Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
30
Omfang
Deltid
Start
Høst 2025
Studiested
Kristiansand

Ønsker du mer kunnskap innen endringsledelse, team og samskaping for å håndtere og gjennomføre endringsprosesser i organisasjoner?

Kurstilbudet tar utgangspunkt i ytre drivkrefter og hvorfor endring skjer. Hvordan bør organisasjoner håndtere indre faktorer gjennom strukturell og kulturelle endringsprosesser?

Sentrale tema er evidensbaserte teorier for hvordan endring kan foretas, ulike perspektiver på ledelse og hvilke ledelsesformer som er best egnet i ulike endringsprosesser. Sentralt er hvordan organisasjoner kan foreta involverende endringsledelse, internt teamarbeid og samskaping med eksterne aktører for økt innovasjon, nytte og verdiskaping.

Emnet kombinerer forskningsbaserte teorier med praktiske eksempler og case.

Hva lærer du?

Etter gjennomført kurs skal du:

  • kunne tolke og anvende kunnskap om ulike perspektiver på organisasjonsendring og hvordan endringsprosesser ledes og forankres
  • kunne reflektere over og forstå de grunnleggende elementer av organisatorisk endring som ytre drivkrefter, innhold og omfang, kontekst og prosess for involverende samskapende endringsledelse
  • forstå og anvende interne teamprosesser samt eksterne og samskapende endringsprosesser
  • ha bred kunnskap om kommunikasjon og strategier for involvering i endringsprosesser
  • ha ferdigheter i å skrive en større prosjektoppgave
  • kunne anvende etisk og ansvarlig endringsledelse i organisasjoner

Se hele studieplanen

Oppbygning

Tilbudet gjennomføres med seks fysiske samlinger à to dager over to semester, inkludert forelesninger, case og gruppediskusjoner. I tillegg kommer nettstøttet undervisning. Arbeid med oppgaver mellom samlingene.

Undervisningsspråk

  • Norsk

Litteratur

  • Norsk og engelsk

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse og minst to års arbeidserfaring.

Løpende opptak
Dette tilbudet har løpende opptak. «Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc.) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

I tillegg til studieavgiften må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur. 

Tilbudet gjennomføres over to semester med tre fysiske samlinger fordelt over to semester (høsten 2025 - våren 2026).

Eksamen i emnet er todelt og består av:

  • Prosjektoppgave, individuell eller gruppe (teller 60 %)
  • Todagers individuell hjemmeeksamen (teller 40 %)

Faglig ansvarlig og hovedforeleser i kurset er førsteamanuensis Tor Geir Kvinen ved institutt for strategi og ledelse, UiA. Kvinen har mer enn 25 års erfaring som kursleder og konsulent innen organisasjon og lederutvikling for privat og offentlig sektor, samt erfaring fra en rekke styreverv i private bedrifter, offentlige selskap, frivillige lag og foreninger. Han har bakgrunn fra Agderforskning, Handelshøyskolen BI og har også vært tilknyttet Universitetet i Tromsø og NTNU. Kvinen fikk BI´s nasjonale foreleserpris, blant annet begrunnet med at han har «en frisk og involverende foreleserform, som på en ypperlig måte kombinerer teori og praksis». Han er også studieprogramleder for det modulbaserte Lederprogrammet ved Handelshøyskolen Executive.

Videre studier
Tilbudet kan tas som enkeltkurs, eller inngå i Lederprogrammet – en modulbasert lederutdanning som kan bygges til en fremtidig grad. Lederprogrammet passer for deg som har noen års erfaring fra arbeidslivet, som mangler formalkompetanse, eller som ønsker faglig oppdatering eller ny kunnskap.

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsperiode

1. mars – 1. juni 2025


«Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for opptak når tilbudet er fulltegnet.

Pris

kr 59.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?