Engelsk 2 (5.-10. trinn) - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
30
Omfang
Deltid
Start
Høst 2018
Studiested
Kristiansand

Dette tilbudet er del av programmet Kompetanse for kvalitet, Kunnskapsdepartementets strategi for etter- og videreutdanning for lærere. Det skal gi skoleeiere mulighet til å la lærere delta på videreutdanning, samtidig som lærerne frigjøres fra deler av sine ordinære arbeidsoppgaver. Formålet med strategien er å styrke elevens læring og motivasjon i grunnopplæringen ved å øke læreres og skolelederes kompetanse.

Engelsk 2 retter seg mot lærere som underviser i engelsk på 5. - 10. trinn og som har 30 studiepoeng engelsk i fagkretsen sin.

Videreutdanningen består av to emner. Litteratur-emnet tar for seg engelsk litteratur, kultur og didaktikk og har hovedfokus på analysering, vurdering og formidling av tekster fra ulike sjangre. Språk-emnet skal gi rom for fordypning i språkopplæring og fagdidaktikk.

 

Hva lærer du?

Etter fullført studium, skal læreren kunne:

  • planlegge, lede og vurdere elevers læringsarbeid i engelsk på en måte som tar hensyn til mangfoldet i elevgruppen når det gjelder ulike behov, kulturell og språklig bakgrunn
  • formidle klart relevant fagstoff og kommunisere godt på engelsk på en måte som er tilpasset målgruppen
  • reflektere over egen læring og praksis i forhold til etiske grunnverdier og skolens ansvar for barn og unges personlige vekst
  • arbeide selvstendig og/eller sammen med andre for å løse identifiserte problemer knyttet til elevers læring og utvikling i engelskfaget
  • vedlikeholde og utvikle egen språklig kompetanse

Oppbygging

Undervisningen i studiet er samlingsbasert med tre samlinger hvert semester. Studentenes egne erfaringer brukes som grunnlag for didaktisk refleksjon i undervisningen. Mellom samlingene skal studentene arbeide med oppgaver arbeidskrav som blant annet innebærer kunnskapsdeling i eget kollegium og blogginnlegg om fag og fagdidaktikk.

Detaljert studiebeskrivelse:

EN-909 Engelsk 2-A. Litteratur, kulturkunnskap og didaktikk, 15 sp
EN-910 Engelsk 2-B. Språkkunnskap og didaktikk, 15 sp

Begge emner har avsluttende eksamen i vårsemesteret.

Opptakskrav

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning eller barnehagelærerutdanning og minimum 60 sp tilleggsutdanning. Bestått engelsk 1 (30 sp) eller tilsvarende. Søkere må være ansatt i undervisningsstilling i studieåret videreutdanningen gjennomføres. 

Praktisk informasjon

Informasjon om søknadsprosedyrer finner du på  Utdanningsdirektoratets nettsider.

Fakta

Søknadsperiode

1. mars 2018

Antall plasser

35

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Send studiet på mail