Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
7,5
Omfang
Deltid
Start
Høst 2024
Studiested
Kristiansand/Digitalt

Vurderer du å starte egen virksomhet?

Tilbudet retter seg mot personer som ønsker kunnskap om hva det betyr å drive egen virksomhet, hvordan egen faglighet kan danne grunnlaget for verdiskaping og hvordan entreprenørskap kan være en driver i et næringsutviklingsperspektiv.

Studiet gis som en treningsarena i iverksettelse og konseptutvikling, og skal utfordre og inspirere deg til nytenking og nyskaping. Studiet gir deg i tillegg relevant kunnskap om sentrale områder som bærekraftige forretningsmodeller, kommunikasjon, markedsføring, organisering og finansiering. Veien fra idé til et innovativt og bærekraftig konsept står sentralt. Både spede ideer, en sterk interesse for- og mer konkrete tanker om prosjekter og/eller bestemte planer rundt oppstart av noe eget, er utgangspunkt for en iverksettelsesprosess hvor du aktivt utforsker og utfordrer egne ideer, forestillinger og hypoteser i henhold til brukere, marked og konseptutvikling. 

Tilbudet gis med et omfang på 7,5 studiepoeng, og retter seg mot en bred målgruppe uavhengig av fagfelt, interesse og bransje.

Tilbud til PT-studenter
Ønsker du å jobbe som personlig trener, instruktør eller treningsveileder for friske voksne mennesker, har du mulighet til å avlegge eksamen på 10 studiepoeng ved å velge en tilleggsfordypning. Mer info under «Praktisk informasjon» nedenfor.  

Hva lærer du?

Etter gjennomført studie skal du

  • ha kunnskap om prosessen rundt oppstart av egen virksomhet, herunder kunnskap om hva det betyr å drive egen virksomhet, hvordan egen faglighet kan danne grunnlaget for verdiskaping og hvordan entreprenørskap kan være en driver i et distriktsperspektiv
  • forstå veien fra idé til et innovativt og bærekraftig konsept
  • ha utprøvd kreative teknikker for idé- og konseptutvikling og kunne utarbeide forretningsmodeller for nye prosjekter og virksomheter, inkludert anvendelse av relevante verktøy, ha innsikt i sentrale begreper og aktivt kunne anvende Design Thinking som metodikk
  • inneha basiskunnskap om de vanligste selskapsformer og forstå økonomiske aspekter i forskjellige deler av oppstartsfasen, spesielt (tidligfase-) finansiering og inntektskilder
  • ha kunnskap om brukere, trender og markeder og kunne utvikle egne strategier for ulike markedskanaler

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Løpende opptak
Tilbudet har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

MERK: Når du søker opptak til tilbudet får du to valg:
PT-studenter som ønsker gjennomføring og eksamen på 10 studiepoeng velger dette. Alle øvrige søkere velger tilbudet med 7,5 studiepoeng.

Praktisk informasjon

I tillegg til studieavgiften må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Tilbudet gjennomføres med en kombinasjon av fysiske- og digitale samlinger, inkludert diskusjon, gruppearbeid med veiledning, øving og framføring av framdrift på eget prosjekt, feedbacksessions, jobbing med presentasjoner og utviklingsarbeid.

Tidspunkt for samlingene

1. samling:

2 dager i september

Fysisk samling 

2. samling:

2 dager i oktober

Digital undervisning

3. samling:

2 dager i november

Fysisk eller digital samling (avklares senere)

Prosjektoppgave og eksamen (7,5 sp)
Vilkår for å gå opp til eksamen er godkjent innlevering av prosjektbeskrivelse (individuelt eller gruppe inntil 3 deltakere).

Eksamen: Muntlig presentasjon av prosjektoppgaven i november.

Fagansvarlig for tilbudet er Senter for entreprenørskap og sosial innovasjon.

Videre studier
Tilbudet kan tas som enkeltkurs, eller inngå i Lederprogrammet – en modulbasert lederutdanning for deg som ønsker formell utdanning eller faglig påfyll.

Lederprogrammet passer for deg som har noen års erfaring fra arbeidslivet, som mangler formalkompetanse, eller som ønsker å bygge din faglige utvikling til en fremtidig grad.

Ekstra tilbud til PT-studenter
Studenter med interesse innen helse, trening og velvære kan ved å ta en fordypning tilsvarende 2,5 sp avlegge eksamen på 10 sp etter studieplanen TFL938. Emnet kan innpasses i Personlig trenerutdanning (PT årsstudium) ved UiA. 

Søker du opptak til dette emnet vil du få en ekstra fagsamling med fokus på brukerbehov, oppstarts- og markedsmuligheter innen helse, trening og velvære. Tilleggssamlingen gjennomføres i Kr.sand 2 dager i april. Presentasjon av egne prosjektoppgaver inngår som en integrert del av fagsamlingen

Dette sier studentene

Amir Smailbegovic
Selvstendig næringsdrivende personlig trener og instruktør ved Urban Fitness

Fakta

Søknadsperiode

1. mars – 1. juni 2024


«Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for opptak når tilbudet er fulltegnet. 


Pris

kr 16.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no