Engelsk 2 (5.-10. trinn) - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
30
Omfang
Deltid
Start
Høst 2018
Studiested
Kristiansand

Dette tilbudet er del av programmet Kompetanse for kvalitet, Kunnskapsdepartementets strategi for etter- og videreutdanning for lærere. Det skal gi skoleeiere mulighet til å la lærere delta på videreutdanning, samtidig som lærerne frigjøres fra deler av sine ordinære arbeidsoppgaver. Formålet med strategien er å styrke elevens læring og motivasjon i grunnopplæringen ved å øke læreres og skolelederes kompetanse.

Engelsk 2 retter seg mot lærere som underviser i engelsk på 5. - 10. trinn og som har 30 studiepoeng engelsk i fagkretsen sin.

Videreutdanningen skal gi deg en solid kompetanse til å undervise elever på trinn 5-10 i muntlig og skriftlig engelsk i samsvar med læreplanen for faget.

 

Hva lærer du?

Engelsk 2 skal øke din innsikt i:

 • språk og språkstruktur med fokus på egen språkkompetanse
 • språklæring
 • språkferdighet, tekstkompetanse, ordforråd og læringsstrategier
 • grunnleggende ferdigheter med vekt på muntlig og skriftlig språkbruk
 • litterære og kulturelle tekster for trinn 5-10
 • samfunnsforhold og kultur i den engelskspråklige verden
 • fagdidaktikk

Oppbygging

Videreutdanningen består av to emner som om bygger på hverandre og har følgende oppbygging:

 • tre samlinger over to dager hvert semester
 • arbeid med oppgaver mellom samlingene
 • studentaktive arbeidsformer på og mellom samlingene
 • digital læringsplattform knyttet til undervisningen
 • avsluttende eksamen hvert semester (Praktisk informasjon om eksamen ved UiA)

Detaljert studiebeskrivelse:

Engelsk 2-A Språk, litteratur, kultur og didaktikk 1

Engelsk 2-B Språk, litteratur, kultur og didaktikk 2

Opptakskrav

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning og bestått engelsk 1 (30 sp) eller tilsvarende.

Søkere må være ansatt i undervisningsstilling i studieåret videreutdanningen gjennomføres. 

Praktisk informasjon

Undervisning høsten 2018
Torsdag og fredag i uke 34, 39 og 45.

Informasjon om søknadsprosedyrer finner du på  Utdanningsdirektoratets nettsider.

Fakta

Søknadsperiode

1. februar til 1. mars

Antall plasser

35

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Send studiet på mail