0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
30
Omfang
Deltid
Start
Høst 2019
Studiested
Kristiansand

Dette tilbudet er del av programmet Kompetanse for kvalitet, Kunnskapsdepartementets strategi for etter- og videreutdanning for lærere. Det skal gi skoleeiere mulighet til å la lærere delta på videreutdanning, samtidig som lærerne frigjøres fra deler av sine ordinære arbeidsoppgaver. Formålet med strategien er å styrke elevens læring og motivasjon i grunnopplæringen ved å øke læreres og skolelederes kompetanse.

Engelsk 2 retter seg mot lærere som underviser i engelsk på 5. - 10. trinn og som har 30 studiepoeng engelsk i fagkretsen sin.

Videreutdanningen skal gi deg en solid kompetanse til å undervise elever på trinn 5-10 i muntlig og skriftlig engelsk i samsvar med læreplanen for faget.

 

Hva lærer du?

Engelsk 2 skal øke din innsikt i:

 • språk og språkstruktur med fokus på egen språkkompetanse
 • språklæring
 • språkferdighet, tekstkompetanse, ordforråd og læringsstrategier
 • grunnleggende ferdigheter med vekt på muntlig og skriftlig språkbruk
 • litterære og kulturelle tekster for trinn 5-10
 • samfunnsforhold og kultur i den engelskspråklige verden
 • fagdidaktikk

Oppbygging

Videreutdanningen består av to emner som om bygger på hverandre og har følgende oppbygging:

 • tre samlinger over to dager hvert semester
 • arbeid med oppgaver mellom samlingene
 • studentaktive arbeidsformer på og mellom samlingene
 • digital læringsplattform knyttet til undervisningen
 • avsluttende eksamen hvert semester (Praktisk informasjon om eksamen ved UiA)

Detaljert studiebeskrivelse:

Engelsk 2-A Språk, litteratur, kultur og didaktikk 1

Engelsk 2-B Språk, litteratur, kultur og didaktikk 2

Opptakskrav

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning og bestått engelsk 1 (30 sp) eller tilsvarende.

Søkere må være ansatt i undervisningsstilling i studieåret videreutdanningen gjennomføres. 

Praktisk informasjon

Informasjon om søknadsprosedyrer finner du på  Utdanningsdirektoratets nettsider.

Andre studier du kanskje vil like

Fakta

Søknadsperiode

1.februar til 1.mars

Antall plasser

35

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Send studiet på mail