0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
30
Omfang
Deltid
Start
Høst 2019
Studiested
Arendal

Er du lærer i skolen i en av kommunene i Østre Agder?

Underviser du eller ønsker du å undervise i engelsk på trinn 1-7? Gjennom Kunnskapsdepartementets strategi Kompetanse for kvalitet, får du som lærer i Arendal, Gjerstad, Grimstad, Froland, Vegårshei, Risør, Tvedestrand eller Åmli kommune, en unik mulighet til å ta videreutdanning i engelsk sammen med lærere fra din region. 

 

Hva lærer du?

Engelsk 1 skal gi deg grunnleggende kompetanse til å undervise i engelsk på trinn 1-7 i henhold til læreplanen, og har som mål å styrke dine kunnskaper om

 • engelsk språk og språksystem
 • språklæring
 • grunnleggende ferdigheter med særlig vekt på muntlig og skriftlig språkbruk
 • engelskspråklig litteratur for elever på trinn 1-7
 • fagdidaktikk som bygger på skolens læreplan og kompetansemål
 • vurderingsformer som fremmer språklæring

Oppbygging

Videreutdanningen legger til rette for at du kan kombinere arbeid og studier og har følgende oppbygging:

 • to moduler som bygger på hverandre
 • tre samlinger over to dager hvert semester
 • arbeid med oppgaver mellom samlingene
 • studentaktive arbeidsformer på og mellom samlingene
 • digital læringsplattform knyttet til undervisningen
 • avsluttende eksamen hvert semester (praktisk informasjon om eksamen ved UiA)

Detaljert studiebeskrivelse:

Engelsk 1-A Språk, litteratur og didaktikk 1

Engelsk 1-B Språk, litteratur og didaktikk 2

Opptakskrav

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning.

Søkere må være ansatt i undervisningsstilling ved en skole i Arendal, Gjerstad, Grimstad, Froland, Vegårshei, Risør, Tvedestrand eller Åmli kommune.

Praktisk informasjon

Søknad til Utdanningsdirektoratet
Du søker plass på videreutdanningen gjennom Utdanningsdirektoratets nettside. Logg inn i portalen, velg videreutdanning for lærere, velg annet studietilbud og skriv Engelsk 1 (1.-7. trinn) – Østre Agder under Navn på studietilbudet. Du skal ikke fylle ut beløp for studieavgift. Søknader som er godkjent av skoleeier, videresendes til UiA, som gjør det formelle opptaket til videreutdanningen.

Opptak ved UiA
Søkere som har fått plass på studiet, blir kontaktet av UiA og informert om opptaksprosessen. Du vil få detaljert informasjon om hvordan du skal registrere deg og hva du må dokumentere av utdanning.

Samtidig som du registrerer søknad hos Udir, søker du om støtteordning i studieåret.

Andre studier du kanskje vil like

Fakta

Søknadsperiode

1. februar til 1. mars

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Send studiet på mail