Engelsk 2 (5.-10. trinn) - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
30
Omfang
Deltid
Start
Høst 2017
Studiested
Kristiansand

Dette tilbudet er del av programmet Kompetanse for kvalitet, Kunnskapsdepartementets strategi for etter- og videreutdanning for lærere. Det skal gi skoleeiere mulighet til å la lærere delta på videreutdanning, samtidig som lærerne frigjøres fra deler av sine ordinære arbeidsoppgaver. Formålet med strategien er å styrke elevens læring og motivasjon i grunnopplæringen ved å øke læreres og skolelederes kompetanse.

Engelsk 2 retter seg mot lærere som underviser i engelsk på 5. - 10. trinn og som har 30 studiepoeng engelsk i fagkretsen sin.

Videreutdanningen består av to emner. Litteratur-emnet tar for seg engelsk litteratur, kultur og didaktikk og har hovedfokus på analysering, vurdering og formidling av tekster fra ulike sjangre. Språk-emnet skal gi rom for fordypning i språkopplæring og fagdidaktikk.

 

Hva lærer du?

Etter fullført studium, skal læreren kunne:

  • planlegge, lede og vurdere elevers læringsarbeid i engelsk på en måte som tar hensyn til mangfoldet i elevgruppen når det gjelder ulike behov, kulturell og språklig bakgrunn
  • formidle klart relevant fagstoff og kommunisere godt på engelsk på en måte som er tilpasset målgruppen
  • reflektere over egen læring og praksis i forhold til etiske grunnverdier og skolens ansvar for barn og unges personlige vekst
  • arbeide selvstendig og/eller sammen med andre for å løse identifiserte problemer knyttet til elevers læring og utvikling i engelskfaget
  • vedlikeholde og utvikle egen språklig kompetanse

Oppbygging

Undervisningen i studiet er samlingsbasert med tre samlinger hvert semester. Studentenes egne erfaringer brukes som grunnlag for didaktisk refleksjon i undervisningen. Mellom samlingene skal studentene arbeide med oppgaver arbeidskrav som blant annet innebærer kunnskapsdeling i eget kollegium og blogginnlegg om fag og fagdidaktikk.

Detaljert studiebeskrivelse:

EN-909 Engelsk 2-A. Litteratur, kulturkunnskap og didaktikk, 15 sp
EN-910 Engelsk 2-B. Språkkunnskap og didaktikk, 15 sp

Begge emner har avsluttende eksamen i vårsemesteret.

Opptakskrav

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning eller barnehagelærerutdanning og minimum 60 sp tilleggsutdanning. Bestått engelsk 1 (30 sp) eller tilsvarende. Søkere må være ansatt i undervisningsstilling i studieåret videreutdanningen gjennomføres. 

Praktisk informasjon

Undervisning høsten 2017: torsdag kl. 12.15-19.00 og fredag kl. 09.15-16.00 i uke 36, 43 og 47.
Med forbehold om endringer.

Informasjon om søknadsprosedyrer finner du på   Utdanningsdirektoratets nettsider.

Fakta

Søknadsfrist

1. mars

Antall plasser

35

Spørsmål om opptak til studiet?

Chat er åpen man- fre fra 10 - 14 evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Send studiet på mail