Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Etter avtale

Entreprenørskap i praksis retter seg mot ledere og ansatte i innovasjons- og teknologibaserte virksomheter i offentlig og privat sektor. 

Emnet gir deg innsikt i hva entreprenørskap innebærer i praksis gjennom å arbeide i team med reelle forretningscase, med fokus på begreper og metoder innenfor entreprenørskap og forretningsmodellering og relasjonen teori-praksis.  

Sentrale tema er entreprenørskap og innovasjon, ideutvikling, kundeutvikling, interne og eksterne analyser, forretningsplanlegging, forretningsmodell, markedsføring, markedsstrategi, markedsplan, økonomi og finansiering samt fortjenestemodeller.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal du kunne:

  • metoder og teknikker som brukes i utvikling og testing av en forretningsidé
  • anvende entreprenørskapsteori i utvikling av forretningsideer
  • utvikle en idé til en fullverdig bedriftsetablering (enten innenfor eller utenfor en eksisterende bedrift) og beskrive etableringen gjennom en forretningsplan
  • planlegge tester, inklusive økonomisk kalkyler, av forretningsideer ut mot potensielle kunder
  • legge frem, presentere og selge en forretningsidé, skriftlig og muntlig
  • innhente relevant informasjon fra kilder som oppdragsgivere, konkurrenter, og kunder – samt benytte informasjonen til å utforme et godt beslutningsgrunnlag
  • bidra til nye og kreative forretningsidéer tar hensyn til kundebehov, konkurranse - og lønnsomheten ved forretningsideen
  • bruke teori for å forstå og analysere arbeidsprosesser i oppstartsfasen av ny forretningsmulighet
  • analysere og beskrive det internasjonale potensialet til forretningsideen
  • analysere og beskrive etiske utfordringer knyttet til forretningsideen

Oppbygging

Tre samlinger à to dager med forelesninger, bedriftsbesøk, case og gruppediskusjoner. Nettstøttet undervisning. Arbeid med oppgaver mellom samlingene. Eksamensform: Semesteroppgave (gruppe). Praktisk informasjon om eksamen ved UiA.

Undervisningsspråk: norsk og engelsk
Litteratur: norsk og engelsk

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning.

Nærmere informasjon i henhold til utfyllende regler for opptak til Executive master of Business Administration.

Anbefalte forkunnskaper
Det anbefales gode kunnskaper i engelsk.

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

Kurset tilbys som oppdragskurs. Ta kontakt for pristilbud.

Gjennomføring på deltid

Kurset gjennomføres normalt med tre samlinger a to dager over et semester.
Oppdragsgiver kan eventuelt avtale annen gjennomføring, samt sted for samlingene.
Oppdragsgiver velger selv hvem som skal delta på kurset. For tilgang til kompetansegivende eksamen og studiepoeng kreves dokumentasjon iht. opptakskravet.

Videre studier

Kurset kan innpasses i studiet Executive Master of Business Administration (EMBA).

Fakta

Pris

kr 19.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?