0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
Deltid
Studiepoeng
10
Omfang
1/2 år
Start
Høst 2019
Studiested
Lesvos

KURSET ER FULLT

Jobber du som lærer og ønsker å øke din kompetanse i pedagogisk entreprenørskap i tråd med nye læreplaner? I denne videreutdanningen er det hovedfokus på dybdelæring og undervisning i disse tre tverrfaglige temaene:

 • Folkehelse og livsmestring
 • Demokrati og medborgerskap
 • Bærekraftig utvikling

Du vil lære fagstoff gjennom å bruke elevaktive og utforskende metoder. Videreutdanningen gjennomføres med en obligatorisk uke på Lesvos i Hellas. Se egen invitasjon

Målgruppe

Lærere og skoleledere i grunnskole og videregående skole. Det er en fordel å være to lærere fra samme skole.

Oppbygging

Videreutdanningen starter med en ukesamling på Lesvos (8. – 15. september 2019) med obligatorisk undervisning.

Hva lærer du?

Sentrale temaer er:

 • Dybdelæring gjennom entreprenørielle metoder
 • Tverrfaglige tema i Kunnskapsløftet 2020:
  - Folkehelse og livsmestring
  - Demokrati og medborgerskap
  - Bærekraftig utvikling
 • Hvordan nå kompetansemål gjennom entreprenørielle metoder
 • Handlingsplan for tverrfaglig undervisning på egen skole
 • Formell og uformell vurdering
 • Erfaringsutveksling og nettverksbygging

Etter fullført videreutdanning skal du:

 • ha utviklet et tverrfaglig undervisningsopplegg for egen skole
 • kunne bruke entreprenørielle metoder i tverrfaglig undervisning
 • ha kunnskap om begrepene Folkehelse og livsmestring, Demokrati og medborgerskap og Bærekraftig utvikling
 • ha innsikt i vurdering av tverrfaglig undervisning

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning eller annen praktisk-pedagogisk utdanning av et omfang på minst 180 sp.

Praktisk informasjon

Pris

Videreutdanningen er gratis, men deltakerne må selv betale reise og opphold på Lesvos.

Arbeidsformer og arbeidsomfang

Arbeidsformene er forelesninger, gruppeaktiviteter med presentasjoner, øvelser og ekskursjon. Videreutdanningen starter med en ukesamling på Lesvos (8. – 15. september 2019) med obligatorisk undervisning.

Vilkår for å gå opp til eksamen

· Godkjent krav til obligatorisk deltakelse

· Bestått 2 arbeidskrav

Eksamen

Studentene kan velge mellom å utvikle en digital presentasjon eller skrive en artikkel om tverrfaglig undervisning. Eksamen kan utføres individuelt eller i gruppe og bedømmes med individuell, gradert karakter. Eksamen blir våren 2020.

Fakta

Søknadsperiode

KURSET ER FULLT

Det er ikke lenger mulig å sette seg på venteliste.

Antall plasser

28

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

ninafk
Administrativ kontaktperson

Send studiet på mail