Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Høst 2026
Studiested
Kristiansand

Ledelse og reformer i helsetjenesten retter seg mot ledere og ansatte i helsetjenesten. Endringsledelse, endringsstrategier og strategisk helseledelse står sentralt. 

Helsetjenesten er preget av kontinuerlige endringer, dette emnet fokuserer på endringskompetanse og ledelse knyttet til ulike endringsprosesser og endringsstrategier i helsetjenesten. Sentrale tema er organisatorisk endring, nye styringsmodeller, strategisk helseledelse og håndtering av usikkerhet i sektoren, samt endringsledelsesmodeller knyttet til planlagt endring. Emnet vil gi deg innsikt og ferdigheter i hvordan håndtere ulike endringsprosesser og endringsstrategier i helsetjenesten.

Hva lærer du?

Emnet gir deg:

  • inngående kunnskap om endringer i ekspertorganisasjoner
  • innsikt i ulike perspektiver og forståelsesrammer for hvordan endringer skjer, og hvordan og i hvilken grad endringer kan gjennomføres på planlagte måter
  • ferdigheter i å håndtere ulike endringsprosesser og endringsstrategier

Oppbygning

Emnet blir gitt som 3 samlinger. Undervisningen vil være en kombinasjon av forelesninger, seminarer, plenumsdiskusjoner og presentasjon av gruppearbeid. Nettstøttet undervisning i Canvas. Arbeid mellom samlingene. Totalt arbeidsomfang er 270 timer.

Eksamensform: 5 timers individuell skriftlig eksamen. Praktisk informasjon om eksamen ved UiA.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskravet er bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst 2 års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning. Den relevante yrkespraksis skal være fra stilling som normalt krever høyere utdanning. Se utfyllende regler for opptak til masterprogrammet.

Løpende opptak
Studietilbudet har løpende opptak. «Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/ osv) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

Emnet har oppstart høsten 2026. Nærmere avklaring om datoer for samlinger sendes til studenter i god tid før oppstart.

Pris: Emnet har en studieavgift på kr. 13.000, -. I tillegg til studieavgiften kommer lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Foreleser
Fag – og emneansvarlig for emnet er førsteamanuensis Dag Olaf Torjesen ved institutt for statsvitenskap og ledelsesfag.  Torjesen er dr.polit. i administrasjon og organisasjonsvitenskap, og over femten års erfaring med undervisning og veiledning på masternivå. Han er veileder For PhD-prosjektet “Local Adaptation to a National Health Care Reform” og arbeider med sammenliknende forskning innen den nordiske regionen på ledelse og endring i nordiske helsevesen, integrering mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, og brukerrollen i helsesektoren.

I tillegg inngår gjesteforelesere på utvalgte tema.

Videre studier
Emnet kan tas som enkeltemne eller kan inngå som spesialiseringsemne i studiet Master i ledelse, spesialisering i Helseledelse. 

Fakta

Søknadsperiode

1. mars –1. juni 2026


Dette kurset har løpende opptak. «Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. Det stenges for søking når kurset er fullt.

Pris

kr 13.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Kontakt fakultetet

Ved spørsmål om studiet kontakt oss på sv-evu@uia.no

Andre studier du kanskje vil like