0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
30
Omfang
Deltid
Start
Høst 2020
Studiested
Kristiansand

Dette studiet inngår i ordningen Kompetanse for kvalitet, Kunnskapsdepartementets strategi for etter- og videreutdanning av lærere. Ønsker man å delta på studier gjennom denne ordningen må man først søke om deltakelse via Utdanningsdirektoratets nettsider. Når Utdanningsdirektoratet har tildelt deg plass, vil du motta beskjed fra din skoleeier og deretter en e-post fra UiA. Her får du informasjon om videre søknad om opptak hos oss.

Kompetanse for kvalitet skal gi skoleeiere mulighet til å la lærere delta på videreutdanning, samtidig som lærerne frigjøres fra deler av sine ordinære arbeidsoppgaver. Formålet med strategien er å styrke elevens læring og motivasjon i grunnopplæringen ved å øke læreres og skolelederes kompetanse.

Engelsk 2 (5.-10.trinn)

Engelsk 2 retter seg mot lærere som underviser i engelsk på 5. - 10. trinn og som har 30 studiepoeng engelsk i fagkretsen sin.

Videreutdanningen skal gi deg en solid kompetanse til å undervise elever på trinn 5-10 i muntlig og skriftlig engelsk i samsvar med læreplanen for faget.

Hva lærer du?

Engelsk 2 skal øke din innsikt i:

 • språk og språkstruktur med fokus på egen språkkompetanse
 • språklæring
 • språkferdighet, tekstkompetanse, ordforråd og læringsstrategier
 • grunnleggende ferdigheter med vekt på muntlig og skriftlig språkbruk
 • litterære og kulturelle tekster for trinn 5-10
 • samfunnsforhold og kultur i den engelskspråklige verden
 • fagdidaktikk

Oppbygning

Videreutdanningen består av to emner som om bygger på hverandre og har følgende oppbygging:

 • tre samlinger over to dager hvert semester
 • arbeid med oppgaver mellom samlingene
 • studentaktive arbeidsformer på og mellom samlingene
 • digital læringsplattform knyttet til undervisningen
 • avsluttende eksamen hvert semester (Praktisk informasjon om eksamen ved UiA)

Samlinger høsten 2020:

3 and 4 September
8 and 9 October
5 and 6 November

Mulig studietur til York i uke 50 for studenter som er interesserte i det. 

Med forbehold om endringer

Detaljert emnebeskrivelse

Engelsk 2-A Språk, litteratur, kultur og didaktikk 1

Engelsk 2-B Språk, litteratur, kultur og didaktikk 2

Opptakskrav

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning og bestått engelsk 1 (30 sp) eller tilsvarende.

Søkere må være ansatt i undervisningsstilling i studieåret videreutdanningen gjennomføres. 

Praktisk informasjon

Mer informasjon om søknadsprosessen og prosedyrer finner du på våre nettsider, og på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Fakta

Søknadsperiode

1. februar til 1. mars 2020

Antall plasser

35

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Andre studier du kanskje vil like