mellom samlingene. Hjemmeeksamen. Praktisk informasjon om eksamen ved UiA.

Undervisningsspråk: norsk 
Litteratur: norsk og engelsk

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning.

Nærmere informasjon i henhold til utfyllende regler for opptak til Executive master of Business Administration.

Anbefalte forkunnskaper
Det anbefales gode kunnskaper i engelsk.

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk info

Kurset tilbys som oppdragskurs. Ta kontakt for pristilbud.

Gjennomføring på deltid

Kurset gjennomføres normalt med tre samlinger a to dager over et semester. Oppdragsgiver kan eventuelt avtale annen gjennomføring, samt sted for samlingene.

Oppdragsgiver velger selv hvem som skal delta på kurset. For tilgang til kompetansegivende eksamen og studiepoeng kreves dokumentasjon iht. opptakskravene.

Eksamensform: en ukes individuell hjemmeeksamen.

Fagansvarlig: foreleser i kurset er førsteamanuensis Terje Heskestad ved institutt for økonomi. Heskestad har bred erfaring fra ulike kurs og foredrag for næringslivet, både innenfor finansregnskap og økonomisk styring.

Videre studier

Kurset kan innpasses som valgemne i studiet  MBA - Executive Master of Business Administration.

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Noen smakebiter fra foreleser

Andre studier du kanskje vil like