0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Høst 2019
Studiested
Kristiansand

Filosofisk kompetanse kan spille en viktig rolle i kirkens møte med samfunnsutfordringene og utfordringer knyttet til enkeltmenneskets livsorientering. Kunnskap om filosofi er en ressurs for å løse de oppgaver som en menighet står overfor.

Kurset retter seg mot ansatte, frivillige og medlemmer i den norske kirke, i frikirkelige trossamfunn og andre som har interesse for filosofi i menighetsarbeidet. Kurset er særlig relevant for prester, pastorer, kateketer, diakoner, deltakere i bibelgrupper, predikanter, kirketjenere og konfirmantledere.

Hva lærer du?

Gjennom kurset skal du få kompetanse på to områder, teoretisk filosofi og anvendt filosofi.

Teoretisk filosofi er delt opp i fire temaområder: a) livssynsfilosofi, b) filosofisk teologi, c) kristen filosofi og d) filosofisk apologetikk. Her vektlegges forståelsen av grunnleggende ideer, begreper, argumentasjoner, distinksjoner og måter å tenke på. Du får god kjennskap til de teoretiske aspektene ved filosofien som synes å ha størst relevans for kirkelig arbeid. Det blir fokusert på sentrale teologiske tema knyttet til forståelsen av Gud, mennesket og skaperverket, og hvordan disse tema forholder seg til alternative livsorienteringer.

Anvendt filosofi dreier ser om å besvare spørsmålet om hvordan filosofien bør anvendes i kirkelig arbeid. Det vil delvis dreie seg om kirkens indre liv, ved at filosofi anvendes i for eksempel preken, andakt, sjelesorg eller konfirmantundervisning. I forhold til mennesker og institusjoner utenfor kirken, kan det for eksempel trekkes veksler på filosofi i avisinnlegg, intervju, offentlig debatt eller en bok.

Oppbygning

  • tre samlinger som går over to halve dager
  • undervisning i form av forelesninger, gruppearbeid og presentasjoner
  • individuelt arbeid med et avisinnlegg
  • arbeid med en rapport om erfaringer ved bruk av filosofi i menighetsarbeid (eller alternativ oppgave)
  • avsluttende eksamen

Undervisning

1. Samling:

Fredag 6 september kl. 18:15 - 21:00

Lørdag 7. september kl. 10:15 - 14:00

2. Samling:

Fredag 11. oktober kl. 18:15 - 21:00

Lørdag 12. oktober kl. 10:15 - 14:00

3. Samling:

Fredag 15. november kl. 18:15 - 21:00

Lørdag 16. november kl. 10:15 - 14:00

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Praktisk informasjon

I tillegg til studieavgiften kommer det en lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden, p.t. kr 700.

Kurset må ha et tilstrekkelig antall deltakere, for å kunne igangsettes.

Fakta

Pris

kr 7.600,00

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Andre studier du kanskje vil like

Send studiet på mail