0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Høst 2020
Studiested
Kristiansand

Endringsledelse i helsetjenesten retter seg mot ledere og ansatte i helsesektoren og fokuserer på endringskompetanse og ledelse knyttet til ulike endringsprosesser og endringsstrategier i helsetjenesten. Sentrale tema er organisatorisk endring, nye styringsmodeller, strategisk helseledelse og endringsledelsesmodeller knyttet til planlagt endring.

Hva lærer du?

Kurset gir deg:

  • inngående kunnskap om endringer i ekspertorganisasjoner
  • innsikt i ulike perspektiver og forståelsesrammer for hvordan endringer skjer, og hvordan og i hvilken grad endringer kan gjennomføres på planlagte måter
  • ferdigheter i å håndtere ulike endringsprosesser og endringsstrategier.

Oppbygning

Kurset gjennomføres med 2 samlinger av to dager. Undervisningen vil være en kombinasjon av forelesninger, seminarer, plenumsdiskusjoner og presentasjon av gruppearbeid. Nettstøttet undervisning i Fronter. Skriftlig eksamen. Praktisk informasjon om eksamen ved UiA.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant
yrkespraksis etter avsluttet utdanning. Se utfyllende regler for opptak

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

I tillegg til kursprisen må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Samlinger høsten 2020

1. samling: to dager i september
2. samling: to dager i oktober/november

Faglig ansvarlig og hovedforeleser i kurset er førsteamanuensis Dag Olaf Torjesen ved institutt for statsvitenskap og ledelsesfag. I tillegg inngår gjesteforelesere på utvalgte tema.

Videre studier

Kurset inngår som spesialiseringsemne i studiet Master i ledelse, spesialisering helseledelse.

Fakta

Søknadsperiode

1. mars - 1. juni 2020


Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. Det stenges for søking når kurset er fullt.

Pris

kr 13.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like