Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Etter avtale

Entreprenørskap og innovasjon retter seg mot ledere og ansatte i innovasjons- og teknologibaserte virksomheter i offentlig og privat sektor. 

Emnet gir deg inngående kunnskap om de mest sentrale teorier om entreprenørskap og forretningsutvikling i eksisterende bedrifter. Sentrale tema er bedriftsstrategier for entreprenørskap, herunder tema som forretningsplan og -modeller, strategier for innovasjonsledelse, "disruptive innovation" og "open innovation". Emnet fokuserer også på hvordan bedrifter kan legge opp strategier for å få gjennomført nyskapingsprosjekter.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal du kunne;

 • de mest sentrale teorier og metoder knyttet til utvikling av nye bedrifter, i eller utenfor egen virksomhet
 • utvikle og formulere en forretningsplan, inkludert utvikling av forretningside, forretningsmodell og finansiell planlegging
 • forstå entreprenør- og nyskapingsprosesser herunder betydning av entreprenør og omgivelser for stimulering/hemming av entreprenørskap
 • forstå relevante modeller og teorier for markedsføring, markedssegmentering, og produkt-/tjenesteutvikling
 • forstå sentrale kilder til finansiering av nye virksomheter samt sentrale sider ved inntekter og kostnader i en nyskapningskontekst
 • analysere utfordringer på ulike stadier i utviklingen av en ny bedrift, inkludert oppstart, vekst og modning
 • delta i strategiske diskusjoner om tilretteleggelse for entreprenørskap og innovasjon i eksisterende virksomheter
 • identifisere strategiske ressurser som er relevant for virksomheter
 • ta entreprenørskapsrelaterte beslutninger i situasjoner preget av usikkerhet
 • identifisere etiske dilemma i entreprenørskap og innovasjon
 • identifisere utfordringer og muligheter for nyetableringer i en internasjonal kontekst

Oppbygning

Tre samlinger to dager med forelesninger, case og gruppediskusjoner. Nettstøttet undervisning (Fronter). Arbeid med oppgaver mellom samlingene. Skriftlig eksamen. Praktisk informasjon om eksamen ved UiA.

I tillegg tilbys et utenlandsopphold på inntil tre dager.

Undervisningsspråk: norsk og engelsk
Litteratur: norsk og engelsk

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning.

Nærmere informasjon i henhold til utfyllende regler for opptak til Executive master of Business Administration.

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales gode kunnskaper i engelsk.

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk info

Kurset tilbys som oppdragskurs. Ta kontakt for pristilbud.

Gjennomføring på deltid

Kurset gjennomføres normalt med tre samlinger a to dager over et semester.
Oppdragsgiver kan eventuelt avtale annen gjennomføring, samt sted for samlingene.
Oppdragsgiver velger selv hvem som skal delta på kurset. For tilgang til kompetansegivende eksamen og studiepoeng kreves dokumentasjon iht. opptakskravet.

Videre studier

Kurset kan innpasses i studiet Executive Master of Business Administration (EMBA).

Fakta

Pris

kr 19.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Andre studier du kanskje vil like

Relaterte saker