Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Vår 2026
Studiested
Kristiansand

Ønsker du mer kunnskap om hvordan finansiell informasjon og ny teknologi kan bidra til å skape merverdi for virksomheten?

Kurstilbudet retter seg mot mellomledere, prosjektledere, styremedlemmer og andre ansatte i næringslivet. Sentrale tema er norsk og internasjonal regnskapsregulering, regnskapsprinsipper og vurderinger, kontantstrømanalyse, finansiell analyse, resultatkvalitetsanalyse,  bonus- og insentivsystemer, teknologi, digitalisering, kunstig intelligens, miljørapportering m.m. 

Hva lærer du?

Etter fullført kurs skal du ha:

  • Inngående kunnskap om fallgruver i regnskapet og metoder for å kunne avdekke regnskapsstrekking og manipulering
  • Inngående kunnskap om finansiell analyse og ny teknologis bidrag til å skape merverdier
  • Forstå betydningen av internasjonale trender som påvirker norsk regnskapsrapportering
  • Forstå konsekvensene av å ikke følge lovbestemte krav  
  • Ha kjennskap til moderne verktøy
  • Ha kjennskap til dagens miljøkravs betydning for forsvarlig drift og rapportering
  • Kunne presentere regnskapsinformasjon på en god og pedagogisk måte
  • Kunne stille de riktige, kritiske og gode spørsmålene

Oppbygning

Tre samlinger a to dager, med forelesninger, case og gruppediskusjoner. Nettstøttet undervisning (Canvas).

Bestått obligatorisk innlevering mellom samlingene.

Undervisningsspråk: norsk

Litteratur: norsk og engelsk

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning.

Nærmere informasjon i henhold til utfyllende regler for opptak til Executive master of Business Administration.

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales gode kunnskaper i engelsk

Løpende opptak

Dette emnet har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. NB! Det stenges for søking når emnet er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

I tillegg til kursprisen må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Tidspunkt for samlingene
1. samling: to dager i februar
2. samling: to dager i mars 
3. samling: to dager i april

Eksamensform: En ukes individuell hjemmeeksamen i mai.

Faglig ansvarlig og hovedforeleser i kurset er dosent Terje Heskestad ved institutt for økonomi, Handelshøyskolen ved UiA. I tillegg inngår Arne Magnus Johnsen (Deloitte) og Øyvind Ottersen (Agder Energi) som gjesteforelesere på utvalgte tema.

Videre studier
Kurset kan tas som enkeltemne, eller inngå som valgemne i studiet MBA - Executive Master of Business Administration.

Fakta

Søknadsperiode

1. oktober - 1. desember 2025


«Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. 

Pris

kr 20.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no