Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
30
Omfang
Deltid
Start
Etter avtale

Engelsk 1 retter seg mot lærere som underviser eller ønsker å undervise i engelsk på trinn 1-7, og som har mindre enn 30 studiepoeng engelsk i fagkretsen sin.

Videreutdanningen skal gi deg kompetanse til å undervise elever på trinn 1-7 i skriftlig og muntlig engelsk i henhold til læreplanen for faget.

Hva lærer du?

Engelsk 1 har som mål å styrke dine kunnskaper om

 • engelsk språk og språksystem
 • språklæring
 • grunnleggende ferdigheter med særlig vekt på muntlig og skriftlig språkbruk
 • engelskspråklig litteratur for elever på trinn 1-7
 • fagdidaktikk som bygger på skolens læreplan og kompetansemål
 • vurderingsformer som fremmer språklæring

Oppbygning

Videreutdanningen består av to emner som om bygger på hverandre og har følgende oppbygging:

 • tre samlinger over to dager hvert semester
 • arbeid med oppgaver mellom samlingene
 • studentaktive arbeidsformer på og mellom samlingene
 • digital læringsplattform knyttet til undervisningen
 • avsluttende eksamen hvert semester (Praktisk informasjon om eksamen ved UiA)

Detaljert emnebeskrivelse

Engelsk 1-A Språk, litteratur og didaktikk 1

Engelsk 1-B Språk, litteratur og didaktikk 2

Opptakskrav

Lærerutdanning, søkere må være tilsatt i undervisningsstilling i studieåret videreutdanningen gjennomføres.

Praktisk informasjon

Mer informasjon om søknadsprosessen og prosedyrer finner du på våre nettsider, og på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsperiode

I perioden 1. februar til 1. mars kan det søkes om støtte fra Utdanningsdirektoratets stipend- eller vikarordning. 


Antall plasser

50

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like