Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
7,5
Omfang
Deltid
Start
Vår 2026
Studiested
Kristiansand

Hvordan kan du få med deg ansatte på endringsprosesser? Hvordan kan du selv forstå endringer og endringsprosesser på en god måte?

I dette kurset kombineres dine egne erfaringer med forskningsbasert teori. Hvordan kan du gå frem for å få til endring? Kurset retter seg mot mellomledere og andre ansatte som ønsker å være en pådriver i endringsprosesser, omstilling og endringsarbeid.

Kurset er for deg som har noen års praksis fra arbeidslivet, og som ønsker ny kompetanse om:

  • drivkreftene for endring og hva endring medfører
  • former og strategier for endring
  • ledelse av endringsprosesser og ulike ledelsesformer i endringsprosesser

Hva lærer du?

Etter gjennomført kurs skal du

  • ha fått kompetanse om ulike perspektiver på organisasjonsendring og hvordan endringsprosesser ledes
  • kunne reflektere over og forstå de grunnleggende elementer av organisatorisk endring herunder drivkrefter, innhold og omfang, kontekst og prosess
  • kjenne til interne, eksterne og kundedrevne endringsprosesser

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse og minst to års arbeidserfaring.

Praktisk informasjon

I tillegg til studieavgiften må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Tidspunkt for samlingene

1. samling: to dager i februar
2. samling: to dager i mars
3. samling: to dager i april

Eksamen: 4 timers individuell hjemmeeksamen i mai.

Faglig ansvarlig og foreleser i kurset er førsteamanuensis Tor Geir Kvinen ved institutt for strategi og ledelse. Kvinen har mer enn 25 års erfaring som kursleder og konsulent innen organisasjon og lederutvikling for privat og offentlig sektor, samt erfaring fra en rekke styreverv fra private bedrifter, offentlige selskap, frivillige lag og foreninger. Han har bakgrunn fra Agderforskning, Handelshøyskolen BI og har også vært tilknyttet Universitetet i Tromsø og NTNU. Kvinen fikk BI´s nasjonale foreleserpris bla. begrunnet med at han har «en frisk og involverende foreleserform, som på en ypperlig måte kombinerer teori og praksis». 

Videre studier
Tilbudet kan tas som enkeltkurs, eller inngå i Lederprogrammet – en modulbasert lederutdanning for deg som ønsker formell utdanning eller faglig påfyll.

Lederprogrammet passer for deg som har noen års erfaring fra arbeidslivet, som mangler formalkompetanse, eller som ønsker å bygge din faglige utvikling til en fremtidig grad.

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsperiode

1. oktober – 1. desember 2025


«Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravene. 

Pris

kr 16.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Studiet tilbys av

Handelshøyskolen ved UiA

Se hele studieplanen

Spør studentene

1. oktober – 1. desember 2025

Andre studier du kanskje vil like