0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
7,5
Omfang
Deltid
Start
Høst 2021
Studiested
Kristiansand

Vurderer du å starte egen virksomhet?

Tilbudet retter seg mot personer som ønsker kunnskap om hva det betyr å drive egen virksomhet, hvordan egen faglighet kan danne grunnlaget for verdiskaping og hvordan entreprenørskap kan være en driver i et næringsutviklingsperspektiv.

Studiet gis som en treningsarena i iverksettelse og konseptutvikling, og skal utfordre og inspirere deg til nytenking og nyskaping. Studiet gir deg i tillegg relevant kunnskap om sentrale områder som bærekraftige forretningsmodeller, kommunikasjon, markedsføring, organisering og finansiering.

Veien fra idé til et innovativt og bærekraftig konsept står sentralt. Både spede ideer, en sterk interesse for- og mer konkrete tanker om prosjekter og/eller bestemte planer rundt oppstart av noe eget, er utgangspunkt for en iverksettelsesprosess hvor du aktivt utforsker og utfordrer egne ideer, forestillinger og hypoteser i henhold til brukere, marked og konseptutvikling.

Hva lærer du?

Etter gjennomført studie skal du

  • ha kunnskap om prosessen rundt oppstart av egen virksomhet, herunder kunnskap om hva det betyr å drive egen virksomhet, hvordan egen faglighet kan danne grunnlaget for verdiskaping og hvordan entreprenørskap kan være en driver i et distriktsperspektiv
  • forstå veien fra idé til et innovativt og bærekraftig konsept
  • ha utprøvd kreative teknikker for idé- og konseptutvikling og kunne utarbeide forretningsmodeller for nye prosjekter og virksomheter, inkludert anvendelse av relevante verktøy, ha innsikt i sentrale begreper og aktivt kunne anvende Design Thinking som metodikk
  • inneha basiskunnskap om de vanligste selskapsformer og forstå økonomiske aspekter i forskjellige deler av oppstartsfasen, spesielt (tidligfase-) finansiering og inntektskilder
  • ha kunnskap om brukere, trender og markeder og kunne utvikle egne strategier for ulike markedskanaler

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Løpende opptak
Tilbudet har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

Praktisk informasjon
I tillegg til studieavgiften må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Tidspunkt for samlingene

  1. samling        2 dager i september
  2. samling        2 dager i oktober
  3. samling        2 dager i november 

Prosjektoppgaven må være bestått for å avlegge eksamen i emnet. Eksamen gjennomføres som muntlig presentasjon av prosjektoppgaven (individuelt eller i gruppe på inntil 3 studenter).

Fagansvarlig for tilbudet er seniorkonsulent Erik Arntsen ved Senter for entreprenørskap og sosial innovasjon.

Videre utdanning
Tilbudet inngår i kurspakken Ledelse og styring - en fleksibel mellomlederutdanning for deg som har noen års erfaring fra arbeidslivet, som ønsker påfyll uten å ta en hel grad, eller som mangler formell utdanning. 

Fakta

Søknadsperiode

1. mars – 1. juni 2021


«Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet.

Pris

kr 15.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no