0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
7,5
Omfang
Deltid
Start
Etter avtale
Studiested
Etter avtale

Kurset retter seg mot ledere, mellomledere og nøkkelpersoner som ønsker å øke kompetansen i endringsledelse for å være en pådriver i endringsprosesser og omstillingsarbeid. Kurset omhandler ulike strategiske, formelle, kulturelle og menneskelige aspekter ved endringsprosesser, og kombinerer  forskningsbaserte teorier med praktiske eksempler og case.

Innholdet i kurset er delt inn i tre hoveddeler:

  • Drivkreftene for endring og hva endring medfører
  • Former og strategier for endring
  • Ledelse av endringsprosesser og ulike ledelsesformer i endringsprosesser

Kurset tilbys som oppdragskurs til bedrifter, virksomheter (privat og offentlig sektor) som ønsker et skreddersydd tilbud til egne ansatte/samarbeidpartnere.
Kurset tilbys i tillegg som åpent kurs for enkeltpersoner under tilbudet Ledelse og styring

Hva lærer du?

Etter gjennomført kurs skal du

  • ha kompetanse om ulike perspektiver på organisasjonsendring og hvordan endringsprosesser ledes
  • kunne reflektere over og forstå de grunnleggende elementer av organisatorisk endring herunder drivkrefter, innhold og omfang, kontekst og prosess
  • kjenne til interne, eksterne og kundedrevne endringsprosesser

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

 

Løpende opptak
Dette tilbudet har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

Kurset tilbys som oppdragskurs. Ta kontakt for pristilbud. 

Gjennomføring på deltid

Kurset gjennomføres normalt med tre samlinger a to dager over et semester. Oppdragsgiver kan eventuelt avtale annen gjennomføring, samt sted for samlingene.

Oppdragsgiver velger selv hvem som skal delta på kurset. For tilgang til kompetansegivende eksamen og studiepoeng kreves dokumentasjon iht. opptakskravene.

Eksamensform

Individuell skriftlig skoleeksamen

Faglig ansvarlig og foreleser i kurset er førsteamanuensis Tor Geir Kvinen ved institutt for strategi og ledelse. Kvinen har bred erfaring fra ulike kurs og foredrag for privat næringsliv og offentlig sektor, og er en etterspurt foredragsholder.

Videre studier
Kurset inngår i kursrekken Ledelse og styring – et tilbud utviklet for deg som har noen års erfaring fra arbeidslivet. Tilbudet retter seg mot ledere, mellomledere og andre nøkkelpersoner som er sentrale i virksomhetens utviklingsarbeid (både privat og offentlig sektor).

Ønsker du en fleksibel lederutdanning hvor du kan sette sammen din egen kurspakke og samtidig bygge nettverk i regionen er Ledelse og styring et aktuelt tilbud til deg.

Oversikt over kurstilbudet finner du i lenken (over).

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsperiode«Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet.

Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet.

Spørsmål om innholdet i studiet?

Andre studier du kanskje vil like

Send studiet på mail