0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
7,5/10
Omfang
Deltid
Start
Høst 2021
Studiested
Kristiansand/Digitalt

Dette tilbudet er særlig tilpasset nyutdannede, unge uten mye jobberfaring, arbeidsledige og permitterte. Kurset er finansiert av ekstraordinære kompetansemidler. Du betaler derfor ingen studieavgift.  

Vurderer du å starte egen virksomhet?

Tilbudet retter seg mot personer som ønsker kunnskap om hva det betyr å drive egen virksomhet, hvordan egen faglighet kan danne grunnlaget for verdiskaping og hvordan entreprenørskap kan være en driver i et næringsutviklingsperspektiv.

Studiet gis som en treningsarena i iverksettelse og konseptutvikling, og skal utfordre og inspirere deg til nytenking og nyskaping. Studiet gir deg i tillegg relevant kunnskap om sentrale områder som bærekraftige forretningsmodeller, kommunikasjon, markedsføring, organisering og finansiering. Veien fra idé til et innovativt og bærekraftig konsept står sentralt. Både spede ideer, en sterk interesse for- og mer konkrete tanker om prosjekter og/eller bestemte planer rundt oppstart av noe eget, er utgangspunkt for en iverksettelsesprosess hvor du aktivt utforsker og utfordrer egne ideer, forestillinger og hypoteser i henhold til brukere, marked og konseptutvikling. 

Tilbudet gis med et omfang på 7,5 studiepoeng, og retter seg mot en bred målgruppe uavhengig av fagfelt, interesse og bransje.

Tillegg for studenter med interesse innen helse, trening og velvære:

Ønsker du å jobbe som personlig trener, instruktør eller treningsveileder for friske voksne mennesker har du mulighet til å avlegge eksamen på 10 studiepoeng ved å velge en tilleggsfordypning med fokus på brukerbehov, oppstarts- og markedsmuligheter innen helse, trening og velvære. Presentasjon av egne prosjektoppgaver inngår som en integrert del av fagsamlingen.

Hva lærer du?

Etter gjennomført studie skal du

  • ha kunnskap om prosessen rundt oppstart av egen virksomhet, herunder kunnskap om hva det betyr å drive egen virksomhet, hvordan egen faglighet kan danne grunnlaget for verdiskaping og hvordan entreprenørskap kan være en driver i et distriktsperspektiv
  • forstå veien fra idé til et innovativt og bærekraftig konsept
  • ha utprøvd kreative teknikker for idé- og konseptutvikling og kunne utarbeide forretningsmodeller for nye prosjekter og virksomheter, inkludert anvendelse av relevante verktøy, ha innsikt i sentrale begreper og aktivt kunne anvende Design Thinking som metodikk
  • inneha basiskunnskap om de vanligste selskapsformer og forstå økonomiske aspekter i forskjellige deler av oppstartsfasen, spesielt (tidligfase-) finansiering og inntektskilder
  • ha kunnskap om brukere, trender og markeder og kunne utvikle egne strategier for ulike markedskanaler

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Løpende opptak
Tilbudet har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

MERK: Når du søker opptak til tilbudet får du to valg:
PT-studenter som ønsker gjennomføring og eksamen på 10 studiepoeng velger dette. Alle øvrige søkere velger tilbudet med 7,5 studiepoeng.

Praktisk informasjon

Tilbudet er finansiert av Kompetanse Norge og er gratis for deg som student/deltaker.

Kurset gjennomføres med en kombinasjon av fysiske- og digitale samlinger høsten 2021, inkludert diskusjon, gruppearbeid med veiledning, øving og framføring av framdrift på eget prosjekt, feedbacksessions, jobbing med presentasjoner og utviklingsarbeid. Nettstøttet undervisning (Canvas).

Tidspunkt for fellessamlingene

1. samling:

13.-14. september

Fysisk samling i Kr.sand

2. samling:

11.-12. oktober

Digital undervisning

3. samling:

8.-9. november

Fysisk eller digital samling (avklares etter påmelding)

Studenter som gjennomfører kurset uavhengig av fagfelt, interesse og bransje avlegger eksamen på 7,5 studiepoeng (iht. denne studieplanen: TFL937)

Tillegg for studenter med interesse innen helse, trening og velvære:
Ved å følge studieplanen TFL938 får du mulighet til å avlegge eksamen på 10 studiepoeng, og få emnet innpasset i Personlig trenerutdanning (PT årsstudium) ved UiA.  Søker du opptak til dette emnet kommer i tillegg en åpen fagsamling med fokus på brukerbehov, oppstarts- og markedsmuligheter innen helse, trening og velvære. Tilleggssamlingen gjennomføres i Kr.sand 15.-16. november. Presentasjon av egne prosjektoppgaver inngår som en integrert del av fagsamlingen. 

Prosjektoppgave og eksamen
Frist for innlevering av prosjektoppgave er 18. november.
Eksamen gjennomføres som muntlig presentasjon av prosjektoppgaven (individuelt eller i gruppe på inntil 3 studenter).

Eksamensdato er 22. november / for PT-studentene 23. november.  

Dersom koronasituasjonen vedvarer vil kurstilbudet bli justert etter regjeringens anbefalinger.

Fagansvarlig og hovedforeleser er seniorkonsulent Erik Arntsen ved Senter for entreprenørskap og sosial innovasjon.

Videre utdanning
Tilbudet inngår i kurspakken Ledelse og styring - en fleksibel mellomlederutdanning for deg som ønsker personlig og faglig utvikling. Kurspakken passer for deg som har noen års erfaring fra arbeidslivet, som mangler formalkompetanse, eller som ønsker å bygge din faglige utvikling til en fremtidig bachelor- eller mastergrad.

Fakta

Søknadsperiode

Løpende opptak. Søknadsfrist 1. september. 


«Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for opptak når tilbudet er fulltegnet. 


I søknadsweb finner du tilbudet under "Kompetanseheving for permitterte og arbeidssøkende". Tilbudet har ingen studieavgift.

Antall plasser

25

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no