0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
30
Omfang
Deltid
Start
Høst 2019
Studiested
Kristiansand

Dette tilbudet er del av programmet Kompetanse for kvalitet, Kunnskapsdepartementets strategi for etter- og videreutdanning for lærere. Det skal gi skoleeiere mulighet til å la lærere delta på videreutdanning, samtidig som lærerne frigjøres fra deler av sine ordinære arbeidsoppgaver. Formålet med strategien er å styrke elevens læring og motivasjon i grunnopplæringen ved å øke læreres og skolelederes kompetanse.

Engelsk 1 retter seg mot lærere som underviser eller ønsker å undervise i engelsk på trinn 1-7, og som har mindre enn 30 studiepoeng engelsk i fagkretsen sin.

Videreutdanningen skal gi deg kompetanse til å undervise elever på trinn 1-7 i skriftlig og muntlig engelsk i henhold til læreplanen for faget.

 

Hva lærer du?

Engelsk 1 har som mål å styrke dine kunnskaper om

 • engelsk språk og språksystem
 • språklæring
 • grunnleggende ferdigheter med særlig vekt på muntlig og skriftlig språkbruk
 • engelskspråklig litteratur for elever på trinn 1-7
 • fagdidaktikk som bygger på skolens læreplan og kompetansemål
 • vurderingsformer som fremmer språklæring

Oppbygging

Videreutdanningen består av to emner som om bygger på hverandre og har følgende oppbygging:

 • tre samlinger over to dager hvert semester
 • arbeid med oppgaver mellom samlingene
 • studentaktive arbeidsformer på og mellom samlingene
 • digital læringsplattform knyttet til undervisningen
 • avsluttende eksamen hvert semester (Praktisk informasjon om eksamen ved UiA)

Detaljert studiebeskrivelse:

Engelsk 1-A Språk, litteratur og didaktikk 1

Engelsk 1-B Språk, litteratur og didaktikk 2

Opptakskrav

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning eller annen praktisk-pedagogisk utdanning av et omfang på minst 180 studiepoeng. Søkere må være tilsatt i undervisningsstilling i studieåret videreutdanningen gjennomføres.

Praktisk informasjon

Informasjon om søknadsprosedyrer finner du på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Andre studier du kanskje vil like

Fakta

Søknadsperiode

1.februar til 1.mars

Antall plasser

50

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Send studiet på mail