0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
30
Omfang
Deltid
Start
Høst 2020
Studiested
Kristiansand

Dette studiet inngår i ordningen Kompetanse for kvalitet, Kunnskapsdepartementets strategi for etter- og videreutdanning av lærere. Ønsker man å delta på studier gjennom denne ordningen må man først søke om deltakelse via Utdanningsdirektoratets nettsider. Når Utdanningsdirektoratet har tildelt deg plass, vil du motta beskjed fra din skoleeier og deretter en e-post fra UiA. Her får du informasjon om videre søknad om opptak hos oss.

Kompetanse for kvalitet skal gi skoleeiere mulighet til å la lærere delta på videreutdanning, samtidig som lærerne frigjøres fra deler av sine ordinære arbeidsoppgaver. Formålet med strategien er å styrke elevens læring og motivasjon i grunnopplæringen ved å øke læreres og skolelederes kompetanse.

Engelsk 1 (1.-7.trinn)

Engelsk 1 retter seg mot lærere som underviser eller ønsker å undervise i engelsk på trinn 1-7, og som har mindre enn 30 studiepoeng engelsk i fagkretsen sin.

Videreutdanningen skal gi deg kompetanse til å undervise elever på trinn 1-7 i skriftlig og muntlig engelsk i henhold til læreplanen for faget.

Hva lærer du?

Engelsk 1 har som mål å styrke dine kunnskaper om

 • engelsk språk og språksystem
 • språklæring
 • grunnleggende ferdigheter med særlig vekt på muntlig og skriftlig språkbruk
 • engelskspråklig litteratur for elever på trinn 1-7
 • fagdidaktikk som bygger på skolens læreplan og kompetansemål
 • vurderingsformer som fremmer språklæring

Oppbygning

Videreutdanningen består av to emner som om bygger på hverandre og har følgende oppbygging:

 • tre samlinger over to dager hvert semester
 • arbeid med oppgaver mellom samlingene
 • studentaktive arbeidsformer på og mellom samlingene
 • digital læringsplattform knyttet til undervisningen
 • avsluttende eksamen hvert semester (Praktisk informasjon om eksamen ved UiA)

Samlinger høsten 2020

20 and 21 August
17 and 18 September
22 and 23 October

Mulig studietur til York i uke 50 for studenter som er interesserte i det. 

Med forbehold om endringer

Detaljert emnebeskrivelse

Engelsk 1-A Språk, litteratur og didaktikk 1

Engelsk 1-B Språk, litteratur og didaktikk 2

Opptakskrav

Lærerutdanning, søkere må være tilsatt i undervisningsstilling i studieåret videreutdanningen gjennomføres.

Praktisk informasjon

Mer informasjon om søknadsprosessen og prosedyrer finner du på våre nettsider, og på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsperiode

1. februar - 1. mars 2020

Antall plasser

50

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Andre studier du kanskje vil like