Engelsk 1 (1.-7. trinn) - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
30
Omfang
Deltid
Start
Høst 2018
Studiested
Kristiansand

Dette tilbudet er del av programmet Kompetanse for kvalitet, Kunnskapsdepartementets strategi for etter- og videreutdanning for lærere. Det skal gi skoleeiere mulighet til å la lærere delta på videreutdanning, samtidig som lærerne frigjøres fra deler av sine ordinære arbeidsoppgaver. Formålet med strategien er å styrke elevens læring og motivasjon i grunnopplæringen ved å øke læreres og skolelederes kompetanse.

Engelsk 1 retter seg mot lærere som underviser eller ønsker å undervise i engelsk på 1.-7. trinn, og som har mindre enn 30 sp engelsk i fagkretsen sin.

Videreutdanningen består av to emner. Litteratur-emnet tar for seg engelsk litteratur, kultur og didaktikk og har hovedfokus på analysering, vurdering og formidling av tekster fra ulike sjangre. Språk-emnet skal gi økt forståelse av det engelske språksystemet for å øke kompetansen i presis og variert språkbruk.

 

Hva lærer du?

Etter fullført studium, skal læreren ha oppnådd følgende kompetanse:

  • med noe veiledning kunne planlegge, lede og vurdere elevers læringsarbeid på en måte som tar hensyn til mangfoldet i elevgruppen, når det gjelder ulike behov, kulturell og språklig bakgrunn
  • kunne formidle relevant fagstoff og kommunisere på engelsk på en måte som er tilpasset målgruppen
  • kunne reflektere over egen læring og praksis i forhold til etiske grunnverdier og skolens ansvar for barn og unges personlige vekst
  • kunne arbeide selvstendig og/eller sammen med andre for å løse identifiserte problemer knyttet til elevers læring og utvikling i engelskfaget.

Oppbygging

Undervisningen i studiet er samlingsbasert med tre samlinger hvert semester. Studentenes egne erfaringer brukes som grunnlag for didaktisk refleksjon i undervisningen. Mellom samlingene skal studentene arbeide med oppgaver og arbeidskrav, som blant annet innebærer kunnskapsdeling i eget kollegium og blogginnlegg om fag og fagdidaktikk.

Detaljert studiebeskrivelse:

EN-911 Engelsk 1-A. Litteratur, kulturkunnskap og didaktikk
EN-912 Engelsk 1-B. Språkkunnskap og didaktikk

Begge emner har avsluttende eksamen i vårsemesteret.

Opptakskrav

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning eller annen praktisk-pedagogisk utdanning av et omfang på minst 180 studiepoeng. Søkere må være tilsatt i undervisningsstilling i studieåret videreutdanningen gjennomføres.

Praktisk informasjon

Informasjon om søknadsprosedyrer finner du på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Fakta

Søknadsperiode

1. mars 2018

Antall plasser

50

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Tryggere i lærerrollen

Spesielt kunnskap om samfunn, historie og kultur har gitt meg en dypere og tryggere forståelse som gjør meg til en mye mer selvsikker lærer. Alle engelsklærere burde ta videreutdanning, det gir en ny giv!

Anja Turner

Lærer på Farsund ungdomsskole

Send studiet på mail