Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Etter avtale

Endringsledelse retter seg mot ledere og ansatte i innovasjons og teknologibaserte virksomheter i offentlig og privat sektor. Sentrale tema i kurset er teorier for ledelse og endring, organisatorisk endring, endringsledelsesmodeller, endringsprosesser, endringsstrategi, innovasjon og innovasjonsprosesser, FOU m.m.

Hva lærer du?

Etter gjennomført kurs skal du:

  • kunne anvende ulike perspektiver på endring og innovasjon i organisasjoner
  • ha innsikt i hvordan man leder og driver innovasjon/endringsarbeid, samt kommersialiserer teknologi, kunnskap og forskning i en global økonomi
  • kunne anvende kunnskap om endringsledelse på konkrete case og bedriftssituasjoner

Oppbygning

Tre samlinger a to dager, med forelesninger, case og gruppediskusjoner/gruppearbeid. 
Nettstøttet undervisning (Fronter). Innlevering av to essay mellom samlingene.

Undervisningsspråk: norsk

Litteratur: norsk og engelsk.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning.

Nærmere informasjon i henhold til utfyllende regler for opptak til Executive master of Business Administration

Anbefalte forkunnskaper
Det anbefales gode kunnskaper i engelsk.

Praktisk informasjon

Kurset tilbys som oppdragskurs. Ta kontakt for pristilbud.

Gjennomføring på deltid

Kurset gjennomføres normalt med tre samlinger a to dager over et semester.

Oppdragsgiver kan eventuelt avtale annen gjennomføring, samt sted for samlingene.

Oppdragsgiver velger selv hvem som skal delta på kurset. For tilgang til kompetansegivende eksamen og stuidepoeng kreves dokumentasjon iht. opptakskravene.

Eksamen

Praktisk informasjon om eksamen ved UiA.

Videre studier

Kurset kan innpasses i studiet MBA - Executive Master of Business Administration (MBA).